Tag Archive for: álláskeresők

Vállalkozó válást támogató pályázat megyeieknek

Vállalkozóvá válást támogató pályázat – MEGYEIEKNEK

A pályázat célja: Az álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés támogatás nyújtásával.

A program célcsoportja:
A programban azok az álláskeresők igényelhetnek támogatást, akiket a Kormányhivatal Járási Hivatalaiban legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, és önmaguk foglalkoztatását főállású vállalkozás indításával kívánják megvalósítani. Továbbá vállalják, hogy a tervezett vállalkozás székhelye, a tényleges vállalkozói tevékenység és a beruházás helyszíne az adott vármegye területén valósul meg.

A támogatás feltételei (általában, de megyénként eltérő lehet):

Az az álláskereső részesülhet támogatásban

 • akit a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
 • aki a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt a Kormányhivatal által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi (ez egy képzés),
 • aki üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit és
 • aki a tervezett vállalkozás székhelyét, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegyében valósítja meg.

A pályázat lebonyolítása:

 • regisztrálni kell az illetékes megye Kormányhivatalánál álláskeresőnek, majd
 • jelentkezni kell egy kompetencia felmérésre (ide ki kell tölteni egy adatlapot, amin bemutatja a vállalkozás alap adatait és vinni kell a hatósági bizonyítványt, annak igazolására, hogy álláskeresőként nyilvántartott) a megadott határidőig,
 • a kompetencia felmérésen való megfelelés esetén
 • egy képzésen való részvétel (a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségek megszerzését biztosító képzés) amelynek a végére elkészül az üzleti terv.
 • A (Kormányhivatal által) elfogadott üzleti terv birtokában kapható meg a pályázati összeg, de ez nem automatikus! Azaz, a szolgáltatásban való sikeres részvétel és az üzleti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás megítélését.

A támogatás egyéb feltételei:

 • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása) nem rendelkezik;
 • végrehajtási eljárás alatt nem áll;
 • beruházásának összköltsége legalább a támogatás összegét eléri, annál kisebb nem lehet;
 • rendelkezik bankszámlával (a támogatás folyósítása csak saját, vagy vállalkozói bankszámlára, társas vállalkozás esetén a tervezett gazdasági társaság bankszámlájára történhet);
 • ÁFA nyilatkozat benyújtása;
 • NAV köztartozásmentes igazolás;
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (amennyiben összeférhetetlenség áll fenn);
 • Árajánlatok benyújtása a megvásárolandó eszközökről;
 • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

Vállalkozó vállalásai:

 • a tervezett vállalkozás székhelye, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegye illetékességi területén valósítja meg;
 • vállalja, hogy a létrehozott vállalkozását a hatósági szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig fenntartja, működteti (fenntartási kötelezettség) az adott vármegye illetékességi területén  (egyes vármegyékben és egyes esetekben 12 hónapig);
 • gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye írásban a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül, valamint feladatait csak megbízási jogviszony keretében láthatja el;
 • vállalja, hogy a támogatási kérelem érdemi elbírálásához – amennyiben szükséges – előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés, saját forrás igazolása becsatolja, rendelkezésre bocsátja;
 • vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező közterheket;
 • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

Megyénkénti pályázható összegek és beadási határidők (jelenleg ezeket az információkat ismerjük):

A mellékelt táblázatban letöltés után megtekintheted a Vármegyék aktuális dátumait.

 

A budapesti vállalkozás indítási támogatásról ebben a cikkben olvashat bővebben.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Vállalkozóvá válást támogató pályázat Budapestieknek

  Vállalkozóvá válást segítő támogatás BUDAPESTIEKNEK

  A pályázat célja: Budapesten új vállalkozás (egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság, mezőgazdasági őstermelő) indítását tervező, 30. életévüket betöltött álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység indításához vissza nem térítendő támogatás biztosítása.

  A pályázók köre:

  Az az álláskereső (már regisztrált állaskerők vehetik igénybe!) részesülhet támogatásban

  • aki a 30. életévét betöltötte,
  • aki nem résztvevője GINOP Plusz 4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz programnak,
  • akit Budapest Főváros Kormányhivatala valamely Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántart,
  • aki Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és
  • aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.
  • akik önmaguk foglalkoztatását főfoglalkozású vállalkozói jogviszonyban kívánják megvalósítani.
  • a kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként/mezőgazdasági őstermelőként/gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozói jogviszonyban biztosítja és az önfoglalkoztatói tevékenységén kívül egyéb teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet nem folytat.
  A megvalósítás időtartama: 2024. április 2.- 2026. október 31.
  A munkaerőpiaci program keretében nyújtott vállalkozóvá válást elősegítő támogatás a 2024. évben Budapesten három ütemben valósul meg.A 3 ütem időpontjai:

  I. ütem: 2024. április 3. – 2024. április 12.
  II. ütem: 2024. június 24. – 2024. július 5.
  III. ütem: 2024. augusztus 26. – 2024. szeptember 6.

  A támogatás összege:

  • Az I. és a II. ütemnél: Hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) és/vagy 2.000.000 Ft egyszeri tőketámogatás, kizárólag együtt vehető igénybe.
  • A III. ütemben: Kizárólag a hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) vehető igénybe, ebben az ütemben már tőketámogatásra nincs lehetőség.

  Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

  Pályázói vállalás:

  • Az I. és a II. ütemnél a tőketámogatás igénybevételekor a pályázó vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja.
  • A III. ütemben az álláskereső – a kizárólag hat hónapon keresztül folyósítható, a kötelező legkisebb munkabér 100 %-ának megfelelő mértékű támogatás igénybevételekor (III. ütem) – vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított tizenkettő hónapig fenntartja.
  • A vállalkozás székhelye Budapesten lesz.
  • Hatósági engedélyekhez kötött tevékenység esetén az engedélyeket beszerzi.

  A megyei vállalkozás indítási pályázati lehetőségekről ebben a bejegyzésben olvashat többet!

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Munkahelyek növelésének támogatása

   A foglalkoztatás növelése, munkában állók képzése és a munkakörülmények javítása

   A munkaerőpiaci aktivitás növelése érdekében a kormány márciusban 70, áprilisban 200 milliárd forintos kerettel indít programot a GINOP Plusz programon keresztül.

   Bértámogatás

   2030-ig pedig több mint 460 milliárd forint uniós forrás segítheti a foglalkoztatás és az aktivitás növelését, a munkaerő-tartalékok mozgósítását, a munkában állók képzését, valamint a munkakörülmények javítását – tájékoztatta az MTI-t a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden.

    Kiemelték: ebből a forrásból

   1. 2024.márciusban indul a 70 milliárd forintos kerettel rendelkező, munkahelyi képzéseket támogató program következő szakasza,
   2. 2024. áprilistól pedig közel 200 milliárd forintos kerettel elstartol a 30 év alatti fiatalok elhelyezkedését segítő Ifjúsági Garancia Plusz program.
   3.  Mindezen programokon túlmutatóan várhatóan 2024.májusban újabb, közel 160 milliárd forint uniós forrás nyílhat meg a 30 év feletti álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése. 

   Az infláció visszaszorítását követően 2024-ben a kormány fő célja, hogy helyreállítsa a gazdasági növekedést és dinamikus, 4 százalék körüli GDP bővülést érjen el.

   Ennek érdekében helyre kell állítani a fogyasztást, 25 százalékos szint felett kell tartani a beruházásokat, valamint tovább kell növelni a munkaerőpiaci aktivitást – írták.

    

   GINOP Plusz program

   A GINOP Plusz program aktivitás és foglalkoztatás növelését támogató 3. és 4. prioritásain keresztül ez utóbbi célt 2030-ig több mint 460 milliárd forinttal fogják támogatni az uniós források. Annak érdekében, hogy a források mielőbb a gazdaságba kerüljenek, a kormány márciusban 70 milliárd forintos, áprilistól pedig további 200 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást tesz elérhetővé.
   Munkahelyi képzések

   A munkahelyi képzésekre fordítható forrásból a munkáltatók szakmai ismeretek bővítésére kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a munkavállalók képzés alatti kieső munkaidőre járó bérének biztosításához.

   A képzéseket támogató program számos könnyítést tartalmaz a vállalkozások részére, az energiaintenzív ágazatokban működő vállalkozások pedig már munkahelymegőrzési célokra is felhasználhatják a támogatást – közölték.
   (forrás:MTI)

   Készüljön fel a pályázatokra velünk!

   Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!