Tag Archive for: szociális kompetenciák

„Online okosan, offline aktívan!”

A fiatalok lelki egészségének megőrzése a digitális világ kihívásaira reflektálva

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatására „Online okosan, offline aktívan!” címmel.

A pályázók köre:

 Magyarországi vagy határon túli

 • civil szervezetek,
 • egyházi jogi személyek
 • ha a határon túli magyar ifjúsági szervezetek nem felel meg az egyéb jogszabályi feltételeknek (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.
 • amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:
  – gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
  – gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
  – gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
  – a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.
 • amelyek a pályázat benyújtásához kötelezően: az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
  Rendszerben (a továbbiakban: EPER) regisztráltak
 • NEM VEHET RÉSZT: 
  • az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás
   felhasználásáról még nem számolt el;
  • a korábbi pályázati program megvalósítása során, engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól;
  • korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban;
  • kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van;
  • csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló – eljárás alatt áll
  • korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy
   lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
  • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
   kapcsolatok követelményének;
  • a Pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn,
  • a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére
  • a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik

Támogatható tevékenységek:

 • a pályázó szervezet 15-35 év közötti fiatalokra fókuszáló lelki egészségvédelmi tevékenységének, terveinek bemutatása a digitális kihívások viszonylatában (kisfilmek, tanulmányok, kiadványok készítése, kutatás megszervezése);
 • a 15-35 év közötti fiatalok megszólítását, bevonását, közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását összességében elősegítő, értékteremtő, prevenciós jellegű rendezvények, képzések szervezése;
 • kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető magyarországi vagy határon túli magyar ifjúsági szervezettel, és vele együttműködésben közös tevékenység
  megvalósítása.
 • nincs támogatható sporttáborok, sportesemények, edzőtáborok megvalósítása, az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvények megtartása

A pályázat keretösszege, mértéke, formája

Támogatás keretösszege: 79.700.000,- FT formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: max az elszámolható összes költség 95%-a, 700.000-2.000.000,- Ft. A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia.

A támogatás formája: előleg formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

 

Határidők:

Beadási határidő: 2024. június 10. elektronikusan, EPER-en keresztül

Eredményhirdetés: várhatóan 2024. június

Megvalósítás időszaka: 2, 2024. június 1. és 2025. június 30.

 

A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

[contact-form-7 id=”407″ title=”Aktualis-palyazat”

Gyermek és ifjúsági közösségi célú tevékenységek támogatása

 

A pályázók köre:

 • Természetes személyek (Ifjúsági közösségeket segítők, Diákönkormányzatot támogató és segítő pedagógus); – Nyilatkozat az intézmény vezetőjétől, hogy tud róla és támogatja
 • Civil szervezetek, Alapítványok, Egyesületek;
 • Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók;
 • Ifjúsági közösségek (pl DÖK); Szülői szervezetek a DÖK-kel együttműködésben. (Mentor szükséges)
 • NEM VEHET RÉSZT: 
  • politikai pártok, szakszervezetek közjogi, kormányzati jogi személyek, állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek és intézményeik, köztestületek, közalapítványok, kórházak és rendelőintézetek, állami (önkormányzati) költségvetésből gazdálkodó nonprofit közhasznú társaságok, egyház, szociális szövetkezet, azok a pályázók, akik az Alapítványtól a korábban elnyert támogatás felhasználásáról nem számoltak be.

 

Támogatható tevékenységek:

 

1. Közösségépítés és működtetés témakörben:

  • Ifjúságsegítő (együttműködés, empátia, demokratikus értékek kialakulását, fenntartását segítő) hálózat kialakítása, működtetése;
  • Közösségépítésben kortárs segítő csoportok, közösségek létrehozása, képzése, működtetése;
  • Közösségépítésben, kompetenciák fejlesztéséhez outdoor és kalandpedagógiai események és táborok szervezése; 1 hetes táborok támogatása (közösségi élmény, szervezési, kompetenciafejlesztő, stb. tartalommal);
  • Jó gyakorlatok megosztása.

2. Demokratikus értékek és működés támogatása témakörben

  • Demokratikus értékek és működéshez szükséges kompetenciák fejlesztése, modellek kidolgozása vagy / és alkalmazása;
   • Diákönkormányzat képzés (modul rendszerű, több rövidebb modulból, pl.: jogszabályismeret, kommunikáció, parlamentalitás, értékek és szükségletek, partnerség);
   • Diákvezetők, közösségi vezetők felkészítése, képzése: közösségek működtetése, érdekképviselet, demokrácia technikák, diákmédia,
   • Szülő, DÖK támogató, segítő tanárok, közösségeket támogatók képzése, segítése, fejlesztése;
   • Jó gyakorlatok bemutatására programok szervezése
   • Közösségépítő módszerek, demokrácia technikák, strukturált alkotási technikák, élménypedagógia, közösségszervezés, érdekképviselet, vitakészség, vitakultúra fejlesztése
   • Támogató felnőttek szervezése, aki a gyerek diák ifjúsági közösség támogatásával akar és képes foglalkozni. (tartalom, eszköz);

3. Tudatosság fejlesztése, önismeret, önfejlesztés témakörben

    • Tudatosság, tudatos gondolkodás fejlesztésében élménypedagógiai foglalkozások, táborok, önismereti foglalkozások, együttműködés fejlesztő foglalkozások, képzések szervezése, jó gyakorlatok megosztása (kiadványok, kisfilmek, közös táborok, programok)
     • Meditáció, relaxáció, stresszkezelési technikák elsajátítása, fejlesztése workshopok, saját élményű programok szervezése;
     • Táplálkozással kapcsolatos programok szervezése, a tudatos táplálkozás elsajátítása, programok szervezése, kiadványok, közös élményalapú kisfilmek készítése
     • Testmozgással kapcsolatos programok szervezése, elsajátítása (pl. Jóga)
     • Tanulási technikák elsajátítása, workshopok, közös programok szervezése, előadók meghívása;
     • Önismeret, önfejlesztés témakörben képzések, workshopok, élményalapú programok szervezése, táborok.

4. Szociális kompetenciák fejlesztése témakörben:

      • Szociális kompetenciák fejlesztéséhez képzések, workshopok, saját élményű programok, élménypedagógiai tréningek, csapatépítő tréningfolyamatok szervezése pl: konfliktuskezelés, asszertivitás, együttműködés.
       • Erőszakmentes kommunikáció elsajátítása, fejlesztése, workshopok, saját élményű programok szervezése;
       • Kompetencia fejlesztő élményalapú képzések, táborok;

5. Érzelmi intelligencia fejlesztése

        • Érzelmi intelligencia (EQ) fejlesztéséhez szükséges képzések, workshopok, saját élményű programok, tréningek, tréningfolyamatok szervezése pl: konfliktuskezelés, asszertivitás, együttműködés.
         • Egymás megismerése, mások érzelmeinek felismerése;
         • Az érzelmek testi tudatosítása
         • Pozitív érzelmek megosztása;
         • Az asszertív kommunikáció;
         • Erőszakmentes kommunikáció (EMK);
         • Érzelmeink kezelése a gyakorlatban, Érzelmeink szabályozása
         • Konfliktus feldolgozása;

A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia. A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható.

 

A pályázat formája és mértéke

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: 100%, legfeljebb 1.500.000,- Ft

 

Határidők:

Beadási határidő: 2024. június 30.

Megvalósítás időszaka: 2024. augusztus 1 – 2025. május 31.

 

Kötelező vállalás a pályázatban:

Kötelező részt venni a kiíró által nyújtott workshopon .

A kiíró amennyiben indokoltnak tartja mentort biztosít a pályázat megvalósításához.

A mentorral való együttműködés tartalma:

 • Projekt nyitó megbeszélés
 • Pályázati tartalom és ütemterv szerint együttműködési tervet közösen készítenek
 • Legyen személyes találkozó legalább 2 alkalommal
 • On-line konzultáció időszakonként két havonta

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!