Tag Archive for: ifjúság

Kisléptékű partnerség a sport területén

Kisléptékű partnerségek támogatása a sport területén

Az Európai Bizottság pályázati felhívása kisléptékű partnerségek támogatására a sport területén, az új résztvevők, a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok bevonása, továbbá az aktív európai polgári szerepvállalás támogatása és az európai dimenzió helyi szintű átültetése érdekében.

A pályázat célja:

 • A részt vevő szervezetek és intézmények munkájának és gyakorlatának minőségi szempontú javítása és az adott szektorban jellemzően nem képviselt, új szereplők bevonása;
 • A szervezetek/intézmények kapacitásának növelése a transznacionális és szektorközi munkavégzéshez;
 • Közös igények és prioritások kezelése az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén;
 • Olyan átalakulások és változások előidézése (egyéni, szervezeti vagy szektorális szinten), amelyek azegyes szervezetek/intézmények hátterével arányos fejlesztéseket eredményeznek;

A pályázók köre:

 • Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat.
 • A kis léptékű partnerség projekt, amelyben legalább két különböző uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országokból származó két szervezet/intézmény vesz részt.

A támogatás összege: 30.000 EUR, vagy 60.000 EUR
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A kis léptékű partnerségek olyan kisebb szereplők és egyének számára igyekeznek hozzáférhetőbbé tenni a programot, akiket nehéz elérni a köznevelés, a felnőttoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén.

A pályázattípus a szervezetek/intézmények számára odaítélt alacsonyabb támogatási összegek, a rövidebb időtartam és a partnerségi együttműködésekhez képest egyszerűbb adminisztratív követelmények révén a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények és az Erasmus+ program keretében új résztvevők elérésére törekszik, és mérsékeli a kisebb szervezeti kapacitással rendelkező szervezetek/intézmények programban történő részvételének akadályait.

Ez a pályázattípus rugalmas formátumokat – a transznacionális és nemzeti jellegű, európai
dimenzióval rendelkező tevékenységek ötvözését – is támogatni fogja, ami lehetővé teszi a szervezetek/intézmények számára, hogy elérjék a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyeket.

A kis léptékű partnerségek összes tevékenységét a projektben részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani.

A projekt időtartama: 6 és 24 hónap között.

A kis léptékű partnerségek négy szakaszból állnak, amelyek már az előtt kezdetüket veszik, hogy a projekttervet kiválasztanák támogatásra: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés.

A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban.

 1. Tervezés (az igények, célkitűzések, projekt- és tanulási eredmények, tevékenységformátumok, ütemezés stb. meghatározása);
 2. Előkészítés (a tevékenységek megtervezése, a munkaprogram kidolgozása, gyakorlati intézkedések, az előirányzott tevékenységek célcsoportjainak meghatározása, a partnerekkel kötött megállapodások kidolgozása);
 3. A tevékenységek megvalósítása;
 4. Utánkövetés (a tevékenységek és hatásuk értékelése különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása).

A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:

 • Befogadás és sokszínűség
 • Környezeti fenntarthatóság
 • Digitális dimenzió
 • Részvétel és polgári szerepvállalás

Értékelési szempontok:

 • A projekt relevanciája
 • A projektterv és a megvalósítás minősége
 • A partnerségi és együttműködési megállapodások minősége
 • Hatás

A pályázat benyújtása: A sport területéhez kötődő kis léptékű partnerségek esetében a pályázatot a Brüsszelben található Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

Beadási határidő: 2024. március 5. 17:00 óra

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  debreceni civil szervezet pályázat

  Debreceni civil szervezeteknek pályázatok!

  Helyi közösségek, civil szervezetek támogatása a helyi társadalmi kapcsolatok erősítése céljából, több területen és témában.

  1., Kulturális alap (KA-23)

  Ki pályázhat?

  A városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó

  • előadóművészek,
  • alkotóművészek,
  • kutatók,
  • művészeti csoportok,
  • a városban működő kulturális intézmények,
  • szakmai szervezetek,
  • egyesületek,
  • alapítványok,
  • nonprofit gazdasági társaságok.

  Pályázati témák:

  1. Közösségi részvételen alapuló, kulturális projektek, nyitott alkotócsoportok támogatására, amelyek az egyéni önkifejezések ösztönzése mellett a közösségi alkotást állítják a fókuszba, erősítve a város kreatív gazdaságát.
  2.  Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelenésének támogatására.

  2., Civil Alap (CA-23)

  Ki pályázhat?

  • Debrecen város életében résztvevő civil szervezetek.

  Pályázati témák:

  1. Kertségi, lakótelepi közösségépítő programok, rendezvények támogatására, amelyek a településrészen tevékenykedő civil szervezet és az ott élők közreműködésével valósulnak meg, és erősítik az adott városrészükhöz való kötődést.
  2. Társadalmi esélyegyenlőséget, felelősségvállalást és a fenntartható fejlődést segítő civil szervezetek működési támogatására.
  3. Civil szervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére.

  3., Ifjúsági alap (IA-23)

  Ki pályázhat?
  a város ifjúsági életében résztvevő

  • civil szervezetek,
  • intézmények,
  • nonprofit gazdasági társaságok.

  Pályázati témák:
  Fiatalokból álló csoportok által, vagy fiatalok bevonásával megvalósuló projektötletek támogatására.

  4., Sportfeladatok (SP-23)

  Ki pályázhat?
  a város sportéletében résztvevő

  • civil szervezetek,
  • gazdasági társaságok,
  • köznevelési intézmények.

  Pályázati témák:

  1. Szabadidősport támogatására (sportszervezetek működési támogatására)
  2. Sportszervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére
  3. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatására (kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezésére és azokon történő részvételre, valamint nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő felkészülésre, sportszervezetek működési költségeinek támogatására).
  4. Létesítményhasználat támogatására (versenyek, edzések, valamint egyéb sportprogramok bérleti díjköltségeinek támogatására, legalább 50%-os önerő felmutatása mellett).

  Beadási határidő: mind a négy pályázati kategóriában 2023. május 5., 16:00.

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!