Tag Archive for: munkáltató

Munkásszállások létesítésének támogatása

Munkásszállások létesítésének támogatása – 2024. szeptember 30.

A pályázat célja 80–200 férőhelyes munkásszállások kialakításának, építésének ösztönzésével javítani a munkaerő-áramlás lehetőségét azokban a térségekben, ahol nincs számottevő munkaerő-tartalék.

Kik pályázhatnak?

 • azok a gazdasági társaságok,              

                          1. amelyek legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek,

                          2.  amelyek a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkoztattak (ha  vállalatcsoportba tartoznak, a teljes vállalatcsoport létszámát kell figyelembe venni)

 • nem vehetnek részt azok a társaságok, amelyek a korábbi „Munkásszállások kialakítása” programok egyikében részt vettek.
 • nem vehetnek részt azok a gazdasági társaságok, amelyek:
  • esetén az Államháztartásról szóló törvény értelmében összeférhetetlenség áll fenn ;
  • jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló eljárás alatt állnak;
  • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
   adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
  • nem felelnek meg a regionális beruházási támogatás szabályozásában foglaltaknak;

A támogatás formája, keretösszege, mértéke:

 • keretösszeg: 19 009 500 000 forint
 • mértéke:
  • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
   − munkásszállás építése esetén 671 000 Ft;
   − munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 480 000 Ft;
  • Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
   − munkásszállás építése esetén 6 710 000 Ft;
   − munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 4 800 000 Ft;
 • A támogatás elő és utófinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás.
  • előleg első részlete: a támogatási összeg 50%-a;
  • előleg második részlete: a támogatási összeg 25 %-a (ha az első részlettel elszámoltak és a készültség 50%-os);
  • 25%-ot utólag, a munkálatok befejezése, a működési engedély kiállítása után fizetnek;

Támogatható tevékenységek:

A támogatás munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljára ingatlan felújítására vehető igénybe.

Munkásszállás: olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a munkaadóval határozatlan idejű vagy időtartamban nem korlátozott, határozott idejű munkaviszonyban lévő magánszemély elhelyezésére szolgál.

A támogatás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. Kivételes esetben támogatás nyújtható 200-nál több munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához is, de a támogatás maximális összegének meghatározásakor ebben az esetben is legfeljebb 200 férőhely vehető figyelembe.

A program megvalósításának helyszíne: Magyarország, kivéve: Budapest.

Határidők:

 • Benyújtás: 2024. szeptember 30.
 • A támogatott beruházási projekt megvalósításának végső határideje 2027. október 31.
 • A projektzáró beszámolók benyújtásának végső határideje 2027. december 31.

További fontos előírások:

 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül meg kell kezdeni,
 • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított másfél éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül be kell fejezni,
 • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig meg kell szerezni,
 • a beruházással létrehozott létesítményt legalább 10 éven keresztül munkásszállásként kell üzemeltetni,
 • a támogatással létrejött munkásszálláson a foglalt férőhelyek legalább 50%-án magyar munkavállalókat kell elszállásolni,
 • ha a kihasználtság nem éri el az 50%-ot, visszafizetési kötelezettség van.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Megváltozott munkaképességű személyek támogatása

  Megváltozott munkaképességű személyek támogatása

  A pályázati program célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése, szolgáltatások támogatása révén.

  Ki pályázhat?

  • Akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók, valamint
  • megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossággal élő személyeket tömörítő, vagy segítő szervezet, intézmény,
  • amely legalább 2020. január 1-jétől végzi tevékenységét.

  A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szükséges szerepelnie a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű személyeknek, mint célcsoportnak.

  A pályázó megfelel az alábbi követelményeknek és a pályázathoz csatolja az erre vonatkozó dokumentumokat:

  • 2020. január 1-jétől folyamatosan végzi a célcsoport munkavállalásra történő felkészítését, fejlesztését, bemutatja az erre vonatkozó szakmai tevékenységét, szakmai követelményrendszerét,
  • nyilatkozik arról, hogy 2020. január 1-jétől hány fő célcsoportba tartozó személy részére nyújtott foglalkoztathatóságot elősegítő szolgáltatást,
  • nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásakor hány fő célcsoportba tartozó személlyel áll az elhelyezkedése érdekében kapcsolatban.

  Pályázati programok, tevékenységek:

  Pályázni kizárólag legalább 1 nyílt piaci munkáltatóval megkötött együttműködési megállapodással és a munkáltatói állásajánlatokra történő elhelyezés érdekében megtervezett szolgáltatások nyújtásával lehetséges.

  A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a pályázat közvetlen célcsoportjára irányulóan:

  a) a célcsoport felmérése,
  b) rehabilitációs terv elkészítése,
  c) foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;
  d) felkészítés, rehabilitációs szolgáltatások nyújtása (tanácsadás, önismereti tréning,
  életvezetési tanácsadás, tehetséggondozás, mentorálás stb.)
  e) munkáltatók feltárása,
  f) munkaközvetítés,
  g) elhelyezés,
  h) azonos célcsoportba tartozó személyek hálózati keretek közötti segítése, fejlesztése,
  i) egyéb, a pályázati célhoz illeszthető tevékenységek,
  j) egyéb, innovatív szolgáltatási elemek biztosítása.

  Elhelyezés alatt a határozatlan idejű, vagy legalább 6 hónapig tartó határozott idejű nyílt munkaerőpiaci munkaviszonyban történő foglalkoztatást értjük.

  Bevonás: az elhelyezési indikátor teljesíthetősége érdekében a pályázó szervezettől elvárás, hogy a bevont célcsoport legalább 10%-a olyan új programrésztvevő legyen, aki 2022. évben nem vett részt foglalkoztatási programokban (ideértve minden hazai és uniós forrásból támogatott elhelyezkedést segítő programot).

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Pályázati regisztrációs díj:

  5.000,- Ft – 30.000,- Ft között, az igényelt összegtől függően.

  Pályázat megvalósítási időszak:

  2023. június 1. – 2024. május 31.

  Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30.23:59.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Érdekel a pályázat? Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!