Tag Archive for: munkanélküli

Kapacitásbővítési lehetőség KKV-nak

Ki igényelheti ezt a támogatást:

113 (Korlátolt felelősségű társaság);

114 (Részvénytársaság);
116 (Közkereseti társaság);
117 (Betéti társaság)
226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
228 (Egyéni cég)
572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
573 (Nonprofit részvénytársaság)
575 (Nonprofit közkereseti társaság)
576 (Nonprofit betéti társaság)
151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek
12 (Szövetkezetek)

Támogatható tevékenységek:

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
 • bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához
 • zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.
bruttó szochó (13%) összesen
1 hó 1 főre 400 000 Ft 52 000 Ft 452 000 Ft 100 %
280 000 Ft 36 400 Ft 316 400 Ft 70 % – ez a támogatott 1 hóra eső összeg
120 000 Ft 15 600 Ft 135 600 Ft 30 % – ez az önerő 1 hóra eső összeg
1 hó 1 főre 94 920 Ft támogatás új eszközbeszerzésre 1 főnek 1 hónapra
6 hó 1 főre 569 520 Ft Maximum ennyi összeg fordítható eszközbeszerzésre
6 hó 1 főre (316 400+94 920=) 411 320 x 6 hó 2 467 920 Ft A teljes támogatott összeg
6 hó 1 főre 135 600 Ft x 6 hó 813 600 Ft Önerő

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázat benyújtási időszaka: 2024.01.15-től – 2024.01.31.

A pályázat megvalósítási időszaka: 6 hónap – megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási időszaknak együtt) 2025. április 30-ig le kell zárulni.

A pályázat fenntartási időszaka: 4 hónap

Pályázat területi korlátozása: VAN!

A 4 leghátrányosabb magyarországi régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl)

A pályázathoz saját forrás, önerő szükséges! A projekt elszámolható összes költségének 30%-a, állami támogatástól mentes saját forrást kell biztosítani.

A megítélhető támogatás: a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Munkakör_megosztás elterjesztése Magyarországon

  Munkakör-megosztás támogatása

  A pályázat célja a vállalkozások munkaerő-utánpótlásának, a pótlás zökkenőmentes lebonyolításának támogatása, és a generációk közötti tudás-átadás és a pályakezdő álláskereső munkaerő beilleszkedésének segítése,

  Ki igényelheti ezt a támogatást:

  Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amely az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működik:

  • közkereseti társaság – GFO 116,
  • betéti társaság – GFO 117,
  • korlátolt felelősségű társaság – GFO 113
  • részvénytársaság – GFO 114
  • egyéni vállalkozó (GFO 231)
  • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep (GFO 226).

  1.A pályázó vállalkozás a pályázat beadásakor rendelkezik két lezárt üzleti évvel és

  2.a két lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozásból származó jövedelem) nem negatív,

  3.a pályázat benyújtásának időpontjában napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztat, a pályázat után öregségi nyugdíjba vonuló munkavállalót,

  4.a fenti munkáltató a projektmegvalósítás időtartamára az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskeresővel munkaszerződést köt napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatásra.

  Pályázati tartalma:

  A program keretében a pályakezdő álláskereső részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatására kerülne sor, melyhez a munkaadó támogatást kap a garantált bérminimum szintjéig.

  A munkatapasztalat megszerzése érdekében a pályakezdőt egy idősebb, tapasztalt kolléga folyamatosan betanítja. A betanító idősebb munkavállaló munkaviszonya a korábbi teljes munkaidő helyett 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre változik.

  A kieső munkaidőre jutó bér, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, illetve a mentorálás díjazására az idősebb munkavállaló havi 150 ezer forintban részesül.

  A munkáltató többletköltségeit (pl: munkába járás) részben vagy egészben átvállalja a támogatásközvetítő OFA Nonprofit Kft., ennek kapcsán havi 50 ezer forint átalányköltséggel lehet számolni.

  Foglalkoztatási kötelezettség

  A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatási időszakot követően, felvett pályakezdőt a támogatás időtartamának felével megegyező időtartamban szükséges továbbfoglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

   

  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

  Pályázatbeadási határidő:  2024.01.10 – 2024.június 30.

  Támogatás időtartama, mértéke: maximum 1 év, 2025. október 31-ig kell befejezni.

  Pályázat területi korlátozása: nincs, Magyarország egész területéről pályázható.

  A támogatás összeg: maximum 444.500 Ft/hó (394.000,- Ft vagy 444.500,- Ft/ hó)

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Tartósan álláskeresők munkavállalásának segítése

   Tartósan álláskeresők munkavállalásának segítése

   A tartósan, hosszabb ideig álláskeresési státuszban élők munkahelyi elhelyezkedését támogató program.

   Pályázati szolgáltatás:

   Ha a foglalkoztató súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalóval létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, akkor az alábbiak szerint kaphat támogatást:

   a) a foglalkoztató – amennyiben nem költségvetési szerv – részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, a jogviszony első négy hónapjára a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló bére 50%-ának megfelelő összegben bértámogatást nyújt,

   A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonként a kötelező legkisebb munkabér 150%-át, azaz a bruttó 348.000,- Ft.

   b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, a foglalkoztatóval fennálló jogviszony első hat hónapjára munkavállalást ösztönző támogatásként a kötelező legkisebb munkabér 30%-ának megfelelő összegű bérkiegészítést nyújt, azaz bruttó 69.600,- Ft-t.

   Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló a támogatás szempontjából olyan személy, aki:

   a) legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy

   b) legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és

   • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
   • alapfokú iskolai végzettségű; vagy
   • 50 éven felüli személy; vagy
   • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
   • valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25%-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
   • egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

   Foglalkoztatási kötelezettség

   Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást vissza kell követelni.

   A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 4 hónapos időtartamát követően 2 hónapig szükséges továbbfoglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Pályázatbeadási határidő:

   folyamatos

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Vállalkozó Start II. program

    Vállalkozó Start II. program – VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS TÁMOGATÁSA

    Az önfoglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség további csökkentése érdekében országos lefedettséggel, új, vállalkozóvá válást támogató program indul júniustól több mint hatmilliárd forint hazai forrásból.

    A Vállalkozó Start II. Program – hasonlóan a korábbi konstrukciókhoz – vissza nem térítendő támogatást nyújt induló egyéni, illetve mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozások kezdeti költségeinek fedezése, komplex szolgáltatással történő támogatása, versenyképességük növelése érdekében.

    Ki pályázhat a Vállalkozó Start II. programra?

    Azon 18 és 64 év közötti magánszemélyek, akik:

    • vállalkozói szemlélettel, piacképes vállalkozói ötlettel rendelkeznek
    • vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték,
    • a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak
    • minimum 8 általánost végzett magyar állampolgárok
    • magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek
    • más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek,
    • más vállalkozásnak nem vezető tisztségviselői.

     NEM pályázhatnak akik:

    • a hazai vagy európai uniós forrásokból megvalósuló vállalkozóvá válást támogató programok keretében korábban támogatásban részesülők!
    • ilyen támogatási formák voltak többek között a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vállalkozóvá válást támogató programjai, a TÁMOP-2.3.6.B-12/1, GINOP-5.2.2-14, GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.1.10-18 jelű Európai uniós támogatási formák, illetve
    • a Támogató által korábban megvalósított „Vállalkozó Start” és „Lépj a Piacra” Fiatalok vállalkozóvá válása, és a Vállalkozz Itthon, Fiatal! elnevezésű vállalkozóvá válást támogató programok.

     Támogatást nyert vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások: 

    1) Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás,

     • amely a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a Vállalkozó Start II. Program első komponense keretében a vállalkozói képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, jóváhagyott üzleti tervvel
     • továbbá vállalkozását az üzleti terv jóváhagyását követően alapította meg.

    2) A vállalkozás (gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás) a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 90 nappal, de az üzleti terv jóváhagyását követően alakult meg.

    3) A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a Vállalkozó Start II. Program jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében.

    4) A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók

    esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenysége megegyezik az üzleti tervben meghatározott

    főtevékenységgel, továbbá főtevékenységét a támogatási időszak alatt nem módosítja.  Ezt a Támogató a helyszíni ellenőrzés során is vizsgálja.

    A vállalkozás melléktevékenységeket korlátozás nélkül végezhet.

    5) A pályázat keretében társas vállalkozást alapításakor a pályáznak minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, és vezető tisztségviselői pozíciót kell vállalnia.

    6) A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony keretében.

    7) A támogatott vállalkozásnak mikro- vagy kisvállalkozásnak kell minősülnie.

    8) Nyilatkoznia kell a támogatási kérelem benyújtásakor, hogy más pályázatokban kapott-e csekély (de minimis) összegű támogatást.

    9) A támogatott vállalkozás jogi forma szerint az alábbiak egyike lehet:

    • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság;
    • GFO 117 – Betéti társaság;
    • GFO 231 – egyéni vállalkozó;
    • GFO 228 – egyéni cég;
    • GFO 232 – egyéb önálló vállalkozói tevékenységet végzők.

    10) A vállalkozói támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

    11) A vállalkozónak/vállalkozásnak a támogatási időszak teljes ideje alatt Magyarországon vezetett pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. (Egyéni vállalkozás esetében a vállalkozó magánszemély saját bankszámlája is elfogadható).

    12) A támogatási kérelem benyújtására a támogatást igénylő vállalkozás/egyéni vállalkozó képviseletében eljárva a Vállalkozó Start II. Program első komponense szerinti képzési tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervről szóló tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító természetes személy által képviselt vállalkozás jogosult.

    13) A támogatott vállalkozásnak regisztrálnia kell a köztartozásmentes adózói adatbázisba.

    14) A pályázat beadásához szükség van 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintára. Egyéni vállalkozás esetén aláírási címpéldány, aláírásminta benyújtása nem szükséges.

    15) Vállalja a 12 hónapos fenntartási időszakot. 

    Pályázati konstrukció:

    A Program két, egymásra épülő, egymást kiegészítő komponensből áll, amelyeket a Támogató valósít meg.

    Az első komponens a programba való jelentkezéstől a tervezett vállalkozás megalapításáig tart.

    A második komponens keretében az induló vállalkozás támogatásban, a vállalkozó személyre szabott mentorálásban, tanácsadásban részesül.

    Első komponens:

    • Regisztráció a Támogató által közzétett online felületen.
    • A jelentkezők felkészültségének és motivációjának mérése, vállalkozói kompetencia teszt és személyes beszélgetés.
    • Kiválasztás, szerződéskötés.
    • A programba kerülők részt vesznek egy 90 órás online vállalkozói képzésen, és személyre szabott tanácsadási alkalmakon, melynek keretében elkészítik a vállalkozásuk részletes üzleti tervét.
    • Az üzleti tervet szakmai bizottság bírálja el.
    • A jóváhagyásra kerülő üzleti tervvel rendelkező programba vont magánszemélyek megalapítják új vállalkozásukat.

    Második komponens

    • A fentiek után, a már vállalkozással rendelkezők pályázhatnak induló költségeikhez vissza nem térítendő támogatásra.
    • A jóváhagyásra került üzleti tervvel rendelkezőknek, akik már rendelkeznek a kiadott képzési tanúsítvánnyal is, 90 napon belül meg kell alapítaniuk a vállalkozásukat.
    • A kiválasztott magánszemélyek maximum 4.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek és azt az alábbiakra használhatják fel:
     • induló vállalkozásuk megalapítására,
     • működtetésére,
     • fejlesztésére,
     • személyi jellegű (bér- és járulék), továbbá
     • eszköz- és szolgáltatás beszerzés költségeire a vállalkozás első évében,
     • az üzleti tervükben szereplő költségeikre.

    A támogatás első 12 hónapját (projektidőszak) követően a Támogatottak további 12 hónapos fenntartási időszakra vállalnak kötelezettséget, mely időszak alatt a vállalkozásukat működtetniük kell, egyéni vállalkozás a fenntartási időszak alatt nem szüneteltethető!

    Támogatási időszak:

    12 hónap + 12 hónap fenntartási időszak.

    NEM támogatható olyan vállalkozás:

    • amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, illetve 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás, illetve
    • kizárólag felnőtt vendégkört szolgál ki, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez; pl.: italbolt, dohánybolt, lottózó, játékterem, nyerőgépek üzemeltetése, erotikus- és szexshopok;
    • amely lízing tevékenységet végez;
    • amely a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét – kölcsönzési cél kivételével – bérbeadási célra kívánja felhasználni;
    • amelynek tevékenysége nem felel meg a 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak;
    • amely végelszámolás, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás alatt áll;
    • amely nem felel meg az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése1 szerinti követelménynek;
    • amely esetében a megvalósítási helyszín nem alkalmas a projekt megvalósítására;
    • amely elsődleges mezőgazdasági terméket állít elő.

     Pályázati feltételek, kötelező vállalások:

    • A vállalkozás székhelye a támogatási időszakban, és a fenntartási időszakban Magyarország területén található.
    • A 12 hónapos, (ön)foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja, működteti vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem szünetelteti.
    • A támogatási időszak utolsó napjától számítva az adott naptári évben a vállalkozás realizált nettó (ár)bevétele, el kell érje a minimum 1.000.000 Ft-ot.
    • Támogató és a támogatott magánszemély a vállalkozói képzés megkezdését megelőzően Programba vonási szerződést köt a Vállalkozó Start II. Program keretében megvalósuló vállalkozói képzés, tanácsadás, üzleti terv bírálat és mentorálás szolgáltatások igénybevétele céljából.
    • A projekt teljesítéséről időközi és záró szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
    • A projekt fenntartását és a kötelező vállalások teljesítését a Támogató ellenőrzi, melyet a támogatott vállalkozás segíteni és tűrni köteles.
    • A támogatottnak a támogatási jogviszonnyal kapcsolatos iratokat a támogatói okirat kibocsátását, sikeres projektmegvalósítás esetén a lezáró levél megküldését követő 10 évig kell hiánytalanul megőrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat vállalkozásának székhelyén, vagy a támogató irodájában bemutatni.

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Támogatás mértéke:

    maximum 4.500.000 Ft, 100% támogatás, csekély összegű támogatás.

    Előleg:

    a megítélt támogatás 50 %

    A Támogatás pénzügyi elemei:

    • a támogatási időszak 12 hónapjaira:  személyi jellegű költség (önfoglalkoztatás költségei, vagy a foglalkoztatott munkavállaló bér- és járulékköltsége), és
    • a vállalkozás indításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges tevékenységek egyéb beruházási és dologi költségek.

    Önerő szükséges-e?

    Nem.

    Pályázatbeadási határidő: 2023. szeptember 01-től,

    a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    pályázatfigyelés

    Vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk! A pályázatnyitás napján lényeges tényező a gyorsaság, így mindenképp megéri, ha szakértő kezek támogatnak ebben a fontos lépésben. Írj nekünk, és visszahívunk!