Most legyél vállalkozó! Támogatást kaphatsz az induláshoz és 6 havi béredhez! 

Támogatás igénybevételének feltétele: 

Az az álláskereső részesülhet támogatásban

 • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
 • aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú –
  szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket
  megszerzi, és
 • aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.

További feltétel, hogy a kérelmező önfoglalkoztatását:

 • főállású egyéni vállalkozóként (E.V.) 
 • mezőgazdasági őstermelőként
 • gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozóként biztosítja és
 • az önfoglalkoztatói tevékenységén kívül egyéb teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet nem folytat, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban nem állhat. 

Az álláskereső a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja.


Nem támogatható tevékenység
:

 • egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is
  ellátható tevékenység (pl. vagyon- és biztonsági őr),
 • üzletviteli és egyéb tanácsadás- biztosítási és egyéb ügynöki tevékenység,
  (pl: ingatlanközvetítői tevékenység, direkt marketing értékesítési tevékenység, kereskedelemi
  ügynöki tevékenység)
 • italbolt, kocsma, játékterem, nyerőgépek üzemeltetése,
 • piaci és mozgó árusítás,
 • használt cikk kereskedelem.

Támogatás időtartama, mértéke:

 • Hat hónap bértámogatás ÉS
 • Tőketámogatás, az alábbiak szerint:

  CSAK azon álláskereső részére
  , aki a vállalkozás indításához szükséges szolgáltatásban sikeresen részt vett, vagyis vállalkozóvá válást elősegítő csoportos foglalkozás keretében elkészített üzleti tervvel rendelkezik és tanúsítványt szerzett,
  hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű
  vissza nem térítendő támogatás és
  1.500.000 Ft egyszeri vissza nem térítendő tőketámogatás nyújtható.

  A két támogatási elem csak együtt nyújtható.

Önerő: 

Az álláskeresőnek nem kell önerővel rendelkeznie. De, abban az esetben, ha a beruházás összköltsége meghaladja az adható támogatás összegét a kérelmező a hiányzó összeget önerőből biztosítja.

A támogatás folyósítása:
A hat havi támogatás havonta, a tőketámogatás teljes összege előlegként kerül utalásra.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!