Tag Archive for: ifjúság

„Online okosan, offline aktívan!”

A fiatalok lelki egészségének megőrzésére pályázat – beadási határidő: 2024. június 10.

Ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatása „Online okosan, offline aktívan!” címmel.

A pályázók köre:

 Magyarországi vagy határon túli

 • civil szervezetek,
 • egyházi jogi személyek
 • ha a határon túli magyar ifjúsági szervezetek nem felel meg az egyéb jogszabályi feltételeknek (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.
 • amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:
  – gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
  – gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
  – gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
  – a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

 

NEM VEHET RÉSZT: 

  • az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás
   felhasználásáról még nem számolt el;
  • a korábbi pályázati program megvalósítása során, engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól;
  • korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban;
  • kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van;
  • csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló – eljárás alatt áll
  • korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy
   lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
  • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
   kapcsolatok követelményének;
  • a Pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn,
  • a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére
  • a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik

Támogatható tevékenységek:

 • a pályázó szervezet 15-35 év közötti fiatalokra fókuszáló lelki egészségvédelmi tevékenységének, terveinek bemutatása a digitális kihívások viszonylatában (kisfilmek, tanulmányok, kiadványok készítése, kutatás megszervezése);

„Online okosan, offline aktívan!”

 • a 15-35 év közötti fiatalok megszólítását, bevonását, közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását összességében elősegítő, értékteremtő, prevenciós jellegű rendezvények, képzések szervezése;
 • kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető magyarországi vagy határon túli magyar ifjúsági szervezettel, és vele együttműködésben közös tevékenység
  megvalósítása.

 

 • nincs támogatható sporttáborok, sportesemények, edzőtáborok megvalósítása, az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvények megtartása

A pályázat keretösszege, mértéke, formája

Támogatás mértéke: max az elszámolható összes költség 95%-a, 700.000-2.000.000,- Ft.

A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia.

A támogatás formája: előleg formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

Határidők:

Beadási határidő: 2024. június 10.

Eredményhirdetés: várhatóan 2024. június

Megvalósítás időszaka: 2, 2024. június 1. és 2025. június 30.

 

A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

[contact-form-7 id=”407″ title=”Aktualis-palyazat”

Gyermek és ifjúsági közösségi célú tevékenységek támogatása

Gyermek és ifjúsági közösségi célú tevékenységek támogatása

A pályázók köre:

 • Természetes személyek (Ifjúsági közösségeket segítők, Diákönkormányzatot támogató és segítő pedagógus); – Nyilatkozat az intézmény vezetőjétől, hogy tud róla és támogatja
 • Civil szervezetek, Alapítványok, Egyesületek;
 • Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók;
 • Ifjúsági közösségek (pl DÖK); Szülői szervezetek a DÖK-kel együttműködésben. (Mentor szükséges)

NEM VEHET RÉSZT: 

  • politikai pártok, szakszervezetek közjogi, kormányzati jogi személyek, állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek és intézményeik, köztestületek, közalapítványok, kórházak és rendelőintézetek, állami (önkormányzati) költségvetésből gazdálkodó nonprofit közhasznú társaságok, egyház, szociális szövetkezet, azok a pályázók, akik az Alapítványtól a korábban elnyert támogatás felhasználásáról nem számoltak be.

Támogatható tevékenységek:

1. Közösségépítés és működtetés témakörben:

 • Ifjúságsegítő (együttműködés, empátia, demokratikus értékek kialakulását, fenntartását segítő) hálózat kialakítása, működtetése;
 • Közösségépítésben kortárs segítő csoportok, közösségek létrehozása, képzése, működtetése;
 • Közösségépítésben, kompetenciák fejlesztéséhez outdoor és kalandpedagógiai események és táborok szervezése; 1 hetes táborok támogatása (közösségi élmény, szervezési, kompetenciafejlesztő, stb. tartalommal);
 • Jó gyakorlatok megosztása.

2. Demokratikus értékek és működés támogatása témakörben

 • Demokratikus értékek és működéshez szükséges kompetenciák fejlesztése, modellek kidolgozása vagy / és alkalmazása;
  • Diákönkormányzat képzés (modul rendszerű, több rövidebb modulból, pl.: jogszabályismeret, kommunikáció, parlamentalitás, értékek és szükségletek, partnerség);
  • Diákvezetők, közösségi vezetők felkészítése, képzése: közösségek működtetése, érdekképviselet, demokrácia technikák, diákmédia,
  • Szülő, DÖK támogató, segítő tanárok, közösségeket támogatók képzése, segítése, fejlesztése;
  • Jó gyakorlatok bemutatására programok szervezése
  • Közösségépítő módszerek, demokrácia technikák, strukturált alkotási technikák, élménypedagógia, közösségszervezés, érdekképviselet, vitakészség, vitakultúra fejlesztése
  • Támogató felnőttek szervezése, aki a gyerek diák ifjúsági közösség támogatásával akar és képes foglalkozni. (tartalom, eszköz);

3. Tudatosság fejlesztése, önismeret, önfejlesztés témakörben

 • Tudatosság, tudatos gondolkodás fejlesztésében élménypedagógiai foglalkozások, táborok, önismereti foglalkozások, együttműködés fejlesztő foglalkozások, képzések szervezése, jó gyakorlatok megosztása (kiadványok, kisfilmek, közös táborok, programok)
  • Meditáció, relaxáció, stresszkezelési technikák elsajátítása, fejlesztése workshopok, saját élményű programok szervezése;
  • Táplálkozással kapcsolatos programok szervezése, a tudatos táplálkozás elsajátítása, programok szervezése, kiadványok, közös élményalapú kisfilmek készítése
  • Testmozgással kapcsolatos programok szervezése, elsajátítása (pl. Jóga)
  • Tanulási technikák elsajátítása, workshopok, közös programok szervezése, előadók meghívása;
  • Önismeret, önfejlesztés témakörben képzések, workshopok, élményalapú programok szervezése, táborok.

4. Szociális kompetenciák fejlesztése témakörben:

Gyermek és ifjúsági közösségi célú tevékenységek támogatása

 • Szociális kompetenciák fejlesztéséhez képzések, workshopok, saját élményű programok, élménypedagógiai tréningek, csapatépítő tréningfolyamatok szervezése pl: konfliktuskezelés, asszertivitás, együttműködés.
  • Erőszakmentes kommunikáció elsajátítása, fejlesztése, workshopok, saját élményű programok szervezése;
  • Kompetencia fejlesztő élményalapú képzések, táborok;

5. Érzelmi intelligencia fejlesztése

 • Érzelmi intelligencia (EQ) fejlesztéséhez szükséges képzések, workshopok, saját élményű programok, tréningek, tréningfolyamatok szervezése pl: konfliktuskezelés, asszertivitás, együttműködés.
  • Egymás megismerése, mások érzelmeinek felismerése;
  • Az érzelmek testi tudatosítása
  • Pozitív érzelmek megosztása;
  • Az asszertív kommunikáció;
  • Erőszakmentes kommunikáció (EMK);
  • Érzelmeink kezelése a gyakorlatban, Érzelmeink szabályozása
  • Konfliktus feldolgozása.

A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia.

A pályázat formája és mértéke

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: 100%, legfeljebb 1.500.000,- Ft

Határidők:

Beadási határidő: 2024. június 15.

Megvalósítás időszaka: 2024. augusztus 1 – 2025. május 31.

Kötelező vállalás a pályázatban:

Kötelező részt venni a kiíró által nyújtott workshopon.

A kiíró amennyiben indokoltnak tartja mentort biztosít a pályázat megvalósításához.

A mentorral való együttműködés tartalma:

 • Projekt nyitó megbeszélés
 • Pályázati tartalom és ütemterv szerint együttműködési tervet közösen készítenek
 • Legyen személyes találkozó legalább 2 alkalommal
 • On-line konzultáció időszakonként két havonta.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

  Kisléptékű partnerség a sport területén

  Kisléptékű partnerségek támogatása a sport területén

  Az Európai Bizottság pályázati felhívása kisléptékű partnerségek támogatására a sport területén, az új résztvevők, a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok bevonása, továbbá az aktív európai polgári szerepvállalás támogatása és az európai dimenzió helyi szintű átültetése érdekében.

  A pályázat célja:

  • A részt vevő szervezetek és intézmények munkájának és gyakorlatának minőségi szempontú javítása és az adott szektorban jellemzően nem képviselt, új szereplők bevonása;
  • A szervezetek/intézmények kapacitásának növelése a transznacionális és szektorközi munkavégzéshez;
  • Közös igények és prioritások kezelése az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén;
  • Olyan átalakulások és változások előidézése (egyéni, szervezeti vagy szektorális szinten), amelyek azegyes szervezetek/intézmények hátterével arányos fejlesztéseket eredményeznek;

  A pályázók köre:

  • Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat.
  • A kis léptékű partnerség projekt, amelyben legalább két különböző uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országokból származó két szervezet/intézmény vesz részt.

  A támogatás összege: 30.000 EUR, vagy 60.000 EUR
  Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

  A kis léptékű partnerségek olyan kisebb szereplők és egyének számára igyekeznek hozzáférhetőbbé tenni a programot, akiket nehéz elérni a köznevelés, a felnőttoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén.

  A pályázattípus a szervezetek/intézmények számára odaítélt alacsonyabb támogatási összegek, a rövidebb időtartam és a partnerségi együttműködésekhez képest egyszerűbb adminisztratív követelmények révén a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények és az Erasmus+ program keretében új résztvevők elérésére törekszik, és mérsékeli a kisebb szervezeti kapacitással rendelkező szervezetek/intézmények programban történő részvételének akadályait.

  Ez a pályázattípus rugalmas formátumokat – a transznacionális és nemzeti jellegű, európai
  dimenzióval rendelkező tevékenységek ötvözését – is támogatni fogja, ami lehetővé teszi a szervezetek/intézmények számára, hogy elérjék a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyeket.

  A kis léptékű partnerségek összes tevékenységét a projektben részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani.

  A projekt időtartama: 6 és 24 hónap között.

  A kis léptékű partnerségek négy szakaszból állnak, amelyek már az előtt kezdetüket veszik, hogy a projekttervet kiválasztanák támogatásra: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés.

  A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban.

  1. Tervezés (az igények, célkitűzések, projekt- és tanulási eredmények, tevékenységformátumok, ütemezés stb. meghatározása);
  2. Előkészítés (a tevékenységek megtervezése, a munkaprogram kidolgozása, gyakorlati intézkedések, az előirányzott tevékenységek célcsoportjainak meghatározása, a partnerekkel kötött megállapodások kidolgozása);
  3. A tevékenységek megvalósítása;
  4. Utánkövetés (a tevékenységek és hatásuk értékelése különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása).

  A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:

  • Befogadás és sokszínűség
  • Környezeti fenntarthatóság
  • Digitális dimenzió
  • Részvétel és polgári szerepvállalás

  Értékelési szempontok:

  • A projekt relevanciája
  • A projektterv és a megvalósítás minősége
  • A partnerségi és együttműködési megállapodások minősége
  • Hatás

  A pályázat benyújtása: A sport területéhez kötődő kis léptékű partnerségek esetében a pályázatot a Brüsszelben található Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

  Beadási határidő: 2024. március 5. 17:00 óra

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   debreceni civil szervezet pályázat

   Debreceni civil szervezeteknek pályázatok!

   Helyi közösségek, civil szervezetek támogatása a helyi társadalmi kapcsolatok erősítése céljából, több területen és témában.

   1., Kulturális alap (KA-23)

   Ki pályázhat?

   A városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó

   • előadóművészek,
   • alkotóművészek,
   • kutatók,
   • művészeti csoportok,
   • a városban működő kulturális intézmények,
   • szakmai szervezetek,
   • egyesületek,
   • alapítványok,
   • nonprofit gazdasági társaságok.

   Pályázati témák:

   1. Közösségi részvételen alapuló, kulturális projektek, nyitott alkotócsoportok támogatására, amelyek az egyéni önkifejezések ösztönzése mellett a közösségi alkotást állítják a fókuszba, erősítve a város kreatív gazdaságát.
   2.  Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelenésének támogatására.

   2., Civil Alap (CA-23)

   Ki pályázhat?

   • Debrecen város életében résztvevő civil szervezetek.

   Pályázati témák:

   1. Kertségi, lakótelepi közösségépítő programok, rendezvények támogatására, amelyek a településrészen tevékenykedő civil szervezet és az ott élők közreműködésével valósulnak meg, és erősítik az adott városrészükhöz való kötődést.
   2. Társadalmi esélyegyenlőséget, felelősségvállalást és a fenntartható fejlődést segítő civil szervezetek működési támogatására.
   3. Civil szervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére.

   3., Ifjúsági alap (IA-23)

   Ki pályázhat?
   a város ifjúsági életében résztvevő

   • civil szervezetek,
   • intézmények,
   • nonprofit gazdasági társaságok.

   Pályázati témák:
   Fiatalokból álló csoportok által, vagy fiatalok bevonásával megvalósuló projektötletek támogatására.

   4., Sportfeladatok (SP-23)

   Ki pályázhat?
   a város sportéletében résztvevő

   • civil szervezetek,
   • gazdasági társaságok,
   • köznevelési intézmények.

   Pályázati témák:

   1. Szabadidősport támogatására (sportszervezetek működési támogatására)
   2. Sportszervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére
   3. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatására (kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezésére és azokon történő részvételre, valamint nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő felkészülésre, sportszervezetek működési költségeinek támogatására).
   4. Létesítményhasználat támogatására (versenyek, edzések, valamint egyéb sportprogramok bérleti díjköltségeinek támogatására, legalább 50%-os önerő felmutatása mellett).

   Beadási határidő: mind a négy pályázati kategóriában 2023. május 5., 16:00.

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!