„Online okosan, offline aktívan!”

A fiatalok lelki egészségének megőrzésére pályázat – beadási határidő: 2024. június 10.

Ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatása „Online okosan, offline aktívan!” címmel.

A pályázók köre:

 Magyarországi vagy határon túli

 • civil szervezetek,
 • egyházi jogi személyek
 • ha a határon túli magyar ifjúsági szervezetek nem felel meg az egyéb jogszabályi feltételeknek (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.
 • amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:
  – gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
  – gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
  – gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
  – a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

 

NEM VEHET RÉSZT: 

  • az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás
   felhasználásáról még nem számolt el;
  • a korábbi pályázati program megvalósítása során, engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól;
  • korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban;
  • kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van;
  • csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló – eljárás alatt áll
  • korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy
   lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
  • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
   kapcsolatok követelményének;
  • a Pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn,
  • a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére
  • a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik

Támogatható tevékenységek:

 • a pályázó szervezet 15-35 év közötti fiatalokra fókuszáló lelki egészségvédelmi tevékenységének, terveinek bemutatása a digitális kihívások viszonylatában (kisfilmek, tanulmányok, kiadványok készítése, kutatás megszervezése);

„Online okosan, offline aktívan!”

 • a 15-35 év közötti fiatalok megszólítását, bevonását, közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását összességében elősegítő, értékteremtő, prevenciós jellegű rendezvények, képzések szervezése;
 • kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető magyarországi vagy határon túli magyar ifjúsági szervezettel, és vele együttműködésben közös tevékenység
  megvalósítása.

 

 • nincs támogatható sporttáborok, sportesemények, edzőtáborok megvalósítása, az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvények megtartása

A pályázat keretösszege, mértéke, formája

Támogatás mértéke: max az elszámolható összes költség 95%-a, 700.000-2.000.000,- Ft.

A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia.

A támogatás formája: előleg formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

Határidők:

Beadási határidő: 2024. június 10.

Eredményhirdetés: várhatóan 2024. június

Megvalósítás időszaka: 2, 2024. június 1. és 2025. június 30.

 

A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

[contact-form-7 id=”407″ title=”Aktualis-palyazat”