Tag Archive for: munkakereső

Utazási támogatás álláskeresőknek a munkába járáshoz

A pályázat célja:

A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében, az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala utazási támogatást nyújthat az álláskeresőnek meghirdetett munkaerőpiaci programban.

Kik pályázhatnak?

 • azok az álláskeresők             

                          1. akiket legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;

                          2. akinek a lakóhelyétől kevesebb mint 60 km-re lévő, de attól eltérő településen                                      található a munkahelye;

3. akik a kérelmet a foglalkoztatás megkezdése előtt benyújtják.

 

Benyújtás időszaka:  2024. március 18. napjától 2024. december 31. napjáig

A támogatás mértéke: a lakóhely és munkahely közötti távolság alapján, minden 10 km után 13 340,- Ft/hó

Lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság 10-19 km 20-29 km 30-39 km 40-49 km 50-59 km
Minimálbér 5%-a,

13.340 forint

13.340 forint/hó 26.680 forint/hó 40.020 forint/hó 53.360 forint/hó 66.700 forint/hó

A támogatás folyósítása és elszámolása:

 • A támogatást havonta, utólag folyósítják, legfeljebb 6 hónapra;
 • csak teljes hónap számolható el;
 • elszámolási határidő: a tárgyhónapot követő hónap 12. napja.

Támogatás iránti kérelem benyújtásának formája: elektronikusan vagy papír alapon.

 

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Álláskereső részére nyújtható lakhatási támogatás

  A pályázat célja:

  A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében, az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala lakhatási támogatást nyújthat az álláskeresőnek meghirdetett munkaerőpiaci programban.

  Kik pályázhatnak?

  • azok az álláskeresők             

                            1. akiket legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;

                            2. akik legalább hat hónap időtartamra  és legalább heti húsz óra munkaidejű        foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek;

                           3. akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye, s aki a lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helye szerinti, vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, s e településeken nem rendelkezik – saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő – lakóingatlannal;

                            4. akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabér nem haladja meg az 700 000 Ft összeget.

  5. akik a munkaviszonyt és a bérleti jogviszonyt a kérelem benyújtását követően létesítik.

   

  Benyújtás időszaka:  2024. március 18. napjától 2024. december 31. napjáig

  A támogatás mértéke: az álláskeresőnek lakhatási támogatás fix hat hónap időtartamra, lakásbérleti díj tekintetében, 186 760 Ft/hó összegben nyújtható, de legfeljebb a bérleti díj tényleges összege

  A támogatás folyósítása és elszámolása:

  • A támogatás kettő egyenlő összegben, előlegként kerül folyósításra. 
  • Az előleg első részlete (a támogatás 50%-a) folyósításának határideje: a hatósági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.
  • Az előleg második részlete (a támogatás fennmaradó 50%-a) folyósításának határideje: az első előlegrészlettel való elszámolás elfogadását követő 5 munkanapon belül.
  • Az előleg első részletének (a támogatás 50%-a) felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: legkésőbb a támogatási időtartam felének leteltét követő hónap 12. napja 
  • Az előleg második részletének felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: a támogatási időtartam leteltét követő hónap 12. napja.

  Támogatás iránti kérelem benyújtásának formája: elektronikusan vagy papír alapon.

   

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!