Tag Archive for: Alapítvány

Növényültetéssel a városért Tatabányán

Szebb környezetünkért pályázat tatabányai civileknek

Ki pályázhat?

Tatabánya területén minden olyan

 • személy,
 • lakó és utcaközösség,
 • társasház,
 • intézmény,
 • gazdasági egység,
 • baráti kör,
 • civil szervezet.

Pályázati tevékenység:

 1. A feladat lényege, hogy a pályázó környezetszépítési munkát vállal környezetében a város közterületein.
 2. Óvodák, általános iskolák, középiskolák, civil szervezetek és kertbarát körök részéről környezetvédelmi, környezetszépítési programok szervezése.
 3. Helyi értékeink és környezetünk védelme, megoldása, a Város tisztaságának fenntartása, gondozott területek kialakítása, fenntartása.
 4. Utcaközösségek csatlakozása, egységes utcakép kialakításához.
 5. A város területén elhelyezkedő gazdasági egységek, üzletek, vendéglátóhelyek környezetének esztétikus átalakítása.

Pályázati feltételek:

A pályázaton minden olyan személy, lakó és utcaközösség, társasház, intézmény, gazdasági egység, baráti kör, civil szervezet részt vehet, aki a pályázatban leírt célokat saját területére vetítve megfogalmazza és betartására pályázatával garanciát vállal.

A gondozni kívánt zöldfelület helyszínét, annak nagyságát, illetve jelenlegi állapotának leírását kérjük megadni a beadásnál.

Fás szárú növényzet, illetve örökzöld, vagy sövény telepítésének helyét, illetve feltételeit a megvalósítás előtt minden esetben a Főkertésszel egyeztetni szükséges, hogy milyen útmutatás alapján, milyen kitételekkel végezhető el. Kérjük megjelölni az ültetni kívánt növény fajtáját és méreteit.

A támogatás összege: A felület és a gondozott terület nagyságától függően 10.000 – 1.100.000,- Ft. A támogatás lakossági és intzémnyi kategóriát határoz meg külön-külön díjazással.

Önerő szükséges-e? Nem.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázatbeadási határidő: 2024.május 31.

Megvalósítási határidő: 2024.szeptember 20.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Számítógép pályázat pest vármegyei civileknek

  Számítógép és informatikai tanácsadás pest megyei civileknek – 2024.06.15.

  Ki pályázhat?

  Civil szervezetek: Pest vármegyében, kis költségvetéssel, de eredményesen működő civil szervezetek.

  Pályázati tevékenység:

  A szervezteknél informatikai eszközük igénybevételére és informatikai tanácsadásra.

  Pályázati feltételek:

  A pályázóknak írásaban be kell mutatni röviden, de részletesen az elmúlt egy év ben végzett tevékenységeiket.

  A támogatás formája:

  A szervezetek egy -egy számítógépes csomagot nyernek, amelyben egy mini-számítógép, monitor, adapter, kábelek, egér van. Továbbá informatikai tanácsadásban is részesülnek.

  Önerő szükséges-e?

  Nem.

  Pályázatbeadási határidő: 2024.06.15.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Újbuda pályázat környezetvédelem

   Újbuda Önkormányzata által kiírt pályázat környezetvédelemmel, természetvédelemmel, kapcsolatos programok támogatására

   Újbuda Önkormányzata pályázatot írt ki a XI. kerületben végzett, környezetvédelemmel, természetvédelemmel, klímavédelemmel, környezettudatos szemléletformálással, élőhelykezeléssel kapcsolatos közösségi célú programok, projektek megvalósítására.

    

   A pályázók köre:

   • civil szervezetek
   • egyesületek
   • alapítványok
   • intézmények

   Támogatható tevékenységek:

   • zöldfalak és zöldtetők létesítése – létrehozástól számított 5 éves fenntartási kötelezettség vállalásával;
   • környezettudatos szemléletformálásra környezeti nevelésre, élőhelykezelésre irányuló programok, projektek
   • DE a tevékenység nem lehet átfedésben egyéb, Újbuda Önkormányzata által kiírt pályázat tartalmával.
   • A xi. kerületben kell lennie:

   – a támogatott programok, projektek megvalósítási helyszínének, vagy

   –  a célszemélyek lakóhelyének, vagy

   – a programban érintett diákok, óvodások, bölcsődések oktatási nevelési intézményének

   – a programban érintett személyek munkavégzési helyének

   – a programban érintett egyetemi hallgatók egyeteme szervezeti egységének, ahol e diákok tanulnak

   • a tevékenységnek illeszkednie kell Újbuda Környezetvédelmi Programjához

   A támogatás formája és mértéke:

   Támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

   A támogatás mértéke: legfeljebb a tervezett költségek 75 %-a. Az önerő meglétét igazolni kell.

   A támogatási összegből nem teljesíthető: 

   • személyi jellegű kifizetések
   • reprezentációs célú  kiadások

    

   Határidők:

   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15. elektronikusan

   A pályázatok várható elbírálása: 2024. június

   A szerződéskötés várható ideje: 2024. június

   A projektek megvalósításának határideje 2024. november 15.

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   Készüljön fel a pályázatokra velünk!

   Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    

    Tesco pályázat helyi közösségi programok megvalósítására

    Tesco pályázat helyi közösségi programok támogatására

    Pályázati cél: a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása

    A pályázók köre:

    • A 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket,
     munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat)
    • a Ptk. alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
    • 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), melyek profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel;
    • a Ptk. és a Ctv. alapján létrehozott magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt, forgalma 50 millió EUR alatt és mérlegfőösszege 43 millió EUR alatt van)
    • közoktatási intézmények: iskolák, óvodák, bölcsődék;
    • szociális intézmények;
    • legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek;
    • informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz. A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fentiekben írtaknak.

    Támogatható tevékenységek:

    • a környezet megszépítése /és vagy a helyi közösségi élet előmozdítása a helyi közösség aktív közreműködésével
    • oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek
     számára
    • Az egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítása

    A támogatás feltétele:

    A megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.

    A támogatás formája és mértéke:

    A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia. A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható.

    A pályázat keretösszege: 42.000.000 forint. 60. szavazási körzetre
    A támogatás összege: a szavazási körzetben első helyezett: 400.000 forint.

                                         a szavazási körzetben második helyezett: 200.000 forint.

                                         a szavazási körzetben harmadik helyezett: 100.000 forint.

    Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

    • pályázati projektek benyújtása: 2024. május 3-ig;
    • pályázati projektek kiválasztása: 2024.  június 14-ig;
    • vásárlói szavazás a körzetenként kiválasztott 3 projektre 2024. július 15. és augusztus 11. között;
    • vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2024. szeptember eleje.
    • A pályázati projekt futamideje: 2024. szeptember 1. és 2025. március 31. között

    A SZAVAZÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

    • A helyi közösségekre kifejtett hatás – a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja;
    • A helyi közösség bevonása – a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg;
    • A Tesco munkatársainak bevonása – a projekt a Tesco munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg, önkéntes lehetőséget biztosítanak lehetőség szerint a Tesco munkatársainak;
    • Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható
    • Láthatóság – a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival
     és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal;
    • Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    Készüljön fel a pályázatokra velünk!

    Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     

     Pest megyei civil szervezetek projekt támogatása

     Pest megyei civil szervezetek projekt támogatása

     Pályázati cél: pest megyében meghatározott településeken működő civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek településeken megvalósuló projektjeinek támogatása.

     Települések: Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház településeken működő civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek e településeken megvalósuló projektjeinek támogatása.

     A pályázók köre:

     • egyesület (GFO 529 – egyéb egyesület),
     • egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519),
     • alapítvány (GFO 569 – egyéb alapítvány),
     • alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, intézménye (GFO 565, 563),
     • közalapítvány (GFO 561),
     • közalapítvány önálló intézménye (GFO 562),
     • sportszövetség (GFO 516),
     • sportegyesület (GFO 521),
     • polgárőr egyesület (GFO 526),
     • nemzetiségi egyesület (GFO 528),
     • vallási egyesület (GFO 525) vagy
     • egyházi jogi személy (GFO 55 kategóriába tartozó szervezetek).

     Támogatható tevékenységek:

     a) Kulturális, tájékoztatási tevékenység (pl., művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, kiállítás szervezése, könyvkiadás, épített kulturális örökség védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása);
     b) Helyi közösségek fejlődését szolgáló tevékenység (pl. közösségépítő rendezvények)
     c) Helyi oktatási és egészségügyi intézmények részére nyújtott szolgáltatást bővítő tevékenység
     d) Vallási, hitéleti tevékenység
     e) Sporttevékenység, sportszakmai tevékenység
     f) Szabadidős és hobbitevékenység
     g) Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása)
     h) Természeti környezet védelme és fejlesztése, zöldfelületek bővítése, klímaváltozás elleni védelem, állatvédelem
     i) Helyi jelentőségű turisztikai tevékenységek (pl. turisztikai attrakciók létrehozása, túrák stb.)
     j) Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, közlekedés-biztonság)
     k) Nemzetközi együttműködésen alapuló ifjúsági programok, valamint határon túli magyar szervezetekkel vagy határon túli magyar közösségek részére megvalósítandó programok, tevékenységek az a-i) pont szerint.

     A támogatás formája és mértéke:

     A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia. A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható.

     A pályázat keretösszege: 300 millió Ft
     A támogatás összege: 100.000 – 20.000.000 Ft

     Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
     Támogatás mértéke: legfeljebb 100%

     Megvalósítás helyszíne:
     A támogatható tevékenységek kizárólag Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház települések közigazgatási területén valósíthatók meg és a tevékenység céljának, hatásának kifejezetten e településekre kell irányulnia, kivéve az 4.alcím k) pont szerinti tevékenységet, amely a felsorolt településeken kívül Pest vármegyében vagy Pest vármegye területén kívül is megvalósítható [egyházi jogi személyek (GFO 55) a 4. alcím k) pont szerinti tevékenység megvalósítására csak akkor nyújthatnak be pályázatot, ha a tevékenységet Pest vármegyében valósítják meg.]

     Előleg igényelhető: Igen, 100 % mértékű előleg igénybevétele lehetséges.

     Beadási határidő: 2024. április 8 – április 25. 24 óráig

      

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     Készüljön fel a pályázatokra velünk!

     Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      

      Piackutatás civileknek térítésmentesen

      Térítésmentes piackutatás civil szervezeteknek

      A pályázat célja: Civil szervezet társadalmi célú munkájának segítése egy a működési területével kapcsolatos kutatás elvégzésében. A pályázaton nyertes civil szervezet jogosulttá válik egy 10 kérdéses, országosan reprezentatív (16-59 év kor között, nem, iskolai végzettség, lakóhely típusa és régiója szerint) piackutatás lebonyolítására egy applikáció segítségével.
      A nyertes pályázó a piackutatási eredmények mellett egy vezetői összefoglalót is kap a legfontosabb kutatási állítások összefoglalásával.

      Kik pályázhatnak?

      • A pályázaton Magyarországon 2024. január 1. előtt bejegyzett
      • civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok vehetnek részt.

      Az elbírálás szempontjai: A bíráló a pályázó által megjelölt

      • tevékenység társadalmi hasznosságát
      • tervezett kutatás szakmai indokoltságát
      • tervezett kutatás a tevékenységhez való hozzáadott értékét

      vizsgálja. A bíráló a pályázatokat, a pályázók körét nem hozza nyilvánosságra, a nyertest közvetlenül értesíti és egyúttal a nyertes civil szervezet nevét publikálja.

      A pályázat tartalma: A pályázók maximum 4000 karakterben ismertessék:

      • a civil szervezet működési területét, hátterét
      • a tervezett kutatás célját
      • a tervezett kutatás hasznosságát a működésük támogatására

      Beadási határidő: 2024. február 29.

      Elbírálás és a nyertes kihirdetése: 2024. március 12.

      A kutatás lebonyolítása 2024. március második fele, kutatási eredmények átadása 2024. március 30-ig.

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       Önkéntesek munkájának támogatása

       Önkéntes munkatársak támogatása

       A pályázat célja: Az egyéni önkéntes projektek lehetővé teszik, hogy szervezetek vagy intézmények fiatal, elkötelezett emberekkel dolgozzanak együtt, akár hazai, akár nemzetközi szinten.
       Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjei lehetővé teszik, hogy a civil célokat kitűző intézmények és szervezetek elhivatott fiatalokkal kerüljenek kapcsolatba és bevonják őket projektjeikbe. A projektek a szolidaritás nevében valósulnak meg, azzal a céllal, hogy a társadalmi kihívásokra reagáljanak, növeljék a közösség erejét és összetartozását és erősítsék a társadalmi befogadást.

       Kik pályázhatnak?

       • Non-profit és for-profit szervezetek, valamint intézmények, amelyeket valamelyik programországban alapítottak és
       • érvényes vezető szervezeti minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

       Támogatható tevékenységek

       • A szervezet olyan önkéntessel dolgozzon együtt, aki
       • heti 30-38 órában segíti a szervezet céljait,
       • 2 héttől akár 12 hónapig,
       • fizetés nélkül.

       Ez a tevékenységtípus lehetővé teszi a fiataloknak, hogy egy szervezet mindennapi munkájában vegyenek részt és társadalmilag hasznos tevékenységet végezzenek.

       A tevékenységek megvalósulhatnak a részt vevő fiatal lakóhelyéhez viszonyítva külföldön és belföldön is, de a belföldi önkéntességre rendelkezésre álló keretek erősen korlátozottak.

       Programországok:

       • az európai uniós országok és
       • Liechtenstein, Izland, Észak-macedón Köztársaság, Törökország.

       Partnerországok:

       • Norvégia
       • Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia
       • Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldovai Köztársaság, Örményország, Ukrajna
       • Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia
       • Oroszország.

       A támogatás mértéke:

       • a fiatal résztvevő utazási költségei (lakhelytől a projekt helyszínéig és vissza, egyszeri alkalommal),
       • a fiatal résztvevő lakhatása és étkezése,
       • a fiatal résztvevő nyelvi fejlődése.

       A fiatalok személyes kiadásokra zsebpénzt kapnak.

       Beadási határidő: 2024. február 20.12:00

       Támogatási összeg: (éves keretek)

       Önkéntesség: € 2 269 280

       Szolidaritási projektek: € 282 018

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        

       Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

        applikacio civileknek

        Civileknek mobil app és webes alkalmazás – beadási határidő:2024.07.20.

        A CharityCode program célja: A CharityCode az Adroit Group jótékonysági és társadalmi felelősségvállalási programja. Minden évben pro-bono segítünk egy-egy non-profit szervezetnek, komoly digitális fejlesztési projekt megvalósításában, széleskörű szakértelmünket bevetve. Számunkra az igazi felelősségvállalás, ha azzal segítünk amihez a legjobban értünk, ez pedig a fejlesztés. Vállaljuk, hogy a győztes pályázónak díjmentesen lefejlesztünk igény szerint egy mobil applikációt vagy webes alkalmazást. Várjuk jelentkezésedet!

        A pályázók köre:

        • magánszemélyek és
        • Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok, egyesületek, illetve nonprofit szervezetek.

         

        Ki az az Adroit Group?

        Az Adroit Group egy 60 fős fejlesztő cég. Budapesti központtal rendelkezünk, de teljesen remote munkastruktúrában dolgozunk. A munkánk elsősorban a kódolás, projektjeink során azonban ennél sokkal többet teszünk az ügyfelekért. Mobil applikációkat, weboldalakat fejlesztünk, emellett pedig saját projekteken is dolgozunk. A shelterukr.com kezdeményezésünk 2022-ben ukrán menekültek számára készült, amellyel már több tíz ezer embernek tudtunk segíteni. A 2023-as CharityCode pályázat nyertesének, a Magyar Crohn-Colitises Betegek Egyesületének fejlesztettük a “Nem tudok várni” applikációt, amely megoldás akár 40 000 magyar Crohn beteg életét könnyítheti meg.

        Mit keresünk?

        Hasonlóan a Magyar Crohn-Colitises Betegek Egyesületének fejlesztett projekthez, egy olyan webes vagy mobil alkalmazást szeretnénk alkotni 2024-ben, amely nemes célt szolgál és más esetben évekbe telne a kivitelezése, vagy akár lehetetlen lenne megvalósítani külső segítség nélkül. Minden olyan projekt ötletet szívesen fogadunk pályázatként, amely társadalmi és/vagy környezeti problémára nyújt megoldást.

        Mit ajánlunk? 

        A benyújtott pályázatok közül kiválasztunk egyet, amelyet a projekt ötletgazdájával karöltve fogunk végig vinni, díjmentesen. Teljes kivitelezést kínálunk: tervezést, fejlesztést, projektmenedzsmentet és az üzemeltetést is vállaljuk. Értékben kifejezve tehát akár 10M Ft-ot is meghaladó fejlesztési munkát adunk, bármiféle felmerülő költség nélkül! Ha mégsem a te pályázatod kerül kiválasztásra, akkor se csüggedj. Lehetőséged lesz velünk dolgozni egy non-profit szervezeteknek kialakított kedvező árstuktúra keretében.

        Hogyan lehet jelentkezni?

        Kattints a lenti linkre és töltsd ki a kérdőívet!

        JELENTKEZÉS ITT

        Jelentkezési határidő: 2024. július 20.