Tag Archive for: rehabilitáció

Eszközbeszerzés gyermekgondozó intézmények

Eszköz vásárlás gyermekgondozó intézményeknek

A pályázat tárgya:  Egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kiválasztott kórházak, intézmények részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, rehabilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, berendezés megvásárlására.

Kik pályázhatnak?

A köz érdekében tevékenykedő

 • gyermekkórházak,
 • gyermekgondozó intézmények
 • hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények, legyenek azok bármilyen jellegű és bármilyen fenntartású intézmények,
 • általános kórházak, feltétel azonban, hogy a megpályázandó összeg kizárólag a kórház gyermekosztályán használandó gép, berendezés vagy eszköz vásárlására fordítható.

A támogatás mértéke: Jelen fordulóban a maximum keretösszeg 6 millió Ft.

A támogatás mértéke pályázatonként: Egy pályázó maximum bruttó 2 millió Ft-ig nyújthat be pályázatot. Egy pályázó maximum egy pályázati anyagot nyújthat be.

A pályázat formai és tartalmi követelményei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kórház vagy intézmény nevét, címét, e-mail címét, bankszámla számát és adószámát,
• alapítási évét,
• tevékenységének rövid leírását, különös tekintettel a köz érdekében való működésre,
• 2024. év költségvetésének összegét, valamint azt, hogy azon belül milyen összeget használ fel a fejlesztésre, új gép, berendezés vásárlására, illetve az ápolási, gondozási körülmények színvonalának emelésére,
• a támogatásból vásárolni kívánt eszköz, gép vagy berendezés megnevezését, gyártóját és beszerzési árát. (Fogyóanyagot nem támogatnak),
• a végrehajtandó beruházással elérhető fejlődés bemutatását a szolgáltatás, gyógyítás színvonalában, eredményességében.

Benyújtási határidő: 2024.02.29.

A pályázatok elbírálása: 2024.02.29- 2024.03.15.között történik, majd a támogatandó intézmények kiértesítése előreláthatólag 2024. március 15-ig megtörténik.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Megváltozott munkaképességű személyek támogatása

  Megváltozott munkaképességű személyek támogatása

  A pályázati program célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése, szolgáltatások támogatása révén.

  Ki pályázhat?

  • Akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók, valamint
  • megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossággal élő személyeket tömörítő, vagy segítő szervezet, intézmény,
  • amely legalább 2020. január 1-jétől végzi tevékenységét.

  A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szükséges szerepelnie a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű személyeknek, mint célcsoportnak.

  A pályázó megfelel az alábbi követelményeknek és a pályázathoz csatolja az erre vonatkozó dokumentumokat:

  • 2020. január 1-jétől folyamatosan végzi a célcsoport munkavállalásra történő felkészítését, fejlesztését, bemutatja az erre vonatkozó szakmai tevékenységét, szakmai követelményrendszerét,
  • nyilatkozik arról, hogy 2020. január 1-jétől hány fő célcsoportba tartozó személy részére nyújtott foglalkoztathatóságot elősegítő szolgáltatást,
  • nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásakor hány fő célcsoportba tartozó személlyel áll az elhelyezkedése érdekében kapcsolatban.

  Pályázati programok, tevékenységek:

  Pályázni kizárólag legalább 1 nyílt piaci munkáltatóval megkötött együttműködési megállapodással és a munkáltatói állásajánlatokra történő elhelyezés érdekében megtervezett szolgáltatások nyújtásával lehetséges.

  A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a pályázat közvetlen célcsoportjára irányulóan:

  a) a célcsoport felmérése,
  b) rehabilitációs terv elkészítése,
  c) foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;
  d) felkészítés, rehabilitációs szolgáltatások nyújtása (tanácsadás, önismereti tréning,
  életvezetési tanácsadás, tehetséggondozás, mentorálás stb.)
  e) munkáltatók feltárása,
  f) munkaközvetítés,
  g) elhelyezés,
  h) azonos célcsoportba tartozó személyek hálózati keretek közötti segítése, fejlesztése,
  i) egyéb, a pályázati célhoz illeszthető tevékenységek,
  j) egyéb, innovatív szolgáltatási elemek biztosítása.

  Elhelyezés alatt a határozatlan idejű, vagy legalább 6 hónapig tartó határozott idejű nyílt munkaerőpiaci munkaviszonyban történő foglalkoztatást értjük.

  Bevonás: az elhelyezési indikátor teljesíthetősége érdekében a pályázó szervezettől elvárás, hogy a bevont célcsoport legalább 10%-a olyan új programrésztvevő legyen, aki 2022. évben nem vett részt foglalkoztatási programokban (ideértve minden hazai és uniós forrásból támogatott elhelyezkedést segítő programot).

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Pályázati regisztrációs díj:

  5.000,- Ft – 30.000,- Ft között, az igényelt összegtől függően.

  Pályázat megvalósítási időszak:

  2023. június 1. – 2024. május 31.

  Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30.23:59.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Érdekel a pályázat? Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!