Tag Archive for: civilek

Állatvédő szervezetek támogatása

Állatvédő szervezetek támogatása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint lebonyolító az Igazságügyi Minisztérium nevében az állami fellépés hatékonyságának fokozása érdekében, a kóbor állatok magas számára figyelemmel, a fennálló állatvédelmi, állat- és közegészségügyi problémák megoldása érdekében, pályázatot írt ki az állatvédő szervezetek támogatására.

A támogatás célja:

Az állatvédelemmel és mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek működési és programjaihoz kapcsolódó költségeinek, ivartalanítási és állategészségügyi költségeinek, valamint – amennyiben állatmenhellyel vagy természetvédelmi
mentőközponttal is rendelkezik – telephely fejlesztésének anyagi támogatása.

Ki pályázhat?

 • állatvédelemmel
 • mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó
 • közalapítványok vagy
 • civil szervezetek, amelyek
  • 2024. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vettek;
  • amennyiben állatmenhelyet működtetnek, rendelkeznek FELIR regisztrációval;
  • amennyiben természetvédelmi mentőközpontot működtetnek, rendelkeznek működési
   engedéllyel
  • tevékenységüket Magyarországon végzik;
  • létesítő okiratukban állatvédelmi vagy mentő-, segítő- és vakvezető kutyás jellegű tevékenység
   szerepel;
  • 2023. évben ténylegesen állatvédelmi vagy mentő-, segítő- és vakvezető kutyás tevékenységet
   folytattak;
  • amennyiben állatmenhelyet vagy természetvédelmi mentőközpontot működtetnek, a létesítményt még 2024. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
  • amennyiben megfelelnek a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
  • az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek;
  • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozásuk

Támogatható tevékenységek, költségek:

 • működéshez és programokhoz kapcsolódó költségek,
 • ivartalanítás, állategészségügyi szolgáltatás,
 • állatmenhelyként vagy természetvédelmi mentőközpontként szolgáló saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan fejlesztése (pl. férőhelybővítés)
 • egy pályázaton belül legalább egy tevékenységtípust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is
  teljesíthető
 • a támogatásból megvalósított tárgyi eszköz beszerzés, ingatlan beruházás (építés, bővítés, felújítás) esetén a támogatással érintett eszköz, illetve ingatlan vonatkozásában a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

A támogatás összege:

 • 300.000-10.000.000 forint
 • A társállatokkal foglalkozó szervezetek esetében az igényelt támogatási összeg 20 %-át kötelezően ivartalanítási költségre kell fordítani.
 • A vadállatokkal, haszonállatokkal és mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó szervezetek esetében az igényelt támogatási összeg 20 %-át kötelezően állategészségügyi szolgáltatási költségre kell fordítani.

Támogatás formája:

A támogatás vissza nem térítendő, saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában nyújtott támogatás,

Támogatás mértéke:

100%

Hány pályázat nyújtható be?

Egy pályázó egy  pályázatot nyújthat be

Határidők:

 • benyújtás: elektronikusan, 2024. május 21. 14.00 óráig
 • támogatási időszak: 2024. május 6. – 2025. május 5.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Ingatlanberuházás, – felújítás, gépjármű és eszközbeszerzés civil szervezeteknek

  Ingatlanberuházás, – felújítás, gépjármű és eszközbeszerzés civil szervezeteknek

  Pályázati felhívás 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú településen működő civil szervezetek számára, ingatlanberuházás, ingatlanfelújítás, gépjárműbeszerzés, eszközbeszerzés és programszervezési tevékenységek támogatására, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a kistelepülési élet vonzóvá tétele érdekében.

  Ki pályázhat?

  Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
  támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány

  • amelyet a bíróság 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett,
  • amely rendelkezik a 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
  • amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van,
  • amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

  Tevékenységek, amelyek támogathatók:

  • Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)
   – Civil szervezet ingatlan vásárlása;
   – Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
   – Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás
   megléte;
   – Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte
  • Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)
   – új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb
   10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható,
  • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)
   – Meglévő jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése;
   – Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
   – Eszközbeszerzés.
  • Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)
   – A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.

  Területi korlátozás: 

  5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település.

  A támogatás összege:

  • Ingatlanberuházási, felújítási támogatás esetén legfeljebb 7.000.000 Ft
  • Gépjárműbeszerzési támogatás esetén legfeljebb 7.000.000 Ft
  • Eszközbeszerzési támogatás esetén legfeljebb 2.000.000 Ft
  • Programszervezési támogatás esetén legfeljebb 2.000.000 Ft

  Támogatás formája:

  A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

  Megvalósítási időszak:

  2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

  Fenntartási időszak:

  • Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át,
  • Ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
  • A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába.

  Pályázatbeadási határidő: 2023. augusztus 31. 14:00 óra

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

  Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezeted! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   állatterápiás programok idősotthonokban

   Állatterápiás programok létrehozására idősotthonokban civileknek

   A fővárosi közösségi költségvetés első évében 1 milliárd forint felhasználásáról dönthettek a fővárosiak. Ennek keretében az Állatterápiás programok idősotthonokban projektmegvalósítására 25 millió Ft keretösszeg került biztosításra. A beérkezett pályázatok esetében nem került felhasználásra a teljes összeg, ezért a rendelkezésre álló több, mint 19 millió Ft felhasználására pályázatot ír ki civil szervezeteknek.

   Ki pályázhat?

   Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon

   • egyesület vagy alapítvány, amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett
   • aki az állatasszisztált terápiát a Magyar Terápiás és Segítő Kutyás Szövetség Egyesület (a továbbiakban: MATESZE) által kiállított aktív tanúsítvánnyal rendelkező párossal (párosokkal) tartja és
   • a tevékenységüket a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet alapján végzi.

   Tevékenységek, amelyek támogathatók:

   • A Főváros közigazgatási területén, vagy a fővárosi illetőségű természetes személyekre vonatkozóan ellátási kötelezettséggel rendelkező
   • állami vagy önkormányzati fenntartásban működő idősotthonban
   • állatasszisztált program megvalósítása.
   • Civil, egyházi és egyéb fenntartású intézmények is bevonhatóak a programba, abban az esetben, ha a megállapított átlagos térítési díj összege nem haladja meg a napi 7 000 Ft-ot.
   • Tevékenység formái:
    – csoportos foglalkozás (alkalmanként minimum 6, maximum 10 fő), és/vagy
    – egyéni foglalkozás (nem mobilizálható – ágyban fekvő – ellátottak részére, alkalmanként legalább 3 fő).

   A támogatás összege:

   A támogatás mértéke legfeljebb 12 000 Ft/alkalom (egy alkalom minimum 60 perc).
   Az elnyerhető teljes támogatás, benyújtott pályázatonként legfeljebb 1 200 000 Ft.

   A támogatás elnyerése esetén az idősotthontól további ellentételezés nem kérhető, sem a terápiáért, sem egyéb kapcsolódó költségekre (pl. útiköltség).

   Előleg:

   a támogatás teljes összegének 50%-a előlegként kerül folyósításra, a fennmaradó támogatási összeg a teljesítés 40%-ával történő elszámolást követően kerül átadásra.

   Támogatás formája:

   A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

   Támogatás mértéke:

   100%

   Hány pályázat nyújtható be?

   Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázó, egy telephelyen egyszerre egy pályázat keretében végezheti a szerződésben foglalt tevékenységét.

   Pályázatbeadási határidő: 2023. augusztus 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

   Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    civil közösségek támogatása - Magyar Falu Program

    Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása – Falusi Civil Alap

    A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, kiemelt figyelemmel a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására.

    Ki pályázhat?

    Azon egyesület vagy alapítvány

    a) amelyet a bíróság 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett,

    b) amely rendelkezik a 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és

    c) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

    Pályázati feltételek:

    pályázat kiírás felépítése

    Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében, és kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

    Tevékenységek, amelyek támogathatók:

    2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)

    • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
    • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
    • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
    • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

    2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)

    • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.
    • Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

    2.3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)

    • Meglévő jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése;
    • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
    • Eszközbeszerzés.

    2.4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)

    • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
    • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

    Fenntartási kötelezettség:

    Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

    Biztosítéknyújtási kötelezettség:

    Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

    A támogatás összege:

    Igényelhető támogatás mértéke

    Támogatás formája:

    A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

    Támogatás mértéke:

    100%

    Önerő szükséges-e?

    Nem.

    A támogatott tevékenység időtartama:

    2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

    Beadási határidő: 2023. augusztus 1. 11 óra 00 perc – 2023. augusztus 31. 14 óra 00 perc

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

    Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     szegedi civil szervezetek támogatása

     Szegedi civil szervezetek támogatása

     A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány pályázati felhívása a Szegeden és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő civil szervezetek és intézmények számára, tevékenységeik és működésük támogatására.

     Ki pályázhat?

     • Szegeden és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő szervezetek.

     Területi korlátozás:

     Szeged és vonzáskörzete.

     A támogatás összege:

     legfeljebb 200.000 Ft

     Támogatás formája:

     vissza nem térítendő támogatás

     Támogatás mértéke:

     80%

     Pályázat megvalósítási időszak:

     Olyan programokkal lehet pályázni, melyek megvalósítására 2023. évben kerül(t) sor.

     Pályázat beadási határidő: legkésőbb 2023.07.23. 23:59.

     Egyéb feltételek:

     • Egy pályázó legfeljebb 200 ezer Ft összegű támogatást igényelhet, ezen belül a működési támogatás aránya legfeljebb a megpályázott összeg 1/3 lehet.
     • Jelen pályázati fordulóban 1 pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

     Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

      

     Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

      Normatív támogatás civil szervezeteknek

      Adományok után járó normatív támogatás civil szervezetek részére

      A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása  a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, a nemzeti összetartozás erősítésének, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében. A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül.

      Ki pályázhat?

      Pályázatot nyújthat be a Magyarországon 2022. december 31-éig nyilvántartásba vett

      • alapítvány, valamint
      • egyesület, ideértve a szövetséget. 

      Pályázat kritériumok:

      Kizárólag azon pályázó részesülhet támogatásban, aki az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi kritériumnak megfelel:

       

      Feltétel megnevezése A támogatás akkor nyújtható amennyiben
      1. Rendezett munkaügyi kapcsolatok A pályázó megfelel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
      2. Végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás

       

      A pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás.
      3. A Tao. tv. alapján nyújtott támogatásmértéke

       

      A pályázó a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján nem részesült 3.000.000,-Ft-ot meghaladó összegű látvány-csapatsport támogatásban.
      4. Átláthatóság A pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
      5. Összeférhetetlenség A pályázó és képviselője vonatkozásában nem áll fenn az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében, továbbá a Civil tv. 62. § (2) bekezdésében és 67. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok.3 (lásd tételes felsorolás: Pályázati útmutató 5.3. pont)
      6. Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaiból történt kizárás A pályázó nem került kizárásra a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaiból a NEAr. 9. § (1) bekezdése alapján.
      7. Korábbi támogatás beszámolója benyújtásra került A pályázó részéről a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény mellékletében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetben szereplő, Nemzeti Együttműködési Alap (ÁHT azonosító:

      332995) megnevezésű, fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatással kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került (a 2022. évi NEAO-KP-1- 2022, a NEAG-KP-1-2022, valamint a NEAN- KP-1-2022 támogatásokkal bezárólag).

      Pályázati díj:

      A pályázónak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000,- Ft 

      A támogatás formája:

      vissza nem térítendő támogatás 

      A támogatás összege:

      min: 10.000,- Ft – max: 750.000,- Ft.

      Támogatás mértéke:

      maximum 100%

      Önerő szükséges-e?

      Nem.

      Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.26. 14:00  

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       Pécsi civil szevezetek támogatása

       Pécsi civil szervezetek támogatása

       Pécs város közigazgatási területén működő civil szervezetek szakmai programjainak támogatása, a pécsi civil szervezetek hatékony szerepvállalásának segítése érdekében.

       Ki pályázhat?

       • Egyéb sportszövetség GFO 516
       • Egyéb szövetség GFO 517
       • Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége GFO 519
       • Sportegyesület GFO 521
       • Polgárőr egyesület GFO 526
       • Nemzetiségi egyesület GFO 528
       • Egyéb egyesület GFO 529
       • Egyéb alapítvány GFO 569

       Pályázat szolgáltatás:

       Támogatás igényelhető a pályázó szervezet cél szerinti tevékenységéhez illeszkedő, célcsoportjának érdekében végzett szakmai programok megvalósítására (pl. közösségi kezdeményezések, rendezvények, tudásátadás, szemléletformálás, környezetvédelmi, környezeti nevelési tevékenység, stb.)

       Előnyben részesülnek azon szakmai programok, amelyek illeszkednek Pécs Megyei Jogú Város stratégiai dokumentumaiban foglalt fejlesztési irányokhoz.

       Területi korlátozás:

       A programok megvalósulásának helyszíne Pécs közigazgatási területe.

       A támogatás összege:

       legfeljebb 700.000 Ft

       Támogatás formája:

       vissza nem térítendő támogatás

       Támogatás mértéke:

       100%

       Pályázat megvalósítási időszak:

       2023.10.01. – 2023.12.31.

       Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.21.

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        

       Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

        Családi Portaprogram

        Családi Portaprogram – Szociális földprogram

        A Pályázat támogatja a vidéken élő, hátrányos helyzetű családok, falvakba költöző rászoruló családok konyhakertjeinek megművelését, hozzájárul a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, az önellátás alapjainak megszilárdításához.

        Ki pályázhat?

        • Szociális szövetkezetek;
        • Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei;
        • Települési önkormányzat;
        • Települési önkormányzatok társulása;
        • Települési nemzetiségi önkormányzat;
        • Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság;
        • Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei;
        • Egyházi jogi személy.

        Pályázati tevékenységek:

        Kiemelt célok:

        • a vidéki településen élők életminőségének javítása a rendezett települések, működő családi porták kialakításával;
        • a családi gazdálkodás alapjainak kialakítása, a családi porták fejlesztése, a családok termelési funkciójának megerősítése az élelmiszertermelés hagyományos, illetve korszerű formáinak (pl. egyedi termékek előállítása) elterjesztésével a rendelkezésre álló szabad területek, műveletlen kertek bevonásával, hasznosításával;
        • a falusi hagyományos művelési kultúra megtartása, megszilárdítása, újjáélesztése különösen a városból érkező, többnyire fiatal, gyermeket nevelő családok körében, akik a falusi életvitel, kultúra (beleértve a kertművelést, kisállattartást) alapjait nem ismerik;
        • a biogazdálkodás szemléleti alapjainak megismertetése, a meglévő tapasztalatokra alapozva új módszerekkel történő bővítése.

        A Családi Portaprogram hozzájárul:

        • a területi hátrányok mérsékléséhez;
        • a Kedvezményezett családok aktivizálásához, a családtagok foglalkoztathatósági szintjének javításához;
        • Kedvezményezett családok önellátó gazdálkodási képességének kialakításához és fejlesztéséhez,
        • a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához;
        • a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához – a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által;
        • a fenntartható családi gazdálkodás szemléleti alapjainak bevezetéséhez és erősítéséhez.

        A Pályázati felhívás célcsoportja (végső kedvezményezett családok köre):

        A Családi Portaprogram céljai érdekében egy Pályázat keretében legalább 10, legfeljebb 40 családot szükséges bevonni.

        Pályázati feltételek:

        A helyi együttműködés erősítése céljából a Pályázónak minimum 1 (egy), a településen székhellyel vagy telephellyel bejegyzett egyházi vagy társadalmi szervezettel, vagy roma nemzetiségi önkormányzattal, helyi települési önkormányzattal, vagy szociális szövetkezettel együttműködési megállapodást kell kötni a vállalt célok közös megvalósítására.

        A támogatás formája:

        vissza nem térítendő támogatás

        Pályázati regisztrációs díj:

        3.000,- Ft

        Támogatás mértéke:

        maximum 100%

        • Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 602 000 Ft, legalább 10 család bevonása esetén.
        • Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3 090 000 Ft, 40 család bevonása esetén. 
        • A fenti összegek a bio–/ökológiai gazdálkodás valamint az előkerítés, gazdasági épületek felújítása vonatkozásában igényelhető többlettámogatás összegeit nem tartalmazzák, melyek hozzáadásával a maximálisan igényelhető támogatási összeg 3 710 000 Ft.

         Pályázat megvalósítási időszak: 2023. július 1. – 2024. november 30.

         

        Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.19. 23:59

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

         

        Érdekel a pályázat? Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

         telefonos adománygyűjtés

         Telefonos adománygyűjtés CIVILEKNEK

         Ki pályázhat?

         • Azon szervezetek, akik havi szinten meg tudnak szólítani 5-10.000 embert vagy
         • évente egy-két alkalommal aktívan kampányolnak, egy adott cél érdekében nagyon széles körben,
         • tapasztalt, nagy támogatói bázissal, vagy kiemelkedő kommunikációs lehetőségekkel bíró szervezetek,
         • amelyek közhasznú jogállással rendelkeznek.

         Pályázati feltételek:  

         A szervezet (alapítványok, egyesületek vagy nonprofit gazdasági társaságok) közhasznú jogállással rendelkezzen. A 13600-as szám használatára az alábbi feltételek teljesülése esetén pályázhatnak:

         • a szervezet közhasznú jogállással rendelkezik,
         • a szervezet 2023-ban frissített, részletes adatlappal rendelkezik a NIOK Alapítvány által működtetett Adjukössze.hu adatbázisban (további részletek: https://adjukossze.hu/),
         • átláthatóság szempontjából is megfelelnek az előírásoknak.

         A pályázatnál előnyt élveznek:

         • adománygyűjtési tapasztalatokkal és eredménnyel rendelkeznek
         • a lehető legszélesebb körben gyűjtenek adományokat;
         • részletes, reális és minél nagyobb területi lefedettségű kommunikációs tervvel, továbbá jelentősebb média- és közösségi kapcsolatokkal rendelkeznek;
         • tagjai az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének (részletek: atlathatosag.eu);
         • az átláthatóságot, elszámoltathatóságot kiemelten kezelik és kezelték korábban is.

         Pályázat beadása:

         • pályázati űrlap kitöltésével
         • részletes kommunikációs tervvel.

         Beadási határidő: 2023. május 17., 13:00

           

         A telefonos adománygyűjtés működése:

         Az Adjukössze Vonal, 13600 – telefonos adománygyűjtő szolgáltatáson keresztül maximálisan 99 szervezet támogatható az alábbi működési rendszer szerint: a 13600 telefonszám felhívása után az adományozók 01-99-ig számozott mellékek alapján azonosíthatják, hogy mely szervezetet kívánják a telefonhívás vagy SMS értékével (500 Ft) támogatni.

         A szolgáltatók a NIOK Alapítvány felé számolnak el az adományokkal, majd a NIOK Alapítvány mint adománygyűjtést közvetítő szervezet a szolgáltatóktól kapott elszámolás alapján utalja tovább az adományokat a támogatott szervezet felé. A szolgáltatók a telefonhívások után hívásvégződtetési díjat számolnak fel, melynek mértéke szolgáltatónként változó, de maximum a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendelete által rögzített összeg, mely jelenleg 15 Ft + Áfa. A NIOK Alapítvány az elszámolt adományokból kezelési költséget nem von le, ugyanakkor a rendszer működtetésének érdekében a szervezetek havi adományközvetítői díjat fizetnek az előző havi hívások darabszáma alapján, melynek mértéke a mindenkori Adjukössze.hu ÁSZF-ben megtalálható (Telefonos szolgáltatás alatt).

         Az adományozás az adományozó részéről gyorsan történik, azonban fontos, hogy az adománygyűjtő szervezetnek legalább 3 hónapot várni kell az adomány érkezésére.

         Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
         részleteit adja közre.

         pályázatfigyelés

          

         Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!