Tag Archive for: eszközbeszerzés

Kapacitásbővítési lehetőség KKV-nak

Ki igényelheti ezt a támogatást:

113 (Korlátolt felelősségű társaság);

114 (Részvénytársaság);
116 (Közkereseti társaság);
117 (Betéti társaság)
226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
228 (Egyéni cég)
572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
573 (Nonprofit részvénytársaság)
575 (Nonprofit közkereseti társaság)
576 (Nonprofit betéti társaság)
151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek
12 (Szövetkezetek)

Támogatható tevékenységek:

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
 • bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához
 • zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.
bruttó szochó (13%) összesen
1 hó 1 főre 400 000 Ft 52 000 Ft 452 000 Ft 100 %
280 000 Ft 36 400 Ft 316 400 Ft 70 % – ez a támogatott 1 hóra eső összeg
120 000 Ft 15 600 Ft 135 600 Ft 30 % – ez az önerő 1 hóra eső összeg
1 hó 1 főre 94 920 Ft támogatás új eszközbeszerzésre 1 főnek 1 hónapra
6 hó 1 főre 569 520 Ft Maximum ennyi összeg fordítható eszközbeszerzésre
6 hó 1 főre (316 400+94 920=) 411 320 x 6 hó 2 467 920 Ft A teljes támogatott összeg
6 hó 1 főre 135 600 Ft x 6 hó 813 600 Ft Önerő

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázat benyújtási időszaka: 2024.01.15-től – 2024.01.31.

A pályázat megvalósítási időszaka: 6 hónap – megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási időszaknak együtt) 2025. április 30-ig le kell zárulni.

A pályázat fenntartási időszaka: 4 hónap

Pályázat területi korlátozása: VAN!

A 4 leghátrányosabb magyarországi régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl)

A pályázathoz saját forrás, önerő szükséges! A projekt elszámolható összes költségének 30%-a, állami támogatástól mentes saját forrást kell biztosítani.

A megítélhető támogatás: a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Ingatlanberuházás, – felújítás, gépjármű és eszközbeszerzés civil szervezeteknek

  Ingatlanberuházás, – felújítás, gépjármű és eszközbeszerzés civil szervezeteknek

  Pályázati felhívás 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú településen működő civil szervezetek számára, ingatlanberuházás, ingatlanfelújítás, gépjárműbeszerzés, eszközbeszerzés és programszervezési tevékenységek támogatására, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a kistelepülési élet vonzóvá tétele érdekében.

  Ki pályázhat?

  Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
  támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány

  • amelyet a bíróság 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett,
  • amely rendelkezik a 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
  • amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van,
  • amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

  Tevékenységek, amelyek támogathatók:

  • Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)
   – Civil szervezet ingatlan vásárlása;
   – Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
   – Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás
   megléte;
   – Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte
  • Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)
   – új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb
   10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható,
  • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)
   – Meglévő jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése;
   – Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
   – Eszközbeszerzés.
  • Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)
   – A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.

  Területi korlátozás: 

  5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település.

  A támogatás összege:

  • Ingatlanberuházási, felújítási támogatás esetén legfeljebb 7.000.000 Ft
  • Gépjárműbeszerzési támogatás esetén legfeljebb 7.000.000 Ft
  • Eszközbeszerzési támogatás esetén legfeljebb 2.000.000 Ft
  • Programszervezési támogatás esetén legfeljebb 2.000.000 Ft

  Támogatás formája:

  A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

  Megvalósítási időszak:

  2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

  Fenntartási időszak:

  • Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át,
  • Ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
  • A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába.

  Pályázatbeadási határidő: 2023. augusztus 31. 14:00 óra

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

  Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezeted! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   civil közösségek támogatása - Magyar Falu Program

   Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása – Falusi Civil Alap

   A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, kiemelt figyelemmel a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására.

   Ki pályázhat?

   Azon egyesület vagy alapítvány

   a) amelyet a bíróság 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett,

   b) amely rendelkezik a 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és

   c) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

   Pályázati feltételek:

   pályázat kiírás felépítése

   Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében, és kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

   Tevékenységek, amelyek támogathatók:

   2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)

   • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
   • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
   • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
   • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

   2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)

   • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.
   • Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

   2.3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)

   • Meglévő jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése;
   • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
   • Eszközbeszerzés.

   2.4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)

   • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
   • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

   Fenntartási kötelezettség:

   Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

   Biztosítéknyújtási kötelezettség:

   Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

   A támogatás összege:

   Igényelhető támogatás mértéke

   Támogatás formája:

   A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

   Támogatás mértéke:

   100%

   Önerő szükséges-e?

   Nem.

   A támogatott tevékenység időtartama:

   2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

   Beadási határidő: 2023. augusztus 1. 11 óra 00 perc – 2023. augusztus 31. 14 óra 00 perc

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

   Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Baranyai mikrovállalkozások fejlesztése

    Baranyai mikrovállalkozások fejlesztése

    Ki pályázhat?

    • Korlátolt felelősségű társaság (113)
    • Egyéni vállalkozó (231)
    • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
    • Betéti társaság (117)
    • Természetes személy
     • kizárólag akkor jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben lakhelye 2022. január 1. előtt a Zengő-Duna HACS területén volt.
     • Lakóhellyel rendelkező természetes személy vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóvá válik, és az egyéni vállalkozóvá válással együtt vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi a vállalkozás tevékenységi köre közé azt a tevékenységet, amelyhez a fejlesztés kapcsolódik.
    • Mikrovállalkozás
     • Mikrovállalkozás kizárólag akkor jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben székhelye/telephelye 2022. január 1. elött a Zengő-Duna HACS területén volt.
      Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az új tevékenységhez kapcsolódó beszerzések esetében az új tevékenységet az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell vennie a vállalkozás tevékenységi körébe.

    Pályázati feltételek:

    1. Kizárólag a Zengő-Duna LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.
    2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
    3. A támogatást igénylőnek üzleti tervet kell készíteni, amely a tervezett projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt komplex módon mutatja be.
    4. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak alatt folyamatosan fent kell tartania.
    5. A bázislétszám alapját a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A projekt keretében vállalt munkahelyteremtést a bázislétszámhoz viszonyítva kell meghatározni, megvalósítani és fenntartani.
    6. A projekt keretében vállalt létszámbővítést a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés és/vagy munkaköri leírás, stb.) csatolásával igazolja.

    Tevékenységek, amelyek támogathatók:

    Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

    1. Építési tevékenység: a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése, illetve meglévő építmény/épület felújítása, bővítése, korszerűsítése.
    2.  Eszközbeszerzés: a támogatást igénylő tevékenységéhez/új tevékenységéhez kötődő új eszköz(ök) beszerzése
    3. Gépbeszerzés: a támogatást igénylő tevékenységéhez/új tevékenységéhez kötődő új gépek(ek) – nem mezőgazdasági célú – beszerzése (ide értve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 40 kW teljesítményig)

    Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

    1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

    Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

    1. Projektmenedzsment
    2. Műszaki ellenőri tevékenység
    3. Projektelőkészítés

    Területi korlátozás:

    Apátvarasd, Babarc, Belvárdgyula, Berkesd, Borjád, Bóly, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Hásságy, Hidas, Kátoly, Kékesd, Kisbudmér, Liptód, Lovászhetény, Martonfa, Máriakéménd, Mecseknádasd, Monyoród, Nagybudmér, Nagypall, Olasz, Óbánya, Ófalu, Pereked, Pécsvárad, Pócsa, Szajk, Szederkény, Szellő, Szilágy, Töttös, Versend, Zengővárkony

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Pályázatonkénti támogatási összeg:

    minimum 200 000 Ft maximum 6 000 000 Ft.

    Előleg biztosítása:

    50%, de maximum 3 000 000 Ft.

    Támogatás mértéke:

    60%

    Önerő szükséges-e?

    Igen.

    Pályázat megvalósítási időszak:

    Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

    Fenntartási időszak:

    A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

    Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.31. napig

    A felhívás indokoltsága és célja:

    A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    pályázatfigyelés

     

    Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

     Mikorvállalkozások fejlesztése BAZ vármegyében

     Mikrovállalkozások fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

     Ki pályázhat vállalkozásfejlesztési tevékenységre?

     Őstermelő (most)
     Korlátolt felelősségű társaság (113)
     Betéti társaság (117)
     Szociális szövetkezet (121)
     Egyéni cég (228)
     Egyéni vállalkozó (231)

     Egyéb önálló vállalkozó (232)

     Pályázati feltételek:

     1. A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a támogatási kérelem benyújtásához viszonyítva legalább 1 lezárt üzleti évvel, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 365 napja az adóhatósághoz bejelentett vállalkozási tevékenységgel.
     2. támogatást igénylőnek rendelkeznie kell az alább felsorolt települések valamelyikén székhellyel és /vagy telephellyel, és/vagy fiókteleppel legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 365 napja.
     3. A támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a megvalósítási hely településen már fizetett helyi iparűzési adót, amennyiben az adott településen ez releváns.
     4. Támogatást igénylő egy alkalommal jogosult támogatási kérelem benyújtására (az elutasított és visszavont támogatási kérelem ez esetben nem releváns).
     5. Amennyiben a támogatást igénylő az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület által korábban meghirdetett helyi felhívások valamelyikén már támogatásban részesült, úgy csak abban az esetben lehetséges támogatási kérelmet benyújtani, amennyiben a másik projekt esetében legalább egy alkalommal kifizetési igénylést nyújtott be.
     6. támogatást igénylő mikrovállalkozásnak minősül – A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

     Tevékenységek, amelyek támogathatók:

     1. Eszköz- és/vagy gépbeszerzés: a helyi felhívás és a projekt céljaihoz kapcsolódó, a támogatást igénylő vállalkozási tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök, gépek, erőgépek, munkagépek beszerzése.
     2. Építési tevékenység: A vállalkozás helyszínéül szolgáló, a támogatást igénylő által végzett tevékenységhez és/vagy szolgáltatás biztosításához szükséges épület, építmény építése, felújítása, bővítése.
     3. Megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beszerzése, telepítés: Kizárólag a vállalkozás helyszínéül szolgáló épületre vonatkozóan megújuló energia hasznosító berendezés, napelem telepítése.

     Kötelező elem:

     1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

     Választható elem:

     1. Marketing tevékenység
     2. Projektarányos akadálymentesítés
     3. Általános költségekhez kapcsolódó
      tevékenységek
     4. Immateriális javak beszerzése

     Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk ,Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Putnok, Sajógalgóc, Sajókaza, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony

     A vállalkozásfejlesztési támogatás formája:

     vissza nem térítendő támogatás

     Pályázatonkénti támogatási összeg:

     minimum 500 000 Ft maximum 20 000 000 Ft.

     Előleg biztosítása: 50%, de maximum 10 000 000 Ft.

     Önerő szükséges-e?

     Igen.

     Pályázat megvalósítási időszak:

     Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

     Fenntartási időszak:

     A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

     Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.31. napig

     A felhívás indokoltsága és célja:

     A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     pályázatfigyelés

      

     Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!