Tag Archive for: bérleti díj

Álláskereső részére nyújtható lakhatási támogatás

A pályázat célja:

A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében, az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala lakhatási támogatást nyújthat az álláskeresőnek meghirdetett munkaerőpiaci programban.

Kik pályázhatnak?

  • azok az álláskeresők             

                          1. akiket legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;

                          2. akik legalább hat hónap időtartamra  és legalább heti húsz óra munkaidejű        foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek;

                         3. akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye, s aki a lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helye szerinti, vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, s e településeken nem rendelkezik – saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő – lakóingatlannal;

                          4. akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabér nem haladja meg az 700 000 Ft összeget.

5. akik a munkaviszonyt és a bérleti jogviszonyt a kérelem benyújtását követően létesítik.

 

Benyújtás időszaka:  2024. március 18. napjától 2024. december 31. napjáig

A támogatás mértéke: az álláskeresőnek lakhatási támogatás fix hat hónap időtartamra, lakásbérleti díj tekintetében, 186 760 Ft/hó összegben nyújtható, de legfeljebb a bérleti díj tényleges összege

A támogatás folyósítása és elszámolása:

  • A támogatás kettő egyenlő összegben, előlegként kerül folyósításra. 
  • Az előleg első részlete (a támogatás 50%-a) folyósításának határideje: a hatósági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.
  • Az előleg második részlete (a támogatás fennmaradó 50%-a) folyósításának határideje: az első előlegrészlettel való elszámolás elfogadását követő 5 munkanapon belül.
  • Az előleg első részletének (a támogatás 50%-a) felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: legkésőbb a támogatási időtartam felének leteltét követő hónap 12. napja 
  • Az előleg második részletének felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: a támogatási időtartam leteltét követő hónap 12. napja.

Támogatás iránti kérelem benyújtásának formája: elektronikusan vagy papír alapon.

 

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!