Tag Archive for: Érd

Érdi sportegyesületek támogatása

Érdi sportegyesületek támogatása

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő sportszervezeteket támogat a város vezetése a 2023. évben.

Ki pályázhat?

 • Érd területén működő,
 • érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek,
 • amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek,
 • elszámolt az előző évben kapott támogatással (amennyiben volt ilyen),
 • nincs a helyi önkormányzati, adóhatósági, köztartozása.
 • Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és
 • az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet igazolással bizonyít.

Előnyt élvez:

 • aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt,
 • minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá
 • rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét;
 • a sportolók létszámát;
 • a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait;
 • a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
 • az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát;
 • a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
 • az igényelt támogatás nagyságát;
 • a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
 • egyéb támogatásokat;
 • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

 Területi korlátozás:

 • Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Pályázatbeadási határidő: 2023. év május 31. nap.

Elbírálás:

30 napon belül.

Pályázat célja:

A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

pályázatfigyelés

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Civil szervezetek támogatása Érden

  Civilek támogatása Érden

  Olyan Érden működő civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a helyi közösségért tesznek, a város fejlődését szolgálják az alábbi témákban: egészség, parlagfű mentesítés, rendezvények szervezése a közösség számára, kulturális kiállítások szervezése, ifjúsági programok szervezése.

  Ki pályázhat?

  • Civil társaság,
  • Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány

  A pályázat által támogatott tevékenységek

  A pénzügyi támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető:

  1. a település lakosait érintő programok szervezését, feladatok ellátását végző szervezetek működéséhez szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítése, valamint működési költségeik biztosítása,
  2. természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése,
  3. parlagfű mentesítési akciók, környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése,
  4. Érd Megyei Jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítása,
  5. a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítása, sport és szabadidős rendezvények megtartása,
  6. Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése, nemzetiségi, kisebbségi programok, események rendezése, vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
  7. Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, kiadványok készítése,
  8. szorgalmi időszakon kívüli ifjúsági programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.), gyermek- és ifjúsági táborok, ifjúsági és gyermeksport rendezvények szervezése, azokon való részvétel,
  9. Érd Megyei Jogú Város idegenforgalmi szempontból jelentős értékeit, kínálatát bemutató kiadványok, térképek elkészítése, turisztikai honlapok elkészítése,
  10. Érd Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a város népszerűsítése, kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsolatok kiépítése és ápolása.
  11. Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

  Pályázati feltételek:

  Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot, egy pályázati célra nyújthat be.

  Területi korlátozás:

  • Érd vármegye

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás.

  Támogatás mértéke:

  pályázatonként elnyerhető támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft lehet.

  Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.16. 

  A felhívás célja:

  a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  pályázatfigyelés

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!