Tag Archive for: eszközbeszerzés

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 2024. évi támogatása informatikai eszközbeszerzésekhez

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) pályázatot hirdet a kamarai tagvállalkozásai számára informatikai eszközök beszerzésének támogatására

 1. Ki pályázhat?
 • a pályázaton csak a Kamara olyan tagjai vehetnek részt, amelyeknek rendezett a tagsága;
 • a tagvállalkozás vállalja, hogy a SKIK-nél fennálló tagságát 2025. január 1. napjától kezdődően legalább annyi időre fenntartja, amely idő alatt befizetett tagdíja eléri az általa igénybe vett támogatás összegét, több támogatás igénybevétele esetén a támogatások összeadódnak, és a tagsági viszony fenntartásának időtartamát ennek figyelembevételével kell megállapítani;
 • olyan tagvállalkozás, amelynek nincs a NAV felé adótartozása.

      2. Támogatható tevékenységek:

 • A SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. által szervezett tanfolyamokon, mestertanfolyamon való részvétel
 • bármilyen külső cég által szervezett képzésen való részvétel.

      3. A támogatás formája: vissza nem térítendő, utólagos támogatás

      4. Támogatás mértéke:

18.000 Ft tagdíj esetén 36.000 Ft

– 19.000 – 100.000 Ft között fizetett tagdíj esetén 50.000 Ft

–  100.001  – 200.000 Ft között fizetett tagdíj esetén   100.000 Ft 

–  200.001 – 400.000 Ft között fizetett tagdíj esetén   150.000 Ft 

–  400.001 – 700.000 Ft között fizetett tagdíj esetén   200.000 Ft 

–  700.001 -1.000.000 Ft között fizetett tagdíj esetén      250.000 Ft 

-1.000.001- 1.500.000 Ft között fizetett tagdíj esetén      300.000 Ft

b) A támogatás intenzitása: 50%, a beszerzendő eszközök (hardver, szoftver) minimális értéke 20.000.-Ft/db.

      5. Jelentkezési határidő: folyamatos, amíg a támogatásra fordítható keret rendelkezésre áll, de legkésőbb 2024. december 1-ig.

      6. Szerződéskötési határidő: folyamatos, amíg a támogatásra fordítható keret rendelkezésre áll, de legkésőbb 2024. december 15-ig.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  KKV technológiai eszközfejlesztés hitel program

  KKV Technológia Plusz Hitel Program

  A hitelprogram célja: a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára, termelékenységük  és hozzáadott értékük növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül.

  Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is.

  Azaz cél, hogy a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektessenek be, és ezt hitellel tudják finanszírozni.

  A hitel kódja: GINOP Plusz-1.4.3-24

  Keretösszeg: 155,54 milliárd Forint, amelyet Budapesten kívüli régióik használhatnak fel.

  A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

  Ki veheti igénybe a hitelt?

  1. Olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
  2. Legalább 5 főt foglalkoztatnak.
  3. Legalább egy lezárt üzleti évük van.

  Gazdálkodási formakód szerint:

  • Korlátolt felelősségű társaság
  • Részvénytársaság
  • Közkereseti társaság
  • Betéti társaság
  • Szociális szövetkezet
  • Egyéb szövetkezet
  • Európai részvénytársaság (SE)
  • Európai szövetkezet (SCE)
  • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • Egyéni cég
  • Egyéni vállalkozó
  • Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
  • Nonprofit Betéti társaság.

  Hitel felhasználása:

  A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

  Elszámolható költségek köre:

  • új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben
  • IKT eszközök: új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű
  • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben
  • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a
  • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
  • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja,
  • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
  • képzéshez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 5%-a
  • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a

  Mik a hitelkonstrukció legfontosabb részletei?

  Hitel felhasználása:

  • tárgyi eszköz beszerzés
  • immateriális javak beszerzése
  • épület kivitelezési költségek (megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén)
  • egyéb mérnöki és szakértői díjak
  • új elektromos jármű beszerzése
  • képzéshez kapcsolódó költségek
  • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.

  Kölcsön összege: min. 10 millió Forintmax. 100 millió Forint. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások által
  igényelhető kölcsön max. 50 millió Forint lehet.

  Hitel futamideje:
  az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).
  a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
  a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
  a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
  a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.
  min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

  Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási Kölcsön.

  A kölcsön devizaneme: HUF

  Finanszírozás mértéke: legfeljebb 90%

  Hitel kamata: 0% / év.

  Beadási határidő: 2024. április 30-2024. december 30.

  Önerő: Minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

  Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

  Projekt megvalósítási határideje: A Projekt megvalósításának határideje (fizikailag és pénzügyileg
  befejezett) a szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

  Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal
  meghosszabbítható.
  Türelmi idő: A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.

  Törlesztés ütemezése: A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben
  történik.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása

   A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma pályázati felhívást tett közzé a közművelődési  intézmények, egyesületek, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek számára, infrastrukturális
   fejlesztéseik megvalósításának támogatására, a szakmai feladatellátás színvonalának megőrzése, illetve növelése érdekében.

   Kik pályázhatnak

   • Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2023. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438), foglalkozó
   • költségvetési szervek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
   • egyesületek, alapítványok,
   • nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

   Határidők:

   • benyújtási határidő: elektronikusan az NKA portálján keresztül 2024. április 18-án éjfélig;
   • a pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. március 1. – 2024. december 31.

   Keretösszeg: 89 000 000,-Ft.

   Támogatás összege: legfeljebb 1 000 000,- Ft, a beruházás legfeljebb 100%-a.

   Nevezési díj: 10.000 Ft nevezési díjat kell befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon.

   Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

   Támogatható kiadások:

   • A közművelődési feladatellátás színvonalának növelését, ill. az elért színvonal megőrzését (pl.
    hangtechnikai eszközök, projektor-, ill. a meglévő nagyértékű eszközök használhatóságának feltételét
    jelentő tartozékok beszerzésének költségei) biztosító fejlesztések

   Értékelési szempontok

   • a benyújtott költségvetés megalapozottsága, realitása, esetlegesen egyéb forrásból származó támogatás megléte/aránya,
   • az elbírálásnál előnyt élveznek a kötelező feladatellátásban résztvevő intézmények,
   • A Kollégium döntésénél a minőségi szempontok érvényesítése mellett a támogatott projektek kiválasztása során a Kárpát-medence területének minél arányosabb területi lefedettségére törekszik,

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Tatabánya vallási közösségeinek támogatása

    Tatabánya Önkormányzata pályázatot írt ki az egyházi, hitéleti közösségek működésének, a működési feltételeik javításának támogatására

    1. A pályázat célja:
    • a tatabányai egyházi közösségek hitéleti vagy közfeladatot ellátó, kulturális, oktatási, közösségépítő tevékenységével szorosan összefüggő épület eszközbeszerzésére, felújítására,
    • egyéb, az egyházi feladatellátással összefüggő berendezési tárgyak vagy eszközök beszerzésére
    •   a városban működő közösségek létrejöttének és működésének támogatása, működési költségeik fedezetéhez anyagi segítségnyújtás;

         2. A pályázók köre:

    • Pályázhat bármely Tatabánya területén működő és a városban tényleges tevékenységet folytató, az Országgyűlés által elismert egyházak;
    • feltétel, hogy a pályázó szervezet a város közösségi életében aktívan részt vállaljon,
     rendezvények szervezésével, maradandó értékek létrehozásával, illetve a közösség
     érdekében végzett egyéb tevékenységével
    • feltétel, hogy a pályázó szervezet pontosan és határidőben elszámoljon a korábban kapott támogatással, melynek felhasználása nem lehet ellentétes a Tatabánya képviselőtestülete által jóváhagyott céltól;
    • kizáró körülmény, ha a pályázónak a pályázaton kívüli együttműködési megállapodása áll fenn Tatabánya Önkormányzatával
    • a pályázat keretében nem támogathatók a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok
    • egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

         3. Határidők:

    • benyújtás: 2024. március 25. A pályázatot papíralapon kell benyújtani!
    • elbírálás: 2024. április 30-ig, a döntésről 15 napon belül értesítenek
    • elszámolási határidő: 2025. január 31.

        4. A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozott

        5. A támogatás összege: 100 000- 800 000,- Ft,

        6. Keretösszeg: 5.000.000,- Ft.

        7. További feltétel:

    • A pályázat csak azon tulajdonokra terjed ki, amelyek a pályázat beadása előtt legalább
     5 éve a pályázó saját tulajdonában áll;
    • támogatásban részesíthetők azon tatabányai egyházi eszközbeszerzések, vagy helyiség
     felújítások, melyekben:

    – a helyi közösség hitéleti tevékenységet folytat,
    – vagy a hitélet erősítése céljából szervezett közösségépítő események                                                                     valósulnak meg (pl.  oktatás, nevelés, szociális és gyermekvédelmi                                                                       tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények,                                                                   kulturális programok, zenei, képző- és alkotóművészeti programok,                                                                      képzések).

       

     

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Pesterzsébeti Önkormányzat sporttámogatása

     A pályázat célja
     A Pesterzsébeten tevékenykedő sportegyesületek/diákegyesületek/sportolók támogatása révén a helyi sportélet élénkítése, lakosság egészségének javítása.

     Ki pályázhat?

     • XX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek, akik kiemelkedő sportteljesítmény értek el, vagy
     • olyan diák/ vagy sportegyesületek, amelyek a XX. kerületben székhellyel rendelkeznek, vagy
     • olyan diák/ vagy sportegyesületek, amelyek a XX. kerületben alszervezetet működtetnek, vagy
     • olyan diák/vagy sportegyesületek, amelyek a XX. kerületben tevékenységet végeznek, és
     • nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozásuk és
     • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek, és
     • nincs korábbi önkormányzati támogatás alapján lejárt és még nem teljesített beszámolási kötelezettségük, és
     • más önkormányzati forrásból, ugyanarra a célra és azonos időtartamra nem részesültek támogatásban.

     A támogatás formája:

                                               Vissza nem térítendő, előleg formájában történő támogatás

     Határidők:

     • beérkezési határidő: 2024. március 1 – 2024. április 15. 18 óra ! (nem éjfél) – csak az az érvényes pályázat, amelyet a Kezelő (a Polgármesteri Hivatal  Közművelődési Egészségügyi és Szociális Osztálya) eddig az időpontig érkeztet!
     • megvalósítás: 2024. március 1 – 2024. október 31.
     • a támogatásról kiértesítés határideje: 2024. május 15.
     • a támogatási szerződés megkötésének határideje: a kiértesítést követő 30 nap, de legkésőbb 2024. június 15.
     • a támogatás folyósítása: a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 nap, de legkésőbb 2024. augusztus 15.
     • pénzügyi beszámoló határideje: 2024. november 15.

     Keretösszeg: 6 325 000,-Ft.

     Igényelt támogatás mértéke: 400 000,-Ft/ sportszervezet/sportoló 

     A pályázat benyújtásának módja:

     • Pályázni csak papír alapon, a pályázatot személyesen, vagy postán benyújtva lehet, úgy, hogy a pályázat a beérkezési határidőn belül megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba

     Elszámolható számlák:

     • a Támogatási Szerződésben meghatározott, a pályázat megvalósításához közvetlenül kapcsolódó,
     • a megvalósítási időszakban a nyertes pályázó nevére kiállított számlák alapján
     • 200 000,-Ft feletti értékű számla csak akkor elfogadható, ha írásos szerződés alapján állították ki,

     Elszámolható költségek:

     • a pályázati program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó működési költségek (pl. közüzemi vagy bérleti díjak, sportruházat beszerzése)
     • kivételesen felhalmozási költségek;
     • a program megvalósításához igénybe vett szolgáltatások költségei;
     • a program lebonyolításához igénybe vett bérleti díjak, utazási költségek;
     • eszközbeszerzések költségei.

      

      

      

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      Kapacitásbővítési lehetőség KKV-nak

      Ki igényelheti ezt a támogatást:

      113 (Korlátolt felelősségű társaság);

      114 (Részvénytársaság);
      116 (Közkereseti társaság);
      117 (Betéti társaság)
      226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
      228 (Egyéni cég)
      572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
      573 (Nonprofit részvénytársaság)
      575 (Nonprofit közkereseti társaság)
      576 (Nonprofit betéti társaság)
      151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek
      12 (Szövetkezetek)

      Támogatható tevékenységek:

      Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

      • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
      • bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához
      • zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.
      bruttó szochó (13%) összesen
      1 hó 1 főre 400 000 Ft 52 000 Ft 452 000 Ft 100 %
      280 000 Ft 36 400 Ft 316 400 Ft 70 % – ez a támogatott 1 hóra eső összeg
      120 000 Ft 15 600 Ft 135 600 Ft 30 % – ez az önerő 1 hóra eső összeg
      1 hó 1 főre 94 920 Ft támogatás új eszközbeszerzésre 1 főnek 1 hónapra
      6 hó 1 főre 569 520 Ft Maximum ennyi összeg fordítható eszközbeszerzésre
      6 hó 1 főre (316 400+94 920=) 411 320 x 6 hó 2 467 920 Ft A teljes támogatott összeg
      6 hó 1 főre 135 600 Ft x 6 hó 813 600 Ft Önerő

      A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

      A pályázat benyújtási időszaka: 2024.01.15-től – 2024.01.31.

      A pályázat megvalósítási időszaka: 6 hónap – megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási időszaknak együtt) 2025. április 30-ig le kell zárulni.

      A pályázat fenntartási időszaka: 4 hónap

      Pályázat területi korlátozása: VAN!

      A 4 leghátrányosabb magyarországi régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl)

      A pályázathoz saját forrás, önerő szükséges! A projekt elszámolható összes költségének 30%-a, állami támogatástól mentes saját forrást kell biztosítani.

      A megítélhető támogatás: a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a.

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       Ingatlanberuházás, – felújítás, gépjármű és eszközbeszerzés civil szervezeteknek

       Ingatlanberuházás, – felújítás, gépjármű és eszközbeszerzés civil szervezeteknek

       Pályázati felhívás 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú településen működő civil szervezetek számára, ingatlanberuházás, ingatlanfelújítás, gépjárműbeszerzés, eszközbeszerzés és programszervezési tevékenységek támogatására, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a kistelepülési élet vonzóvá tétele érdekében.

       Ki pályázhat?

       Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
       támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány

       • amelyet a bíróság 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett,
       • amely rendelkezik a 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
       • amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van,
       • amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

       Tevékenységek, amelyek támogathatók:

       • Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)
        – Civil szervezet ingatlan vásárlása;
        – Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
        – Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás
        megléte;
        – Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte
       • Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)
        – új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb
        10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható,
       • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)
        – Meglévő jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése;
        – Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
        – Eszközbeszerzés.
       • Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)
        – A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.

       Területi korlátozás: 

       5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település.

       A támogatás összege:

       • Ingatlanberuházási, felújítási támogatás esetén legfeljebb 7.000.000 Ft
       • Gépjárműbeszerzési támogatás esetén legfeljebb 7.000.000 Ft
       • Eszközbeszerzési támogatás esetén legfeljebb 2.000.000 Ft
       • Programszervezési támogatás esetén legfeljebb 2.000.000 Ft

       Támogatás formája:

       A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

       Megvalósítási időszak:

       2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

       Fenntartási időszak:

       • Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át,
       • Ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
       • A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába.

       Pályázatbeadási határidő: 2023. augusztus 31. 14:00 óra

        

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

       Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

        

       Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezeted! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

        civil közösségek támogatása - Magyar Falu Program

        Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása – Falusi Civil Alap

        A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, kiemelt figyelemmel a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására.

        Ki pályázhat?

        Azon egyesület vagy alapítvány

        a) amelyet a bíróság 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett,

        b) amely rendelkezik a 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és

        c) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

        Pályázati feltételek:

        pályázat kiírás felépítése

        Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében, és kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

        Tevékenységek, amelyek támogathatók:

        2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)

        • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
        • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
        • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
        • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

        2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)

        • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.
        • Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

        2.3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)

        • Meglévő jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése;
        • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
        • Eszközbeszerzés.

        2.4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)

        • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
        • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

        Fenntartási kötelezettség:

        Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

        Biztosítéknyújtási kötelezettség:

        Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

        A támogatás összege:

        Igényelhető támogatás mértéke

        Támogatás formája:

        A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

        Támogatás mértéke:

        100%

        Önerő szükséges-e?

        Nem.

        A támogatott tevékenység időtartama:

        2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

        Beadási határidő: 2023. augusztus 1. 11 óra 00 perc – 2023. augusztus 31. 14 óra 00 perc

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

        Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

         

        Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

         Baranyai mikrovállalkozások fejlesztése

         Baranyai mikrovállalkozások fejlesztése

         Ki pályázhat?

         • Korlátolt felelősségű társaság (113)
         • Egyéni vállalkozó (231)
         • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
         • Betéti társaság (117)
         • Természetes személy
          • kizárólag akkor jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben lakhelye 2022. január 1. előtt a Zengő-Duna HACS területén volt.
          • Lakóhellyel rendelkező természetes személy vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóvá válik, és az egyéni vállalkozóvá válással együtt vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi a vállalkozás tevékenységi köre közé azt a tevékenységet, amelyhez a fejlesztés kapcsolódik.
         • Mikrovállalkozás
          • Mikrovállalkozás kizárólag akkor jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben székhelye/telephelye 2022. január 1. elött a Zengő-Duna HACS területén volt.
           Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az új tevékenységhez kapcsolódó beszerzések esetében az új tevékenységet az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell vennie a vállalkozás tevékenységi körébe.

         Pályázati feltételek:

         1. Kizárólag a Zengő-Duna LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.
         2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
         3. A támogatást igénylőnek üzleti tervet kell készíteni, amely a tervezett projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt komplex módon mutatja be.
         4. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak alatt folyamatosan fent kell tartania.
         5. A bázislétszám alapját a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A projekt keretében vállalt munkahelyteremtést a bázislétszámhoz viszonyítva kell meghatározni, megvalósítani és fenntartani.
         6. A projekt keretében vállalt létszámbővítést a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés és/vagy munkaköri leírás, stb.) csatolásával igazolja.

         Tevékenységek, amelyek támogathatók:

         Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

         1. Építési tevékenység: a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése, illetve meglévő építmény/épület felújítása, bővítése, korszerűsítése.
         2.  Eszközbeszerzés: a támogatást igénylő tevékenységéhez/új tevékenységéhez kötődő új eszköz(ök) beszerzése
         3. Gépbeszerzés: a támogatást igénylő tevékenységéhez/új tevékenységéhez kötődő új gépek(ek) – nem mezőgazdasági célú – beszerzése (ide értve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 40 kW teljesítményig)

         Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

         1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

         Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

         1. Projektmenedzsment
         2. Műszaki ellenőri tevékenység
         3. Projektelőkészítés

         Területi korlátozás:

         Apátvarasd, Babarc, Belvárdgyula, Berkesd, Borjád, Bóly, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Hásságy, Hidas, Kátoly, Kékesd, Kisbudmér, Liptód, Lovászhetény, Martonfa, Máriakéménd, Mecseknádasd, Monyoród, Nagybudmér, Nagypall, Olasz, Óbánya, Ófalu, Pereked, Pécsvárad, Pócsa, Szajk, Szederkény, Szellő, Szilágy, Töttös, Versend, Zengővárkony

         A támogatás formája:

         vissza nem térítendő támogatás

         Pályázatonkénti támogatási összeg:

         minimum 200 000 Ft maximum 6 000 000 Ft.

         Előleg biztosítása:

         50%, de maximum 3 000 000 Ft.

         Támogatás mértéke:

         60%

         Önerő szükséges-e?

         Igen.

         Pályázat megvalósítási időszak:

         Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

         Fenntartási időszak:

         A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

         Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.31. napig

         A felhívás indokoltsága és célja:

         A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

         Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

         pályázatfigyelés

          

         Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

          Mikorvállalkozások fejlesztése BAZ vármegyében

          Mikrovállalkozások fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

          Ki pályázhat vállalkozásfejlesztési tevékenységre?

          Őstermelő (most)
          Korlátolt felelősségű társaság (113)
          Betéti társaság (117)
          Szociális szövetkezet (121)
          Egyéni cég (228)
          Egyéni vállalkozó (231)

          Egyéb önálló vállalkozó (232)

          Pályázati feltételek:

          1. A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a támogatási kérelem benyújtásához viszonyítva legalább 1 lezárt üzleti évvel, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 365 napja az adóhatósághoz bejelentett vállalkozási tevékenységgel.
          2. támogatást igénylőnek rendelkeznie kell az alább felsorolt települések valamelyikén székhellyel és /vagy telephellyel, és/vagy fiókteleppel legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 365 napja.
          3. A támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a megvalósítási hely településen már fizetett helyi iparűzési adót, amennyiben az adott településen ez releváns.
          4. Támogatást igénylő egy alkalommal jogosult támogatási kérelem benyújtására (az elutasított és visszavont támogatási kérelem ez esetben nem releváns).
          5. Amennyiben a támogatást igénylő az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület által korábban meghirdetett helyi felhívások valamelyikén már támogatásban részesült, úgy csak abban az esetben lehetséges támogatási kérelmet benyújtani, amennyiben a másik projekt esetében legalább egy alkalommal kifizetési igénylést nyújtott be.
          6. támogatást igénylő mikrovállalkozásnak minősül – A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

          Tevékenységek, amelyek támogathatók:

          1. Eszköz- és/vagy gépbeszerzés: a helyi felhívás és a projekt céljaihoz kapcsolódó, a támogatást igénylő vállalkozási tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök, gépek, erőgépek, munkagépek beszerzése.
          2. Építési tevékenység: A vállalkozás helyszínéül szolgáló, a támogatást igénylő által végzett tevékenységhez és/vagy szolgáltatás biztosításához szükséges épület, építmény építése, felújítása, bővítése.
          3. Megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beszerzése, telepítés: Kizárólag a vállalkozás helyszínéül szolgáló épületre vonatkozóan megújuló energia hasznosító berendezés, napelem telepítése.

          Kötelező elem:

          1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

          Választható elem:

          1. Marketing tevékenység
          2. Projektarányos akadálymentesítés
          3. Általános költségekhez kapcsolódó
           tevékenységek
          4. Immateriális javak beszerzése

          Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk ,Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Putnok, Sajógalgóc, Sajókaza, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony

          A vállalkozásfejlesztési támogatás formája:

          vissza nem térítendő támogatás

          Pályázatonkénti támogatási összeg:

          minimum 500 000 Ft maximum 20 000 000 Ft.

          Előleg biztosítása: 50%, de maximum 10 000 000 Ft.

          Önerő szükséges-e?

          Igen.

          Pályázat megvalósítási időszak:

          Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

          Fenntartási időszak:

          A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

          Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.31. napig

          A felhívás indokoltsága és célja:

          A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

          Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

          pályázatfigyelés

           

          Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!