Tag Archive for: kezdő vállalkozás

Vállalkozó válást támogató pályázat megyeieknek

Vállalkozóvá válást támogató pályázat – MEGYEIEKNEK

A pályázat célja: Az álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés támogatás nyújtásával.

A program célcsoportja:
A programban azok az álláskeresők igényelhetnek támogatást, akiket a Kormányhivatal Járási Hivatalaiban legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, és önmaguk foglalkoztatását főállású vállalkozás indításával kívánják megvalósítani. Továbbá vállalják, hogy a tervezett vállalkozás székhelye, a tényleges vállalkozói tevékenység és a beruházás helyszíne az adott vármegye területén valósul meg.

A támogatás feltételei (általában, de megyénként eltérő lehet):

Az az álláskereső részesülhet támogatásban

 • akit a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
 • aki a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt a Kormányhivatal által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi (ez egy képzés),
 • aki üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit és
 • aki a tervezett vállalkozás székhelyét, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegyében valósítja meg.

A pályázat lebonyolítása:

 • regisztrálni kell az illetékes megye Kormányhivatalánál álláskeresőnek, majd
 • jelentkezni kell egy kompetencia felmérésre (ide ki kell tölteni egy adatlapot, amin bemutatja a vállalkozás alap adatait és vinni kell a hatósági bizonyítványt, annak igazolására, hogy álláskeresőként nyilvántartott) a megadott határidőig,
 • a kompetencia felmérésen való megfelelés esetén
 • egy képzésen való részvétel (a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségek megszerzését biztosító képzés) amelynek a végére elkészül az üzleti terv.
 • A (Kormányhivatal által) elfogadott üzleti terv birtokában kapható meg a pályázati összeg, de ez nem automatikus! Azaz, a szolgáltatásban való sikeres részvétel és az üzleti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás megítélését.

A támogatás egyéb feltételei:

 • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása) nem rendelkezik;
 • végrehajtási eljárás alatt nem áll;
 • beruházásának összköltsége legalább a támogatás összegét eléri, annál kisebb nem lehet;
 • rendelkezik bankszámlával (a támogatás folyósítása csak saját, vagy vállalkozói bankszámlára, társas vállalkozás esetén a tervezett gazdasági társaság bankszámlájára történhet);
 • ÁFA nyilatkozat benyújtása;
 • NAV köztartozásmentes igazolás;
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (amennyiben összeférhetetlenség áll fenn);
 • Árajánlatok benyújtása a megvásárolandó eszközökről;
 • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

Vállalkozó vállalásai:

 • a tervezett vállalkozás székhelye, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegye illetékességi területén valósítja meg;
 • vállalja, hogy a létrehozott vállalkozását a hatósági szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig fenntartja, működteti (fenntartási kötelezettség) az adott vármegye illetékességi területén  (egyes vármegyékben és egyes esetekben 12 hónapig);
 • gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye írásban a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül, valamint feladatait csak megbízási jogviszony keretében láthatja el;
 • vállalja, hogy a támogatási kérelem érdemi elbírálásához – amennyiben szükséges – előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés, saját forrás igazolása becsatolja, rendelkezésre bocsátja;
 • vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező közterheket;
 • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

Megyénkénti pályázható összegek és beadási határidők (jelenleg ezeket az információkat ismerjük):

Képzés előtti kompetencia jelentkezési határidő Képzési idő – üzleti terv elkészítése Pályázat beadás határidő Mennyi a pályázható összeg – Bértámogatás Mennyi a pályázható összeg – Tőketámogatás                                      Információ
Csongrád-Csanád vármegyében x 2024.05.01-ig 2024.05.02-től 2024.06.03 2024.06.04-tól 2024.06.20-ig 266.800 Ft/hó * 6 hónap 3 millió forint A két elem csak együttesen adható!
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye x 2024. április 11. nap 16 óráig 2024. 04. 24. –         2024. 05. 24. napjáig 25 fő részére 2024. 05.27.- 2024.05.28. 266.800 Ft/hó * 6 hónap 1,5 millió forint A két elem csak együttesen adható!
Bács-Kiskun vármegye I. félév x 2024. 05.06.-           2024. 06.06. 2024.06.25 266.800 Ft/hó * 6 hónap x Csak bértámogatás igényelhető.
Bács-Kiskun vármegye II.félév x 2024.09.09. – 2024.10.09. 2024.10.29 266.800 Ft/hó * 6 hónap x Csak bértámogatás igényelhető.
Heves Vármegye I. félév 2024.03.18. –    2024.04.19. 2024.05.hó 2024. 06.01. –         2024. 06.09. 266.800 Ft/hó * 6 hónap 2 millió forint A két elem külön is igényelhető / ha csak a bértámogatást igényli, akkor 12 hónapig kell fenntartania a vállalkozást, ha tőketámogatást is igénybe vesz, akkor 24 hónapig.
Heves Vármegye II.félév 2024.08.01. –                 2024. 08.31. 2024.09.hó 2024. 10.15. –  2024.10.31. 266.800 Ft/hó * 6 hónap 2 millió forint Ugyanaz, mint az I. félévben .
Nógrád vármegye x nincs kiírva az időpont nincs kiírva az időpont nincs kiírva az időpont 266.800 Ft/hó * 6 hónap 3,5 millió forint A két elem külön is igényelhető / ha csak a bértámogatást igényli, akkor 12 hónapig kell fenntartania a vállalkozást, ha tőketámogatást is igénybe vesz, akkor 24 hónapig.                                                                                 A tőketámogatás előlegként kerül utalásra, a bértámogatás utólag kerül kiutalásra.
Tolna vármegye x 2024.04.02. – 2024.04.19. 2024.05.01. – 2024.05.31. 2024.06.03. – 2024.06.10. 266.800 Ft/hó * 6 hónap 3 millió forint A két elem csak együttesen adható!

A budapesti vállalkozás indítási támogatásról ebben a cikkben olvashat bővebben.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Vállalkozóvá válást támogató pályázat Budapestieknek

  Vállalkozóvá válást segítő támogatás BUDAPESTIEKNEK

  A pályázat célja: Budapesten új vállalkozás (egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság, mezőgazdasági őstermelő) indítását tervező, 30. életévüket betöltött álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység indításához vissza nem térítendő támogatás biztosítása.

  A pályázók köre:

  Az az álláskereső (már regisztrált állaskerők vehetik igénybe!) részesülhet támogatásban

  • aki a 30. életévét betöltötte,
  • aki nem résztvevője GINOP Plusz 4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz programnak,
  • akit Budapest Főváros Kormányhivatala valamely Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántart,
  • aki Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és
  • aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.
  • akik önmaguk foglalkoztatását főfoglalkozású vállalkozói jogviszonyban kívánják megvalósítani.
  • a kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként/mezőgazdasági őstermelőként/gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozói jogviszonyban biztosítja és az önfoglalkoztatói tevékenységén kívül egyéb teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet nem folytat.
  A megvalósítás időtartama: 2024. április 2.- 2026. október 31.
  A munkaerőpiaci program keretében nyújtott vállalkozóvá válást elősegítő támogatás a 2024. évben Budapesten három ütemben valósul meg.A 3 ütem időpontjai:

  I. ütem: 2024. április 3. – 2024. április 12.
  II. ütem: 2024. június 24. – 2024. július 5.
  III. ütem: 2024. augusztus 26. – 2024. szeptember 6.

  A támogatás összege:

  • Az I. és a II. ütemnél: Hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) és/vagy 2.000.000 Ft egyszeri tőketámogatás, kizárólag együtt vehető igénybe.
  • A III. ütemben: Kizárólag a hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) vehető igénybe, ebben az ütemben már tőketámogatásra nincs lehetőség.

  Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

  Pályázói vállalás:

  • Az I. és a II. ütemnél a tőketámogatás igénybevételekor a pályázó vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja.
  • A III. ütemben az álláskereső – a kizárólag hat hónapon keresztül folyósítható, a kötelező legkisebb munkabér 100 %-ának megfelelő mértékű támogatás igénybevételekor (III. ütem) – vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított tizenkettő hónapig fenntartja.
  • A vállalkozás székhelye Budapesten lesz.
  • Hatósági engedélyekhez kötött tevékenység esetén az engedélyeket beszerzi.

  A megyei vállalkozás indítási pályázati lehetőségekről ebben a bejegyzésben olvashat többet!

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Induló vállalkozások fejlesztésére mentor program

   Induló vállalkozások fejlesztése

   A pályázat célja
   A Felhívás célja a KFI eredményeken alapuló projektötletekből gyorsan növekedő vállalkozások kifejlődésének támogatása, amelyek a kutatás-fejlesztési eredmények piaci hasznosulásával hozzájárulnak az innovatív kkv szektor megerősítéséhez.
   A program inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva támogatja az ötlet
   fázistól, a validáción, a prototípusfejlesztésen át az innovatív startup vállalkozások piacra vitelét, a fenntartható üzleti modell kialakítását, valamint a befektetésre való alkalmasság elérését.

   A pályázók köre:
   Inkubációs megállapodás kizárólag olyan mikrovállalkozásnak minősülő startup vállalkozással köthető, amely

   • jogi személyiséggel bír;
   • bejegyzésére legfeljebb öt éve került sor;
   • átlagos állományi létszáma legfeljebb húsz fő;
   • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdés szerinti kisvállalkozásnak minősül;
   • amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban (ez alól kivétel a
    működési modell miatt létrehozott 100%-os leányvállalat);
   • Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
    rendelkezik;
   • kettős könyvvitelt vezet;
   • tőzsdén nem jegyzett gazdasági társaságként működik;
   • nem összefonódás útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és nem felvásárlás útján jött létre;
   • az inkubációs megállapodás megkötéséig nem osztott fel nyereséget;
   • az inkubátor, továbbá az inkubátor tulajdonosa(i), ügyvezetője, illetve befektetési testületének tagjai közül senki sem rendelkezik 10%-nál nagyobb tulajdonrésszel, illetve a felsoroltak összesen nem rendelkeznek 24%-nál nagyobb tulajdonrésszel.

   A támogatás összege: legfeljebb 64.000.000 Ft
   Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
   Támogatás mértéke: legfeljebb 80%

   Önerő szökséges a pályázathoz: min.20%.
   A támogatott pályázatok várható száma: 9 db.

   A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
   a) MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció,
   b) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele, vállalkozói ismeretek
   megszerzése,
   c) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások),
   d) marketing és megjelenés,
   e) piacra jutás,
   f) projektkoordináció,
   g) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása.

   A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő legfeljebb 24 hónap.

   Beadási határidő: 2025. március 31.

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!