Tag Archive for: lakhatás

Álláskereső részére nyújtható lakhatási támogatás

A pályázat célja:

A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében, az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala lakhatási támogatást nyújthat az álláskeresőnek meghirdetett munkaerőpiaci programban.

Kik pályázhatnak?

 • azok az álláskeresők             

                          1. akiket legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;

                          2. akik legalább hat hónap időtartamra  és legalább heti húsz óra munkaidejű        foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek;

                         3. akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye, s aki a lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helye szerinti, vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, s e településeken nem rendelkezik – saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő – lakóingatlannal;

                          4. akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabér nem haladja meg az 700 000 Ft összeget.

5. akik a munkaviszonyt és a bérleti jogviszonyt a kérelem benyújtását követően létesítik.

 

Benyújtás időszaka:  2024. március 18. napjától 2024. december 31. napjáig

A támogatás mértéke: az álláskeresőnek lakhatási támogatás fix hat hónap időtartamra, lakásbérleti díj tekintetében, 186 760 Ft/hó összegben nyújtható, de legfeljebb a bérleti díj tényleges összege

A támogatás folyósítása és elszámolása:

 • A támogatás kettő egyenlő összegben, előlegként kerül folyósításra. 
 • Az előleg első részlete (a támogatás 50%-a) folyósításának határideje: a hatósági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.
 • Az előleg második részlete (a támogatás fennmaradó 50%-a) folyósításának határideje: az első előlegrészlettel való elszámolás elfogadását követő 5 munkanapon belül.
 • Az előleg első részletének (a támogatás 50%-a) felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: legkésőbb a támogatási időtartam felének leteltét követő hónap 12. napja 
 • Az előleg második részletének felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: a támogatási időtartam leteltét követő hónap 12. napja.

Támogatás iránti kérelem benyújtásának formája: elektronikusan vagy papír alapon.

 

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Önkéntesek munkájának támogatása

  Önkéntes munkatársak támogatása

  A pályázat célja: Az egyéni önkéntes projektek lehetővé teszik, hogy szervezetek vagy intézmények fiatal, elkötelezett emberekkel dolgozzanak együtt, akár hazai, akár nemzetközi szinten.
  Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjei lehetővé teszik, hogy a civil célokat kitűző intézmények és szervezetek elhivatott fiatalokkal kerüljenek kapcsolatba és bevonják őket projektjeikbe. A projektek a szolidaritás nevében valósulnak meg, azzal a céllal, hogy a társadalmi kihívásokra reagáljanak, növeljék a közösség erejét és összetartozását és erősítsék a társadalmi befogadást.

  Kik pályázhatnak?

  • Non-profit és for-profit szervezetek, valamint intézmények, amelyeket valamelyik programországban alapítottak és
  • érvényes vezető szervezeti minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

  Támogatható tevékenységek

  • A szervezet olyan önkéntessel dolgozzon együtt, aki
  • heti 30-38 órában segíti a szervezet céljait,
  • 2 héttől akár 12 hónapig,
  • fizetés nélkül.

  Ez a tevékenységtípus lehetővé teszi a fiataloknak, hogy egy szervezet mindennapi munkájában vegyenek részt és társadalmilag hasznos tevékenységet végezzenek.

  A tevékenységek megvalósulhatnak a részt vevő fiatal lakóhelyéhez viszonyítva külföldön és belföldön is, de a belföldi önkéntességre rendelkezésre álló keretek erősen korlátozottak.

  Programországok:

  • az európai uniós országok és
  • Liechtenstein, Izland, Észak-macedón Köztársaság, Törökország.

  Partnerországok:

  • Norvégia
  • Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia
  • Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldovai Köztársaság, Örményország, Ukrajna
  • Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia
  • Oroszország.

  A támogatás mértéke:

  • a fiatal résztvevő utazási költségei (lakhelytől a projekt helyszínéig és vissza, egyszeri alkalommal),
  • a fiatal résztvevő lakhatása és étkezése,
  • a fiatal résztvevő nyelvi fejlődése.

  A fiatalok személyes kiadásokra zsebpénzt kapnak.

  Beadási határidő: 2024. február 20.12:00

  Támogatási összeg: (éves keretek)

  Önkéntesség: € 2 269 280

  Szolidaritási projektek: € 282 018

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!