Tag Archive for: megyei vállalkozás indítás

Vállalkozó válást támogató pályázat megyeieknek

Vállalkozóvá válást támogató pályázat – MEGYEIEKNEK

A pályázat célja: Az álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés támogatás nyújtásával.

A program célcsoportja:
A programban azok az álláskeresők igényelhetnek támogatást, akiket a Kormányhivatal Járási Hivatalaiban legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, és önmaguk foglalkoztatását főállású vállalkozás indításával kívánják megvalósítani. Továbbá vállalják, hogy a tervezett vállalkozás székhelye, a tényleges vállalkozói tevékenység és a beruházás helyszíne az adott vármegye területén valósul meg.

A támogatás feltételei (általában, de megyénként eltérő lehet):

Az az álláskereső részesülhet támogatásban

 • akit a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
 • aki a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt a Kormányhivatal által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi (ez egy képzés),
 • aki üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit és
 • aki a tervezett vállalkozás székhelyét, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegyében valósítja meg.

A pályázat lebonyolítása:

 • regisztrálni kell az illetékes megye Kormányhivatalánál álláskeresőnek, majd
 • jelentkezni kell egy kompetencia felmérésre (ide ki kell tölteni egy adatlapot, amin bemutatja a vállalkozás alap adatait és vinni kell a hatósági bizonyítványt, annak igazolására, hogy álláskeresőként nyilvántartott) a megadott határidőig,
 • a kompetencia felmérésen való megfelelés esetén
 • egy képzésen való részvétel (a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségek megszerzését biztosító képzés) amelynek a végére elkészül az üzleti terv.
 • A (Kormányhivatal által) elfogadott üzleti terv birtokában kapható meg a pályázati összeg, de ez nem automatikus! Azaz, a szolgáltatásban való sikeres részvétel és az üzleti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás megítélését.

A támogatás egyéb feltételei:

 • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása) nem rendelkezik;
 • végrehajtási eljárás alatt nem áll;
 • beruházásának összköltsége legalább a támogatás összegét eléri, annál kisebb nem lehet;
 • rendelkezik bankszámlával (a támogatás folyósítása csak saját, vagy vállalkozói bankszámlára, társas vállalkozás esetén a tervezett gazdasági társaság bankszámlájára történhet);
 • ÁFA nyilatkozat benyújtása;
 • NAV köztartozásmentes igazolás;
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (amennyiben összeférhetetlenség áll fenn);
 • Árajánlatok benyújtása a megvásárolandó eszközökről;
 • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

Vállalkozó vállalásai:

 • a tervezett vállalkozás székhelye, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegye illetékességi területén valósítja meg;
 • vállalja, hogy a létrehozott vállalkozását a hatósági szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig fenntartja, működteti (fenntartási kötelezettség) az adott vármegye illetékességi területén  (egyes vármegyékben és egyes esetekben 12 hónapig);
 • gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye írásban a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül, valamint feladatait csak megbízási jogviszony keretében láthatja el;
 • vállalja, hogy a támogatási kérelem érdemi elbírálásához – amennyiben szükséges – előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés, saját forrás igazolása becsatolja, rendelkezésre bocsátja;
 • vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező közterheket;
 • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

Megyénkénti pályázható összegek és beadási határidők (jelenleg ezeket az információkat ismerjük):

A mellékelt táblázatban letöltés után megtekintheted a Vármegyék aktuális dátumait.

 

A budapesti vállalkozás indítási támogatásról ebben a cikkben olvashat bővebben.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!