Tag Archive for: gazdaságfejlesztés

Felzárkózó települések FETE program

Vállalkozás indítás Felzárkózó Településeken

A pályázat célja olyan helyi, közösségi gazdaságfejlesztési beavatkozások támogatása, amelyek a Felzárkózó Települések Program (FETE program) valamely településén vagy településein valósulnak meg hálózatban.

A helyi erőforrások innovatív hasznosítására irányulnak, közvetlen részvételt kínálnak a helyben élő hátrányos helyzetű embereknek, ugyanakkor kifejezetten közösségi célokat szolgálnak.

A projektek fokozott figyelemmel vannak a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóságra, követik az európai klímacélokat, fokozzák az érintett közösség önellátó, önfenntartó képességét és külső hatásokkal szembeni ellenálló képességét.

Ki pályázhat?

A Felzárkózó Települések Program (FETE) települési szintű megvalósítói, valamint a velük együttműködési megállapodás keretei között a FETE céljait támogató, a FETE megvalósítók körétől nem független jogi személyek.

A FETE helység lista (300 település) IDE KATTINTVA érhető el.

A pályázó újonnan alapított jogi személy is lehet, GFO kód szerinte az alábbiak:

a) Egyéb egyesület (GFO 529)

b) Egyéb alapítvány (GFO 569)

c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)

d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)

e) Szociális szövetkezet (GFO 121)

f) Egyéb szövetkezet (GFO 129)

g) Vallási egyesület (GFO 525)

h) Közalapítvány (GFO 561)

i) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

j) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

k) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)

l) Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)

m) Nonprofit betéti társaság (GFO 576)

Pályázat szolgáltatás:

A pályázat céljában meghatározottak megvalósítására irányuló tevékenységekre, beruházásokra lehet pályázatot benyújtani:

a) Közösségi mintakertek kialakításának és üzemeltetésének eszközigényei, szaporítóanyag szükséglet biztosítása, a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság felé mutató megoldások beépítése, kipróbálása;

b) Közösségi konyhák, időszakosan üzemelő mezőgazdasági feldolgozók, kertészethez kapcsolódó egyéb közösségi foglalkoztató műhelyek, kisállattartási programok (pl. méhészet) létrehozásának, felújításának, eszköz- és humánerőforrás igényének biztosítása.

c) Közösségi gazdasági keretek között működő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását célzó egyéb (könnyűipari, kézműipari, szolgáltatói) tevékenységek, beleértve kiemelten a hulladékgazdálkodáshoz (pl. textil újrahasznosítás) kapcsolódó tevékenységeket, és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítését.

Nem nyújtható be pályázat olyan tevékenységre, amelynek elsődleges célja a pályázó szervezet anyagi, üzleti haszonszerzésének elősegítése.

Ugyanakkor piaci árbevételt a program fenntarthatósága érdekében szükséges tervezni a közösségi célokkal összefüggésben, illetve a hátrányos helyzetű résztvevők jövedelmi helyzetének erősítése érdekében.

A Támogató olyan pályázatokat vár, amelyek a helyi, közösségi gazdaságfejlesztés keretei között a szociális (közösségi) gazdaság eszközrendszerével kívánnak megvalósítani önállóan is működőképes, fenntartható tevékenységeket.

Pályázati feltételek: 

a) Pályázatot csak a fenti célokkal összhangban, a fent tevékenységekre lehet benyújtani.

b) Egy pályázó egy tevékenységgel pályázhat.

c) Településenként adott tevékenységre egy szervezet nyújthat be pályázatot. Konzorcium nem nyújthat be támogatási igényt.

d) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.

e) A támogatás formája egyösszegű, előleg-finanszírozás formájában történik, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os támogatási intenzitású, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

 Pályázaton való részvétel nyilatkozatai: 

 1. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek,
 2. az adott tárgyban további támogatási igényt benyújtott korábban, illetve támogatásban részesült;
 3. hitelt érdemlően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által kiállított okirattal igazolja, hogy a FETE programban résztvevő szervezet vagy annak kizárólagos tulajdonában álló jogi személy;
 4. nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, csődeljárás vagy a megszüntetésére irányuló, eljárás nincs folyamatban;
 5. engedélyköteles tevékenység esetén vállalja, hogy a hatósági engedélyeket megküldi a Támogató részére;
 6. vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással, illetve lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja;
 7. a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul;
 8. a támogatói okiratban feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul;
 9. az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása.

Területi korlátozás: 

A FETE helység lista (300 település) IDE KATTINTVA érhető el.

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:

A pályázat nem köt ki sem minimális, sem maximális pályázati összeget.

Pályázati keretösszeg, amely kiosztásra kerül:

150 millió forint.

Önerő szükséges-e?

Nem, de előnyt jelent az önerő igazolása és biztosítása a döntéshozatalnál.

Támogatás mértéke:

100%, beleértve az általános forgalmi adót is (ÁFA).

Mérföldkövek tervezése:

A pályázat megvalósításához 5 mérföldkövet szükséges meghatározni, amelynek elérésekor beszámolót szükséges beadni.

Pályázat megvalósítási időszak:

A projektet 2023. október 1 – 2025. december 31. között lehet megvalósítani. Ez a maximális időszak, ennél lehet rövidebb is a pályázat megvalósítási időszak.

Pályázatbeadási határidő: 2023.július 31. 23:59 perc – Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Pályázati végső döntés határideje: 2023. szeptember 30.

Pályázat folyósítása:

A támogatási összeget – a szerződéskötést követően – előfinanszírozás formájában, egy összegben, a pályázó által kizárólag a projekt pénzforgalmának kezelésére fenntartott bankszámlára utalja át.

Pályázat folyósításához bankszámlával kell rendelkezni, és nyitni szükséges egy alszámlát a pályázati összeg kezeléséhez.

 Fenntartási időszak:

A projekt működésére vonatkozó fenntartási időszak 12 hónap, amelyet az Üzleti koncepcióban és a Mérföldkövek meghatározásával szükséges előre betervezni.

A beszerzett eszközök, ideértve az ingatlant is, fenntartási időszaka az utolsó beszámoló elfogadásától számított 5 év.

Ez alatt az időtartam alatt az eszközök tulajdonjoga nem ruházható át semmilyen jogcímen.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

pályázatfigyelés

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  FETE településlista

  Megye Település
  Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújszolnok
  Baranya Alsószentmárton
  Borsod-Abaúj-Zemplén Alsóvadász
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Aranyosapáti
  Borsod-Abaúj-Zemplén Arló
  Borsod-Abaúj-Zemplén Ároktő
  Borsod-Abaúj-Zemplén Aszaló
  Heves Átány
  Hajdú-Bihar Bagamér
  Csongrád-Csanád Baks
  Borsod-Abaúj-Zemplén Baktakék
  Borsod-Abaúj-Zemplén Balajt
  Somogy Beleg
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Beregdaróc
  Hajdú-Bihar Berekböszörmény
  Borsod-Abaúj-Zemplén Beret
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Besenyőd
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Beszterec
  Borsod-Abaúj-Zemplén Bódvalenke
  Baranya Bogádmindszent
  Hajdú-Bihar Bojt
  Borsod-Abaúj-Zemplén Boldogkőújfalu
  Somogy Bolhó
  Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodbóta
  Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodszirák
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Botpalád
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Bököny
  Somogy Büssü
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Csaholc
  Csongrád-Csanád Csanádalberti
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Csegöld
  Borsod-Abaúj-Zemplén Csenyéte
  Jász-Nagykun-Szolnok Csépa
  Baranya Cserdi
  Borsod-Abaúj-Zemplén Csernely
  Nógrád Csesztve
  Somogy Csököly
  Zala Csörnyeföld
  Borsod-Abaúj-Zemplén Dámóc
  Baranya Dencsháza
  Zala Dióskál
  Borsod-Abaúj-Zemplén Domaháza
  Baranya Drávafok
  Somogy Drávagárdony
  Baranya Drávaiványi
  Nógrád Ecseg
  Nógrád Egyházasgerge
  Baranya Egyházasharaszti
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Encsencs
  Nógrád Endrefalva
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Eperjeske
  Heves Erdőkövesd
  Heves Erk
  Tolna Értény
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Fábiánháza
  Borsod-Abaúj-Zemplén Fáj
  Borsod-Abaúj-Zemplén Farkaslyuk
  Borsod-Abaúj-Zemplén Felsődobsza
  Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőgagy
  Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőregmec
  Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőtelekes
  Borsod-Abaúj-Zemplén Felsővadász
  Borsod-Abaúj-Zemplén Forró
  Borsod-Abaúj-Zemplén Fulókércs
  Tolna Fürged
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Gacsály
  Somogy Gadány
  Borsod-Abaúj-Zemplén Gadna
  Borsod-Abaúj-Zemplén Gagybátor
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Gemzse
  Békés Geszt
  Borsod-Abaúj-Zemplén Gesztely
  Baranya Gilvánfa
  Borsod-Abaúj-Zemplén Girincs
  Borsod-Abaúj-Zemplén Göncruszka
  Somogy Görgeteg
  Heves Gyöngyösoroszi
  Borsod-Abaúj-Zemplén Györgytarló
  Somogy Gyugy
  Tolna Gyulaj
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyüre
  Hajdú-Bihar Hajdúszovát
  Heves Halmajugra
  Borsod-Abaúj-Zemplén Hangács
  Borsod-Abaúj-Zemplén Hangony
  Borsod-Abaúj-Zemplén Hejőszalonta
  Hajdú-Bihar Hencida
  Borsod-Abaúj-Zemplén Hernádszentandrás
  Borsod-Abaúj-Zemplén Hernádvécse
  Heves Hevesaranyos
  Baranya Hirics
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Hodász
  Borsod-Abaúj-Zemplén Homrogd
  Nógrád Hugyag
  Somogy Iharos
  Somogy Iharosberény
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Ilk
  Nógrád Ipolytarnóc
  Somogy Istvándi
  Borsod-Abaúj-Zemplén Jákfalva
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Jánkmajtis
  Borsod-Abaúj-Zemplén Járdánháza
  Nógrád Kálló
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Kántorjánosi
  Nógrád Karancsság
  Somogy Kastélyosdombó
  Borsod-Abaúj-Zemplén Kázsmárk
  Somogy Kazsok
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Kékcse
  Borsod-Abaúj-Zemplén Kelemér
  Heves Kerecsend
  Borsod-Abaúj-Zemplén Kesznyéten
  Csongrád-Csanád Királyhegyes
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisar
  Somogy Kisbajom
  Zala Kistolmács
  Tolna Kisvejke
  Baranya Kisszentmárton
  Tolna Kocsola
  Hajdú-Bihar Kokad
  Hajdú-Bihar Konyár
  Borsod-Abaúj-Zemplén Kovácsvágás
  Somogy Kőkút
  Heves Kömlő
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Kömörő
  Borsod-Abaúj-Zemplén Köröm
  Hajdú-Bihar Körösszakál
  Borsod-Abaúj-Zemplén Krasznokvajda
  Békés Kunágota
  Somogy Kutas
  Somogy Lábod
  Borsod-Abaúj-Zemplén Lácacséke
  Borsod-Abaúj-Zemplén Lak
  Somogy Lakócsa
  Borsod-Abaúj-Zemplén Léh
  Nógrád Litke
  Nógrád Lucfalva
  Baranya Lúzsok
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Magosliget
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Magy
  Nógrád Magyargéc
  Tolna Magyarkeszi
  Borsod-Abaúj-Zemplén Martonyi
  Nógrád Mátraverebély
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Méhtelek
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Mezőladány
  Hajdú-Bihar Mezősas
  Somogy Mike
  Zala Mikekarácsonyfa
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Milota
  Baranya Mindszentgodisa
  Borsod-Abaúj-Zemplén Monaj
  Nógrád Nagybárkány
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagycserkesz
  Veszprém Nagydém
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagydobos
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyecsed
  Csongrád-Csanád Nagyér
  Heves Nagyfüged
  Borsod-Abaúj-Zemplén Nagykinizs
  Somogy Nagykorpád
  Nógrád Nagylóc
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyszekeres
  Tolna Nagyszokoly
  Borsod-Abaúj-Zemplén Nemesbikk
  Somogy Nemesdéd
  Somogy Nikla
  Nógrád Nógrádmegyer
  Nógrád Nógrádszakál
  Borsod-Abaúj-Zemplén Novajidrány
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbéltek
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírkáta
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírmihálydi
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírparasznya
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírpilis
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírvasvári
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Olcsva
  Baranya Old
  Zala Oltárc
  Borsod-Abaúj-Zemplén Ónod
  Tolna Ozora
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Ököritófülpös
  Somogy Ötvöskónyi
  Somogy Pálmajor
  Tolna Pári
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Paszab
  Baranya Patapoklosi
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Penészlek
  Borsod-Abaúj-Zemplén Pere
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Piricse
  Baranya Piskó
  Hajdú-Bihar Pocsaj
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Porcsalma
  Borsod-Abaúj-Zemplén Prügy
  Somogy Pusztakovácsi
  Veszprém Pusztamiske
  Borsod-Abaúj-Zemplén Rakaca
  Borsod-Abaúj-Zemplén Rakacaszend
  Borsod-Abaúj-Zemplén Rásonysápberencs
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Rétközberencs
  Borsod-Abaúj-Zemplén Ricse
  Nógrád Rimóc
  Somogy Rinyaszentkirály
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Rohod
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Rozsály
  Nógrád Ságújfalu
  Borsod-Abaúj-Zemplén Sajókaza
  Borsod-Abaúj-Zemplén Sajónémeti
  Borsod-Abaúj-Zemplén Sajópetri
  Borsod-Abaúj-Zemplén Sály
  Hajdú-Bihar Sáp
  Fejér Sárkeresztúr
  Tolna Sárpilis
  Borsod-Abaúj-Zemplén Selyeb
  Borsod-Abaúj-Zemplén Semjén
  Baranya Siklósnagyfalu
  Baranya Somogyapáti
  Somogy Somogyfajsz
  Baranya Somogyhatvan
  Somogy Somogysámson
  Somogy Somogyszentpál
  Somogy Somogyvámos
  Nógrád Sóshartyán
  Baranya Sósvertike
  Baranya megye Sumony
  Somogy Szabás
  Borsod-Abaúj-Zemplén Szakácsi
  Nógrád Szalmatercs
  Borsod-Abaúj-Zemplén Szalonna
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Szamoskér
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Szatmárcseke
  Nógrád Szátok
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Székely
  Borsod-Abaúj-Zemplén Szemere
  Borsod-Abaúj-Zemplén Szendrőlád
  Heves Szentdomonkos
  Zala Szentpéterúr
  Hajdú-Bihar Szerep
  Nógrád Szilaspogony
  Borsod-Abaúj-Zemplén Szin
  Nógrád Szirák
  Borsod-Abaúj-Zemplén Taktabáj
  Borsod-Abaúj-Zemplén Taktakenéz
  Borsod-Abaúj-Zemplén Taktaszada
  Somogy Tarany
  Heves Tarnabod
  Heves Tarnalelesz
  Heves Tarnaörs
  Heves Tarnaszentmiklós
  Heves Tarnazsadány
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tarpa
  Somogy Táska
  Pest Tatárszentgyörgy
  Somogy Tengőd
  Baranya Téseny
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Timár
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszaadony
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabecs
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabercel
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabezdéd
  Jász-Nagykun-Szolnok Tiszabő
  Jász-Nagykun-Szolnok Tiszabura
  Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszacsermely
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszadada
  Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaderzs
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszadob
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszaeszlár
  Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaigar
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszakanyár
  Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszakarád
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszakerecseny
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszamogyorós
  Heves Tiszanána
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszarád
  Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszatarján
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavid
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tisztaberek
  Hajdú-Bihar Told
  Jász-Nagykun-Szolnok Tomajmonostora
  Borsod-Abaúj-Zemplén Tornanádaska
  Borsod-Abaúj-Zemplén Tornaszentjakab
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tunyogmatolcs
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Túristvándi
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Túrricse
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Tuzsér
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Újkenéz
  Hajdú-Bihar Újléta
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Uszka
  Heves Vécs
  Baranya Vejti
  Baranya Versend
  Borsod-Abaúj-Zemplén Vilmány
  Borsod-Abaúj-Zemplén Viss
  Borsod-Abaúj-Zemplén Vizsoly
  Nógrád Zabar
  Baranya Zádor
  Borsod-Abaúj-Zemplén Zádorfalva
  Zala Zajk
  Zala Zalakomár
  Borsod-Abaúj-Zemplén Zemplénagárd