Tag Archive for: vidék

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Kertészet: ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása – beadási határidő: 2024. szeptember 10-től

A pályázat célja:

A felhívás elsődleges célja a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítésének támogatása. További cél a folyamatosan változó piaci igények kielégítéséhez szükséges innovatív termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése, valamint az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése.

Ki pályázhat?

 • Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult támogatásra, ha igazolja, hogy:
  • a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy ha erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
  • b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy ha erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
 • A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
 • Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozás esetében a 2.1.1. a) és b) alpontokban rögzített előírások nem relevánsak, a vállalkozás abban az esetben jogosult támogatásra, ha az alábbi feltételeknek megfelel:
  – a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy ha erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben: gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevétele az összes
  árbevétele 40 százalékát meghaladja1 (az arányszámítást a 8. mellékletben szereplő 2. számú képlet alkalmazásával kell elvégezni), és tevékenységét legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítja meg.

Támogatás keretösszege, mértéke és formája:

A rendelkezésre álló keretösszeg:  25,2 milliárd forint.

A pályázaton igényelhető támogatás összege: 500 millió Ft pályázatonként.

A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: legfeljebb 70%

A támogatott pályázatok várható száma: 250 db

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület – Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

  • Gyümölcstermő ültetvények telepítése
  • Új ültetvény telepítése
  • Ültetvénycsere
  • Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése
  • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
  • Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek:

2. célterület – Öntözési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek

 

 • Kizárólag eszközbeszerzést tartalmazó művelet abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a művelet
  keretében megvalósítani kívánt eszközbeszerzés a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag
  befejezettnek (vagyis az üzembe helyezés nem történhet meg).
 • Építési engedélyköteles, vagy építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységhez kapcsolódó támogatás a
  támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett művelethez nem igényelhető.

Határidők:
1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 10. – 2024. szeptember 23.
2. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 24. – 2024. október 7.
3. benyújtási szakasz: 2025. április 1. – 2025. április 14.
4. benyújtási szakasz: 2025. április 15. – 2025. április 28.

Pályázat beadási időszak: 2

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásod! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Vidéki cukrászdák támogatása - beadási határidő: 2024.08.01.

  Vidéki cukrászdák támogatása – beadási határidő: 2024. augusztus 1.

  A pályázat célja:

  Vidéki kis- és közepes vendéglátóipari vállalkozások számára, a cukrászdák közüzemi terheit enyhítő beruházások és eszközbeszerzések támogatása.

  • vendéglátó üzletek szolgáltatási színvonalának emelése
  • vendéglátó üzletek üzemeltetési hatékonyságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása
   (energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása)
  • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása
  • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

  Ki pályázhat?

  Magyarországon bejegyzett székhellyel és vidéki telephellyel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
  támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény2 alapján mikro- , kis- és középvállalkozásnak (kkv-nak) minősülő
  vállalkozások; amelyek

  • gazdasági társaságok;
  • civil szervezetek;
  • egyházi jogi személyek;
  • egyéni cégek;
  • egyéni vállalkozók;
  • adószámos magánszemélyek
  • Budapest kivételével, Magyarország közigazgatási határain belül fekvő településeken telephellyel rendelkezők.

  Jelen felhívásra azon vendéglátó üzlet üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely

  • magyar pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlával rendelkezik;
  • a pályázat benyújtásakor már regisztrált a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK);
  • TAK adatszolgáltatási kötelezettség esetén a pályázat benyújtásának napját megelőző 20 napban napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba;
  • a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott vendéglátó üzlet kategóriába tartozik és az erről szóló nyilvántartásba vételi dokumentummal rendelkezik;
  • minimum 1 lezárt üzleti évvel rendelkezik a 2023. és/vagy a 2022. évet illetően, és az NTAK-ban is rögzítésre került;
  • az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet egész évben nyitva tart (NTAK-regisztráció szerint).

  További feltételek:

  • A támogatás vendéglátó üzletenként igényelhető és nyújtható.
  • Egy szolgáltató több vendéglátó üzletre is igényelhet támogatást.
  • Egy vendéglátó üzlet egy támogatásra pályázhat.
  • Adatszolgáltatási kötelezettség esetén a támogatói okirat hatályba lépésétől a fenntartás végéig napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küld az NTAKba.

  Információ a helyszínhez kapcsolódóan:

  Amennyiben a vendéglátó üzlet üzemeltetője nem az vendéglátó üzletnek helyet adó ingatlan tulajdonosa vagy annak, ingatlannyilvántartásba bejegyzett haszonélvezője, akkor a vendéglátó üzlet üzemeltetőnek tulajdonosi nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy a tulajdonos

  • hozzájárul a pályázat benyújtásához;
  • hozzájárul a pályázatban foglalt infrastrukturális fejlesztésekhez
  • továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a pályázó rendelkezésre áll.

  Támogatás keretösszege, mértéke és formája:

  A rendelkezésre álló keretösszeg:  800 millió forint, az II. ütemben.

  A pályázaton igényelhető támogatás összege: 1.000.000,- Ft pályázatonként

  A támogatás számításának alapja:

  • az áfalevonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt áfa nélküli (nettó) költsége,
  • az áfalevonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt költségeinek áfával növelt (bruttó) összege.

  A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás.

  Önerő szükséges-e?

  Nem, 100 % támogatásban részesülhetnek a pályázók.

  Mire pályázhatsz?

  Önállóan támogatható tevékenységek:

  Energiahatékonyság Vidéki cukrászdák támogatása

  • a gazdaságos üzemeltetést támogató eszközbeszerzés, led-es fényforrás, vízcsapokra perlátor
  • nyílászárók hőszigetelő képességének javítása: tömítés csere, ablakfólia, egyéb korszerűsítési
   megoldások

  Eszközbeszerzés

  Vidéki cukrászdák támogatása

   

  • hosszú távú költségcsökkentést és hatékony működést célzó beépített eszközök, berendezések (mint például konyhai eszközök és berendezések, legalább nettó 20 ezer Ft/db értékben, nagykonyhai bútor, sütő-főző berendezés, hűtőberendezés, fagyasztó, mosogató berendezés)
  • egyéb, működést szolgáló beszerzések (mint például bárgép, kávégép, snack készülék, chafingek, tálaló és szervízkocsi, főzőlap, gázzsámoly, borhűtő, hűtővitrin, bemutatóvitrin, borcsapoló, sörtorony és sörcsapoló tartozékok, mérlegek, konyhai előkészítő gépek: dagasztó, daráló, szeletelők, csomagoló, botmixer, turmixgép, egyéb gépek, higiéniai berendezések, kamera)
  • vendégélményt, komfortot fokozó eszközök vásárlása (mint például üzlettér bútorzat, világítás, árnyékolás, teraszfűtés – kültéri hősugárzó)
  • munkavédelmi eszközök, védőfelszerelések (mint például kötény, kesztyű, hőszigetelt kesztyű, hajháló, sapka)
  • munkaruha, egyenruha, védőruha (mint például szakács- és konyhai ruházat, felszolgáló munkaruha)
  • a vendéglátó üzlet üzemszerű működését közvetlenül szolgáló fogyóeszköz (mint például konyhai eszközök, edények, cukrász eszközök, kések és vágóeszközök, adagolók, vágólapok, tepsik, tálcák, tányérok, evőeszközök, poharak, egyéb konyhai és éttermi eszközök)

  Nem támogatható tevékenységek:

  • a vendéglátó üzletekhez tartozó, külön engedéllyel rendelkező szálláshelyek fejlesztése;
  • meglévő vendéglátó üzlet bővítése és új vendéglátó üzlet létesítése;
  • meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése.

  Pályázat elszámolható költségek:

  • Építésiköltségek
  • Eszközbeszerzési költségek

  A projekt fizikai befejezésének végső dátuma a támogatói okirat hatálybalépésétől számított 6 hónap, de legkésőbb 2025.03.31.

  Pályázatbeadási határidő: 2024. augusztus 1.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásod! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Vidéki éttermek fejlesztése pályázat

   Vidéki vendéglátóhelyek támogatása – beadási határidő: 2024. június 28.

   A pályázat célja:

   Vidéki kis- és közepes vendéglátóipari vállalkozások számára, a vendéglátó üzletek (éttermek) közüzemi terheit enyhítő beruházások és eszközbeszerzések támogatása.

   • vendéglátó üzletek szolgáltatási színvonalának emelése
   • vendéglátó üzletek üzemeltetési hatékonyságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása
    (energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása)
   • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása
   • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

   Ki pályázhat?

   Magyarországon bejegyzett székhellyel és vidéki telephellyel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
   támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény2 alapján mikro- , kis- és középvállalkozásnak (kkv-nak) minősülő
   vállalkozások; amelyek

   • gazdasági társaságok;
   • civil szervezetek;
   • egyházi jogi személyek;
   • egyéni cégek;
   • egyéni vállalkozók;
   • adószámos magánszemélyek
   • Budapest kivételével, Magyarország közigazgatási határain belül fekvő településeken telephellyel rendelkezők.

   Jelen felhívásra azon vendéglátó üzlet üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely

   • magyar pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlával rendelkezik;
   • a pályázat benyújtásakor már regisztrált a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK);
   • TAK adatszolgáltatási kötelezettség esetén a pályázat benyújtásának napját megelőző 20 napban napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba;
   • a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott vendéglátó üzlet kategóriába tartozik és az erről szóló nyilvántartásba vételi dokumentummal rendelkezik;
   • minimum 1 lezárt üzleti évvel rendelkezik a 2023. és/vagy a 2022. évet illetően, és az NTAK-ban is rögzítésre került;
   • az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet egész évben nyitva tart (NTAK-regisztráció szerint).

   További feltételek:

   • A támogatás vendéglátó üzletenként igényelhető és nyújtható.
   • Egy szolgáltató több vendéglátó üzletre is igényelhet támogatást.
   • Egy vendéglátó üzlet egy támogatásra pályázhat.
   • Adatszolgáltatási kötelezettség esetén a támogatói okirat hatályba lépésétől a fenntartás végéig napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küld az NTAKba.

   Információ a helyszínhez kapcsolódóan:

   Amennyiben a vendéglátó üzlet üzemeltetője nem az vendéglátó üzletnek helyet adó ingatlan tulajdonosa vagy annak, ingatlannyilvántartásba bejegyzett haszonélvezője, akkor a vendéglátó üzlet üzemeltetőnek tulajdonosi nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy a tulajdonos

   • hozzájárul a pályázat benyújtásához;
   • hozzájárul a pályázatban foglalt infrastrukturális fejlesztésekhez
   • továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a pályázó rendelkezésre áll.

   Támogatás keretösszege, mértéke és formája:

   A rendelkezésre álló keretösszeg: 3 milliárd forint, az I. ütemben.

   A pályázaton igényelhető támogatás összege: 1.000.000,- Ft pályázatonként

   A támogatás számításának alapja:

   • az áfalevonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt áfa nélküli (nettó) költsége,
   • az áfalevonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt költségeinek áfával növelt (bruttó) összege.

   A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás.

   Önerő szükséges-e?

   Nem, 100 % támogatásban részesülhetnek a pályázók.

   Mire pályázhatsz?

   Energiahatékonyság

   • a gazdaságos üzemeltetést támogató eszközbeszerzés, led-es fényforrás, vízcsapokra perlátor
   • nyílászárók hőszigetelő képességének javítása: tömítés csere, ablakfólia, egyéb korszerűsítési
    megoldások

   Eszközbeszerzés

   • hosszú távú költségcsökkentést és hatékony működést célzó beépített eszközök, berendezések (mint például konyhai eszközök és berendezések, legalább nettó 20 ezer Ft/db értékben, nagykonyhai bútor, sütő-főző berendezés, hűtőberendezés, fagyasztó, mosogató berendezés)
   • egyéb, működést szolgáló beszerzések (mint például bárgép, kávégép, snack készülék, chafingek, tálaló és szervízkocsi, főzőlap, gázzsámoly, borhűtő, hűtővitrin, bemutatóvitrin, borcsapoló, sörtorony és sörcsapoló tartozékok, mérlegek, konyhai előkészítő gépek: dagasztó, daráló, szeletelők, csomagoló, botmixer, turmixgép, egyéb gépek, higiéniai berendezések, kamera)
   • vendégélményt, komfortot fokozó eszközök vásárlása (mint például üzlettér bútorzat, világítás, árnyékolás, teraszfűtés – kültéri hősugárzó)
   • munkavédelmi eszközök, védőfelszerelések (mint például kötény, kesztyű, hőszigetelt kesztyű, hajháló, sapka)
    munkaruha, egyenruha, védőruha (mint például szakács- és konyhai ruházat, felszolgáló munkaruha)
   • a vendéglátó üzlet üzemszerű működését közvetlenül szolgáló fogyóeszköz (mint például konyhai eszközök, edények, cukrász eszközök, kések és vágóeszközök, adagolók, vágólapok, tepsik, tálcák, tányérok, evőeszközök, poharak, egyéb konyhai és éttermi eszközök)

   Nem támogatható tevékenységek:

   • a vendéglátó üzletekhez tartozó, külön engedéllyel rendelkező szálláshelyek fejlesztése;
   • meglévő vendéglátó üzlet bővítése és új vendéglátó üzlet létesítése;
   • meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése.

   Pályázat elszámolható költségek:

   • Építésiköltségek
   • Eszközbeszerzési költségek

   A projekt fizikai befejezésének végső dátuma a támogatói okirat hatálybalépésétől számított 6 hónap, de legkésőbb 2025.02.28.

   Pályázatbeadási határidő: 2024. június 28.

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásod! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Családi Portaprogram

    Családi Portaprogram – Szociális földprogram

    A Pályázat támogatja a vidéken élő, hátrányos helyzetű családok, falvakba költöző rászoruló családok konyhakertjeinek megművelését, hozzájárul a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, az önellátás alapjainak megszilárdításához.

    Ki pályázhat?

    • Szociális szövetkezetek;
    • Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei;
    • Települési önkormányzat;
    • Települési önkormányzatok társulása;
    • Települési nemzetiségi önkormányzat;
    • Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság;
    • Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei;
    • Egyházi jogi személy.

    Pályázati tevékenységek:

    Kiemelt célok:

    • a vidéki településen élők életminőségének javítása a rendezett települések, működő családi porták kialakításával;
    • a családi gazdálkodás alapjainak kialakítása, a családi porták fejlesztése, a családok termelési funkciójának megerősítése az élelmiszertermelés hagyományos, illetve korszerű formáinak (pl. egyedi termékek előállítása) elterjesztésével a rendelkezésre álló szabad területek, műveletlen kertek bevonásával, hasznosításával;
    • a falusi hagyományos művelési kultúra megtartása, megszilárdítása, újjáélesztése különösen a városból érkező, többnyire fiatal, gyermeket nevelő családok körében, akik a falusi életvitel, kultúra (beleértve a kertművelést, kisállattartást) alapjait nem ismerik;
    • a biogazdálkodás szemléleti alapjainak megismertetése, a meglévő tapasztalatokra alapozva új módszerekkel történő bővítése.

    A Családi Portaprogram hozzájárul:

    • a területi hátrányok mérsékléséhez;
    • a Kedvezményezett családok aktivizálásához, a családtagok foglalkoztathatósági szintjének javításához;
    • Kedvezményezett családok önellátó gazdálkodási képességének kialakításához és fejlesztéséhez,
    • a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához;
    • a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához – a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által;
    • a fenntartható családi gazdálkodás szemléleti alapjainak bevezetéséhez és erősítéséhez.

    A Pályázati felhívás célcsoportja (végső kedvezményezett családok köre):

    A Családi Portaprogram céljai érdekében egy Pályázat keretében legalább 10, legfeljebb 40 családot szükséges bevonni.

    Pályázati feltételek:

    A helyi együttműködés erősítése céljából a Pályázónak minimum 1 (egy), a településen székhellyel vagy telephellyel bejegyzett egyházi vagy társadalmi szervezettel, vagy roma nemzetiségi önkormányzattal, helyi települési önkormányzattal, vagy szociális szövetkezettel együttműködési megállapodást kell kötni a vállalt célok közös megvalósítására.

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Pályázati regisztrációs díj:

    3.000,- Ft

    Támogatás mértéke:

    maximum 100%

    • Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 602 000 Ft, legalább 10 család bevonása esetén.
    • Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3 090 000 Ft, 40 család bevonása esetén. 
    • A fenti összegek a bio–/ökológiai gazdálkodás valamint az előkerítés, gazdasági épületek felújítása vonatkozásában igényelhető többlettámogatás összegeit nem tartalmazzák, melyek hozzáadásával a maximálisan igényelhető támogatási összeg 3 710 000 Ft.

     Pályázat megvalósítási időszak: 2023. július 1. – 2024. november 30.

     

    Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.19. 23:59

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Érdekel a pályázat? Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!