Tag Archive for: családbarát

Családbarát munkahely

Legyen a Te vállalkozásod is családbarát munkahely!

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása.

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak – hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

Ki pályázhat?

 1. Kisvállalatok 50 főnél kevesebb, de 5 főnél több foglalkoztatottal;
 2. Középvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 50-249 fő foglalkoztatottal;
 3. Nagyvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 250 fő vagy a feletti foglalkoztatottal;
 4. Költségvetési szervek: központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat,települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, megyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény;
 5. Egyházi jogi személy: a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye.

Pályázati tevékenység:

A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak a magánélet és a munkahelyi feladat egyensúlyának kialakításához.

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint.

Pályázati feltételek:

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie. A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható!

Pályázat megvalósítási időszak:

2023. június 1. és 2024. június 30. közé eső időszak.

Pályázati előny:

Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával, illetve helyi oktatási intézménnyel, egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb. és erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:

maximum 5.000.000,- Ft.

Támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Önerő szükséges-e?

Nem.

Pályázati díj:

Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 5.000,- Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni.

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30. 23:59  

Elbírálás: 2023.augusztus végére várható.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  2022. év legjobb női munkahelye

  2022. év Legjobb női munkahelye

  A 2007-ben elindított kezdeményezés célja, hogy rámutasson az esélyegyenlőségi szempontok mellett a nők foglalkoztatásának gazdasági szükségszerűségére.

  Ki pályázhat?

  • 20-250 fő munkavállalót foglalkoztató, valamint
  • a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltatók

  Pályázati témák:

  A Legjobb Női Munkahely pályázat keretében különös hangsúlyt fektetünk az alábbiakra:

  • A díjazott vállalatok bemutatása jó példaként magyar és nemzetközi fórumokon.
  • Kiemelt női munkavállalói csoportok:
   • Pályakezdő nők munkaerő piaci integrációja
   • Gyermeknevelésből visszatérő nők beillesztése és megtartása
   • 50 év feletti nők életút programjának támogatása
   • Fogyatékkal élő nők foglalkoztatási esélyeinek javítása
   • Vidéki nők számára helyi munkalehetőségek
   • Nők foglalkoztatása az ICT szektorban.
  • A világ járvány hatása a foglalkoztatásra és a munkamódszerekre

  Értékelési szempontok

  • a munka és a magánélet-család összeegyeztethetősége;
  • tisztességes munkafeltételek;
  • a karrierlehetőség, előmenetel biztosítása;
  • az egészség és a jó közérzet megőrzésének lehetősége,
  • készségek fejlesztésének lehetősége;
  • a világjárvány hatása a munkavégzésre;
  • a világjárvány alatt alkalmazott hatékony gyakorlatok
  • a személyes és telefonos interjúkon szerzett információk. (Opció)

  Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.09.30.

  Díjátadás: ünnepélyes keretek között 2023.12.01-én este.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  pályázatfigyelés

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha díjat akarsz nyerni vállalkozásodnak! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!