Tag Archive for: munkaerőtámogatás

30 év felettiek bértámogatása vállalkozásoknak

30 év feletti álláskeresők bértámogatása

A támogatás célja:

A 30-64 év közötti álláskereső vagy szolgáltatást kérő személyek munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutásának elősegítése. 

A támogatás 3 részből áll:

I. Bértámogatás (a munkaadónak nyújtják) :

 • 4 hónapra szól (hátrányokkal küzdő programrészvevők esetén 6 hónap),
 • a támogatás mértéke a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de legfeljebb havi 250 ezer forint.

II. Lakhatási támogatás:

 • legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső részére
 • aki legalább hat hónap szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű munkaviszonyt létesít;
 • és akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye
 • az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg.

III. Utazási támogatás

 • nyilvántartott álláskereső
 • akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye
 • legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható,
 • a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben.

IV. Tervezett képzési támogatás:

 • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a)

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

 

Hiányzik egy jó munkaerő a vállalkozásába?

A támogatás neve: Munkaerőpiaci programból nyújtható vállalkozások munkaerő (legfeljebb 6 havi 50%) támogatása

A támogatás célja:  Vállalkozások számára munkaerő támogatás

 

Ki igényelheti ezt a támogatást:

a) legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső vagy

b) minden 25. életévét be nem töltött életkorú álláskereső.

 

Támogatás időtartama, mértéke:

 • A támogatás folyósítási időtartama 6 hónap 
 • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de megállapításkori havi korlátja legfeljebb havi 250 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében
 • Részmunkaidő esetében arányosítani szükséges
 • A támogatott – ha megilleti – egyéb adókedvezmények is igénybe vehetők és összevonhatók.
 • A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

Létszámtartási kötelezettség:

 • A munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát.
 • A foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.
 • A támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló Mt. megfelelő pontja alapján sem szünteti meg.

Létszámbővítés:

A munkáltatónál a támogatással felvett új munkaerő alkalmazásával létszám növekedést kell elérni.

A munkáltató két létszámbővítési szempont közül választhat:

 1. Támogatás akkor adható, ha a kérelem napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2022. december 15. napján meglévő statisztikai létszám     VAGY
 2. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő létszám azonos vagy nagyobb, mint a kérelem benyújtását megelőző 3 teljes lezárt hónap 3 havi nettó átlagos statisztikai állományi létszáma.

A támogatás nem vehető igénybe:

 • a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak,
 • a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,
 • a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak,
 • harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre,
 • közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások.

A kérelem elbírálása:

A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!