Tag Archive for: utazási támogatás

30 év felettiek bértámogatása vállalkozásoknak

30 év feletti álláskeresők bértámogatása

A támogatás célja:

A 30-64 év közötti álláskereső vagy szolgáltatást kérő személyek munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutásának elősegítése. 

A támogatás 3 részből áll:

I. Bértámogatás (a munkaadónak nyújtják) :

 • 4 hónapra szól (hátrányokkal küzdő programrészvevők esetén 6 hónap),
 • a támogatás mértéke a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de legfeljebb havi 250 ezer forint.

II. Lakhatási támogatás:

 • legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső részére
 • aki legalább hat hónap szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű munkaviszonyt létesít;
 • és akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye
 • az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg.

III. Utazási támogatás

 • nyilvántartott álláskereső
 • akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye
 • legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható,
 • a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben.

IV. Tervezett képzési támogatás:

 • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a)

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

 

Fiatalok munkába állásának, utazásának és képzésének támogatása

Fiatalok munkába állásának, utazásának és képzésének támogatása

A pályázat célja: A program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán.

A pályázók köre egyrészről:

 • 15-29 év közötti fiatalok;
 • nem tanulnak,
 • nem dolgoznak;
 • álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartottak.
A pályázók köre másrészről:
 • mikro és KKV-k, amelyek a fent megnevezett célcsoportot foglalkoztatni kívánják.
A támogatás főbb jellenzői:
 • a vállalkozások vehetik igénybe a Bértámogatást;
 • a fiatal álláskereső veheti igénybe a lakhatási és utazási támogatást, valamint a képzési támogatást.

A támogatás feltételei:

 • Bértámogatás: a munkaadónak nyújtott támogatás időtartama 4 hónap lehet, bizonyos hátrányokkal küzdő fiatalok foglalkoztatása esetén pedig 6 hónap, s a támogatás mértéke fixen a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de maximum havi 250 ezer forint lehet.
 • Lakhatási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
  • az kaphatja maximum 12 hónapnyi időtartamra,
  • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak; és
  • aki minimum hat hónap időtartamra szóló és
  • legalább heti húsz óra munkaidejű, foglalkoztatónál létesített, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít; és
  • akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye.
  • A lakhatási támogatás az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg (jelenleg: 186.200 Ft).
 • Utazási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
  • az kaphatja, akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye.
  • A támogatás maximum 12 hónap időtartamra nyújtható, a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben (13.300,- Ft/10 km).
 • Képzési támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
  • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a) havi támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.
  • 2024.május hónaptól lesz lehetőség a képzési támogatás igénybevételére.

Határidők: a pályázat megnyitására várunk, jelenleg még csak ezeket a részleteket tudjuk.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Utazási támogatás álláskeresőknek a munkába járáshoz

  A pályázat célja:

  A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében, az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala utazási támogatást nyújthat az álláskeresőnek meghirdetett munkaerőpiaci programban.

  Kik pályázhatnak?

  • azok az álláskeresők             

                            1. akiket legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;

                            2. akinek a lakóhelyétől kevesebb mint 60 km-re lévő, de attól eltérő településen                                      található a munkahelye;

  3. akik a kérelmet a foglalkoztatás megkezdése előtt benyújtják.

   

  Benyújtás időszaka:  2024. március 18. napjától 2024. december 31. napjáig

  A támogatás mértéke: a lakóhely és munkahely közötti távolság alapján, minden 10 km után 13 340,- Ft/hó

  Lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság 10-19 km 20-29 km 30-39 km 40-49 km 50-59 km
  Minimálbér 5%-a,

  13.340 forint

  13.340 forint/hó 26.680 forint/hó 40.020 forint/hó 53.360 forint/hó 66.700 forint/hó

  A támogatás folyósítása és elszámolása:

  • A támogatást havonta, utólag folyósítják, legfeljebb 6 hónapra;
  • csak teljes hónap számolható el;
  • elszámolási határidő: a tárgyhónapot követő hónap 12. napja.

  Támogatás iránti kérelem benyújtásának formája: elektronikusan vagy papír alapon.

   

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   utazási támogatás

   Utazási Támogatás

   Utazási támogatás munkábajárásra, álláskereskőknek.

   Ki pályázhat az utazási támogatásra?

   Utazási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható,

   • aki a foglalkoztatási jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet. Jogviszony létesítésének napján a munkaszerződés aláírásának a napját kell érteni;
   • akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de a lakhelyétől eltérő településen található a munkavégzés helye;
   • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak. 

   Az utazási támogatás mértéke, időtartama

   Álláskeresőnek utazási támogatás havonta, legfeljebb hat hónap időtartamra, a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben adható.

   Lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság 10-19 km 20-29 km 30-39 km 40-49 km 50-59 km
   Minimálbér* 5%-a,

   11.600 forint

   11.600 forint/hó 23.200 forint/hó 34.800 forint/hó 46.400 forint/hó 58.000 forint/hó

   *573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerint

   Pályázat beadási határideje:

   2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig tart.

    

   Az utazási támogatás folyósítása és elszámolása:

   A támogatás esetén havonta, utólag kerül kifizetésre.

   Az elszámolás beküldési határideje: tárgyhónapot követő hónap 12. napja.

   A program keretében teljes hónapok számolhatók el. Törthónap elszámolására nincs lehetőség.

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb
   részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

    

   Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

    Hiányzik egy jó munkaerő a vállalkozásába?

    A támogatás neve: Munkaerőpiaci programból nyújtható vállalkozások munkaerő (legfeljebb 6 havi 50%) támogatása

    A támogatás célja:  Vállalkozások számára munkaerő támogatás

     

    Ki igényelheti ezt a támogatást:

    a) legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső vagy

    b) minden 25. életévét be nem töltött életkorú álláskereső.

     

    Támogatás időtartama, mértéke:

    • A támogatás folyósítási időtartama 6 hónap 
    • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de megállapításkori havi korlátja legfeljebb havi 250 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében
    • Részmunkaidő esetében arányosítani szükséges
    • A támogatott – ha megilleti – egyéb adókedvezmények is igénybe vehetők és összevonhatók.
    • A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át.

    A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

    Létszámtartási kötelezettség:

    • A munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát.
    • A foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.
    • A támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló Mt. megfelelő pontja alapján sem szünteti meg.

    Létszámbővítés:

    A munkáltatónál a támogatással felvett új munkaerő alkalmazásával létszám növekedést kell elérni.

    A munkáltató két létszámbővítési szempont közül választhat:

    1. Támogatás akkor adható, ha a kérelem napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2022. december 15. napján meglévő statisztikai létszám     VAGY
    2. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő létszám azonos vagy nagyobb, mint a kérelem benyújtását megelőző 3 teljes lezárt hónap 3 havi nettó átlagos statisztikai állományi létszáma.

    A támogatás nem vehető igénybe:

    • a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak,
    • a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,
    • a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak,
    • harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre,
    • közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások.

    A kérelem elbírálása:

    A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!