Tag Archive for: fesztivál

Szeged Önkormányzata turisztikai támogatása

A pályázat célja:

A szegedi turisztikai rendezvények, fesztiválok, tanulmányutak, továbbképzések és a tartózkodási idő növelését szolgáló fejlesztések, illetve Szegedet és térségét reprezentáló kiadványok, programajánlatok megjelenésének támogatása.

Kik pályázhatnak?

 • olyan szegedi székhelyű vagy
 • szegedi telephellyel rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, nem önkormányzati szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok, melyek
 • idegenforgalmi tevékenységet végeznek és tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik.
 • adószámmal és bankszámlával rendelkeznek.

Nem pályázhatnak:

 • politikai szervezetek
 • magánszemélyek
 • önkormányzati, állami vagy egyházi fenntartású intézmények
 • költségvetési szervek
 • önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 • olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

Benyújtási határidő: 2024. március 20. (postára adás, illetve email küldés dátuma)

Keretösszeg: 8 800 000,-Ft.

Igényelt támogatás mértéke: 50 000 – 500 000,- Ft, a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 50%-a.

Támogatásban részesülő tevékenységek:

 • kizárólag 2024. április 1. és 2025. április 30. között megrendezésre kerülő szegedi programok, rendezvények (turisztikai rendezvények,  fesztiválok, tanulmányutak, továbbképzések), táborok;
 • egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program, programsorozat támogatását kérheti. Több, egymástól tartalmilag eltérő cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Győri öntevékeny művészeti csoportok támogatása

  Győr Önkormányzata pályázatot hirdet az öntevékeny művészeti csoportok szakmai fejlesztésének támogatására, működési költségeikhez való hozzájárulásra 

  1. A pályázat célja:
  • a város kulturális életének gazdagítása;
  • a különböző művészeti ágakat művelő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak létrehozásának elősegítése.

       2. A pályázók köre:

  • Pályázhat bármely, az előadó-művészetek (báb, színjátszás, vers- és prózamondás, ének, tánc, zene, egyéb) és a vizuális művészetek (képző-, fotó-, filmművészet, népművészet és tárgyalkotó művészetek, egyéb) bármely ágában jelenleg is működő

  a) civil szervezet

                               b) jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny művészeti csoportot fenntartó költségvetési szerv, köznevelési intézmény, egyházi jogi személy, kulturális főtevékenységű nonprofit gazdasági társaság, vagy kulturális főtevékenységű egyéni vállalkozó,

  • amely győri székhelyű vagy
  • nem győri székhelyű szervezet, amennyiben  az általa megjelölt pályázati cél Győrben valósul meg,
  • amely 2024. március 1-jét megelőzően kezdte meg működését
  • amelynek nincs köztartozása, illetve az Önkormányzat felé fennálló lejárt elszámolási kötelezettsége.
  • nem magánszemély egyéni alkotók,
  • nem hivatásos művészek és szervezetek, együttesek,
  • alapfokú művészetoktatási intézmény nem pályázhat az alapfeladatai körében végzett tevékenységére.

       3. A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

       4. Benyújtási határidő: 2024. március 28.

       5. Keretösszeg: 15.000.000,- Ft.

       6. A pályázat keretében elszámolható kiadások:

  • a 2024-ben  megvalósuló/megvalósítandó  programok,  rendezvények  számlával    igazolt

  személyi jellegű és dologi kiadásai,

  • az öntevékeny művészeti csoport szakmai tevékenységének számlával igazolt dologi kiadásaira,

  működéshez szükséges számlával igazolt eszköz vásárlására, fejlesztésére

        7.  A pályázat keretében nem elszámolható kiadások:

  • bér jellegű kifizetések, megbízási díj, ösztöndíj, üzleti ajándék, étkezési költség (beleértve az italt is), reprezentációs költség    (kivéve    a    díjazáshoz    kapcsolódó       ajándéktárgyak, érmék, emlékérmék), szállásköltség, belépőjegyek;
  • karbantartási költségek;
  • telefonköltségek;
  • internet előfizetési költség;
  • közüzemi költség;
  • üzemeltetési költség;
  • köztartozások teljesítése.

       8. A finanszírozás formái:

  • Utófinanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. január 1. – 2024. május 31. közötti időszakban megvalósult/megvalósul;
  • Vegyes finanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. január 1. – 2024.   december 15. közötti időszakban valósul meg;
  • Előfinanszírozás: amennyiben a támogatás felhasználása 2024. június 1. – 2024. december 15. közötti időszakban valósul meg.

   

     

     

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Tatabánya kulturális önszerveződő közösségeinek támogatása

   Tatabánya Önkormányzata támogatni kívánja a városban a kultúra terén  működő önszerveződő közösségeket és a városban működő társadalmi szervezetek programjainak megvalósítását.

   1. A pályázat célja:
   • a városban működő közösségek létrejöttének és működésének támogatása, működési költségeik fedezetéhez anyagi segítségnyújtás;
   • a városban működő társadalmi szervezetek által szervezett programok megvalósításának támogatása;
   • nagyobb közösségnek szervezett kulturális fesztiválok, hagyományokkal rendelkező események megrendezésére, hagyományőrző nagyrendezvények megvalósításának támogatása.

        2. A pályázók köre:

   • Pályázhat bármely szervezet (az OBH által vezetett közhiteles névjegyzékben szereplő civil szervezet, egyesület, alapítvány, egyház, nemzetiségi önkormányzat), amely tatabányai székhelyű és legalább egy éve működik a településen;
   • Feltétel, hogy a pályázó szervezet a város közösségi életében aktívan részt vállaljon rendezvények szervezésével, maradandó értékek létrehozásával, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenységével;
   • Feltétel, hogy a pályázó szervezet pontosan és határidőben elszámoljon a korábban kapott támogatással, melynek felhasználása nem lehet ellentétes a Tatabánya képviselőtestülete által jóváhagyott céltól;
   • kizáró körülmény, ha a pályázónak a pályázaton kívüli együttműködési megállapodása áll fenn Tatabánya Önkormányzatával.

        3. Benyújtási határidő: 2024. március 25.

        4. A támogatás összege: 100 000- 500 000,- Ft,

        5. Keretösszeg: 5.000.000,- Ft.

        6. A pályázat keretében támogatható tevékenységek:

   • közösségek összetartozását erősítő,
   • tudományos,
   • művészeti,
   • hagyományápoló,
   • egészséges életmódot népszerűsítő,
   • kulturális tevékenységek

       7. Elszámolható kiadások

   • működési célú
   • szakmai feladatellátást segítő kiadások

      

    

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!