Tag Archive for: működési költség

Állatvédő szervezetek támogatása

Állatvédő szervezetek támogatása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint lebonyolító az Igazságügyi Minisztérium nevében az állami fellépés hatékonyságának fokozása érdekében, a kóbor állatok magas számára figyelemmel, a fennálló állatvédelmi, állat- és közegészségügyi problémák megoldása érdekében, pályázatot írt ki az állatvédő szervezetek támogatására.

A támogatás célja:

Az állatvédelemmel és mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek működési és programjaihoz kapcsolódó költségeinek, ivartalanítási és állategészségügyi költségeinek, valamint – amennyiben állatmenhellyel vagy természetvédelmi
mentőközponttal is rendelkezik – telephely fejlesztésének anyagi támogatása.

Ki pályázhat?

 • állatvédelemmel
 • mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó
 • közalapítványok vagy
 • civil szervezetek, amelyek
  • 2024. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vettek;
  • amennyiben állatmenhelyet működtetnek, rendelkeznek FELIR regisztrációval;
  • amennyiben természetvédelmi mentőközpontot működtetnek, rendelkeznek működési
   engedéllyel
  • tevékenységüket Magyarországon végzik;
  • létesítő okiratukban állatvédelmi vagy mentő-, segítő- és vakvezető kutyás jellegű tevékenység
   szerepel;
  • 2023. évben ténylegesen állatvédelmi vagy mentő-, segítő- és vakvezető kutyás tevékenységet
   folytattak;
  • amennyiben állatmenhelyet vagy természetvédelmi mentőközpontot működtetnek, a létesítményt még 2024. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
  • amennyiben megfelelnek a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
  • az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek;
  • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozásuk

Támogatható tevékenységek, költségek:

 • működéshez és programokhoz kapcsolódó költségek,
 • ivartalanítás, állategészségügyi szolgáltatás,
 • állatmenhelyként vagy természetvédelmi mentőközpontként szolgáló saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan fejlesztése (pl. férőhelybővítés)
 • egy pályázaton belül legalább egy tevékenységtípust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is
  teljesíthető
 • a támogatásból megvalósított tárgyi eszköz beszerzés, ingatlan beruházás (építés, bővítés, felújítás) esetén a támogatással érintett eszköz, illetve ingatlan vonatkozásában a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

A támogatás összege:

 • 300.000-10.000.000 forint
 • A társállatokkal foglalkozó szervezetek esetében az igényelt támogatási összeg 20 %-át kötelezően ivartalanítási költségre kell fordítani.
 • A vadállatokkal, haszonállatokkal és mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó szervezetek esetében az igényelt támogatási összeg 20 %-át kötelezően állategészségügyi szolgáltatási költségre kell fordítani.

Támogatás formája:

A támogatás vissza nem térítendő, saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában nyújtott támogatás,

Támogatás mértéke:

100%

Hány pályázat nyújtható be?

Egy pályázó egy  pályázatot nyújthat be

Határidők:

 • benyújtás: elektronikusan, 2024. május 21. 14.00 óráig
 • támogatási időszak: 2024. május 6. – 2025. május 5.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Nincs pénze a rezsit kifizetni? 0%-os hitelt kaphat! Ne késlekedjen, vágjon bele!

  A pályázat felfüggesztésre került forráskimerülés miatt. – 2022.12.09.

   

  A pályázat neve:

  Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram „B” hitelcél

   

  A pályázat célja:

  A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása. 


  Milyen cég igényelheti a támogatást?

  • Magyarország területén székhellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, 
  • de finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, 
  • mikro-, kis- és középvállalkozások,
  • amelyek devizabelföldinek minősülnek, azaz belföldön kerültek bejegyzésre. 

   

  A támogatás formája és mértéke:

  • Minimum 1 millió forint – maximum 150 millió forint. 
  • DE! Az igényelt kölcsön összege a Hitelprogramban korábban megítélt kölcsönök összegével együttesen nem haladhatja meg a Pályázó utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át.
  • A támogatás formája: 0% hitel
  • A pályázathoz saját forrás, önerő NEM szükséges.
  • Biztosítékot viszont szükséges adni. 
  • Nem kerülnek felszámításra: kezelési költség; rendelkezésre tartási jutalék;  előtörlesztési díj; szerződésmódosítási díj 
  • Felszámítható díjak: pl: értékbecslői, közjegyzői díj.

   

  Milyen vállalkozási formában pályázhat? 

  • Kft., Rt. vagy Bt., Szociális Szövetkezet vagy Egyéni vállalkozás is lehet. 

   

  Megvalósítási helyszín:

  Magyarországon működő, telephellyel és fiókteleppel rendelkező vállalkozások, amelyek nem a közép-Magyarországi régióban végzik a tevékenységüket.

   

  Elszámolható költségek köre

  1. Készlet beszerzés költségei:– csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok,
   késztermékek, áruk, valamint a növendék-, hízó- és egyéb állatok fogadhatóak el.

        2. Működési költségek finanszírozásának költségei:

  • termeléshez szükséges költségek
  • nyersanyagok beszerzési költségei 
  • igénybe vett szolgáltatások értéke.

        3. Munkaerő költségek (kivéve távmunka)

        4. Közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek

   

  Kölcsönkérelem benyújtása

  A Hitelprogram keretében 2023. február 15-ig lehet kérelmet benyújtani.

   

  Az elvárt fedezet mértéke

  5.000.000-25.000.000 Ft közötti hitelösszeg esetén:

  gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén: 

  • az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tényleges tulajdonos(ok) készfizető kezessége, 

  egyéni vállalkozók esetén:

  • az egyéni vállalkozón kívüli természetes személy készfizető kezessége VAGY 

  az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.


  25.000.001-150.000.000 Ft közötti hitelösszeg esetén: 

  A minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva ÉS 


  gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén:

  • az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tényleges tulajdonos(ok) készfizető kezessége, illetve 

   

  egyéni vállalkozó esetén: 

  • az egyéni vállalkozón kívüli természetes személy készfizető kezessége.

   

  A pályázat benyújtási időszaka: 2022.11.30.- 2023. február 15. 

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!