Tag Archive for: művészeti események

Győri öntevékeny művészeti csoportok támogatása

Győr Önkormányzata pályázatot hirdet az öntevékeny művészeti csoportok szakmai fejlesztésének támogatására, működési költségeikhez való hozzájárulásra 

 1. A pályázat célja:
 • a város kulturális életének gazdagítása;
 • a különböző művészeti ágakat művelő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak létrehozásának elősegítése.

     2. A pályázók köre:

 • Pályázhat bármely, az előadó-művészetek (báb, színjátszás, vers- és prózamondás, ének, tánc, zene, egyéb) és a vizuális művészetek (képző-, fotó-, filmművészet, népművészet és tárgyalkotó művészetek, egyéb) bármely ágában jelenleg is működő

a) civil szervezet

                             b) jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny művészeti csoportot fenntartó költségvetési szerv, köznevelési intézmény, egyházi jogi személy, kulturális főtevékenységű nonprofit gazdasági társaság, vagy kulturális főtevékenységű egyéni vállalkozó,

 • amely győri székhelyű vagy
 • nem győri székhelyű szervezet, amennyiben  az általa megjelölt pályázati cél Győrben valósul meg,
 • amely 2024. március 1-jét megelőzően kezdte meg működését
 • amelynek nincs köztartozása, illetve az Önkormányzat felé fennálló lejárt elszámolási kötelezettsége.
 • nem magánszemély egyéni alkotók,
 • nem hivatásos művészek és szervezetek, együttesek,
 • alapfokú művészetoktatási intézmény nem pályázhat az alapfeladatai körében végzett tevékenységére.

     3. A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

     4. Benyújtási határidő: 2024. március 28.

     5. Keretösszeg: 15.000.000,- Ft.

     6. A pályázat keretében elszámolható kiadások:

 • a 2024-ben  megvalósuló/megvalósítandó  programok,  rendezvények  számlával    igazolt

személyi jellegű és dologi kiadásai,

 • az öntevékeny művészeti csoport szakmai tevékenységének számlával igazolt dologi kiadásaira,

működéshez szükséges számlával igazolt eszköz vásárlására, fejlesztésére

      7.  A pályázat keretében nem elszámolható kiadások:

 • bér jellegű kifizetések, megbízási díj, ösztöndíj, üzleti ajándék, étkezési költség (beleértve az italt is), reprezentációs költség    (kivéve    a    díjazáshoz    kapcsolódó       ajándéktárgyak, érmék, emlékérmék), szállásköltség, belépőjegyek;
 • karbantartási költségek;
 • telefonköltségek;
 • internet előfizetési költség;
 • közüzemi költség;
 • üzemeltetési költség;
 • köztartozások teljesítése.

     8. A finanszírozás formái:

 • Utófinanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. január 1. – 2024. május 31. közötti időszakban megvalósult/megvalósul;
 • Vegyes finanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. január 1. – 2024.   december 15. közötti időszakban valósul meg;
 • Előfinanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. június 1. – 2024. december 15. közötti időszakban valósul meg.

 

   

   

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  pályázat kulturális értékek megismertetésére Európa Kulturális Fővárosa régióban

  Meg akarja mutatni helyi közösségének kulturális értékeit belföldi és külföldi látogatóinak?

  A pályázat neve: Helyi kulturális programok megvalósításának támogatása


  A pályázat célja:

  Helyi kulturális programok megvalósításának támogatása, a közösségi és kulturális élet önszerveződő programjainak ösztönzésére a Veszprém-Balaton Régióban.

  Megvalósítási időszak: 2022. december 1. és 2023. március 31. között

  A pályázat benyújtására jogosultak:

  Európa Kulturális Fővárosa (EKF) együttműködési megállapodással rendelkező településeken működő

  • önkormányzatok
  • formális közösségek
  • kultúráért tevékenykedő civil szervezetek


  A támogatás formája és mértéke:

  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

  A pályázathoz saját forrás NEM szükséges.

  A támogatás összege: 350.000 Ft pályázatonként.

  A támogatott pályázatok várható száma: 60 db

  A pályázat benyújtása:

  Jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, melyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe az EKF (Európa Kulturális Fővárosa) régió településein található.


  Támogatható tevékenységek:

  • Megvalósuló, közösségi fókusszal rendelkező művészeti-kulturális események 

   Kiemelt szempont, hogy ezek az események új, friss megközelítéssel reagáljanak  valós igényekre, a helyi közönség és közösség          szükségleteire a színház, zene, képzőművészet, iparművészet, mozgásművészet, tánc, építészet, kultúrtörténet, helytörténet,                    népművészet, tájkultúra, ökológia (táj és ember együttélése) tématerületek mentén.

  • Veszprémben és az EKF-régió csatlakozott településein megvalósuló, helyi léptékű, elsősorban művészeti és kulturális fókuszú események

  A pályázatban elszámolható költségek:

  1. A projekt szakmai tartalmához egyértelműen kapcsolódó gépek, berendezések, felszerelések
  2. A projekt szakmai tartalmához egyértelműen kapcsolódó kis értékű eszközök és anyagok vásárlása
  3. A projekt szakmai tartalmához egyértelműen kapcsolódó hatósági és engedélyeztetési eljárások díjai
  4. Licensz-díjak
  5. Biztosítási díjak (biztosítóval kötött, a projektidővel arányos)
  6. Dokumentációs költségek (fotó, videó)
  7. Együttesek fellépésének díja
  8. Előadóművészek fellépésének tiszteletdíja
  9. Étkeztetés, catering díjak
  10. Szakmai közreműködők tiszteletdíja
  11. Szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem elszámolható)
  12. Szállítási díj (a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközökhöz kapcsolódóan)
  13. Szerzői jogdíjak (Artisjus)
  14. Színpad építés és bontás költsége
  15. Színpadtechnika bérleti díja
  16. Utazási költség (gépkocsi benzinköltsége nem számolható el!)


  Pályázat benyújtási határidők:

  2023. január 15. vagy
  2023.
  április 15. vagy
  2023. július 15.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!