MESEKÖNYVÍRÓ PÁLYÁZAT

Most pályázz, ha gyerek
vagy ifjúsági könyvet írsz!!!

A támogatás célja, hogy gyermekeknek szóló szépirodalmi és ismereteket átadó könyvek kiadásra kerüljenek, papír alapon és magyar nyelven. Kiemelten támogatott a kortárs és a klasszikus magyar gyermek és ifjúsági irodalmi művek kiadása.

Támogatott az értékes új, magyar művek megjelentetése, és az idegen nyelven kiadott jelentős gyermek- és ifjúsági irodalmi művek magyar nyelven való megjelentetése.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Ki pályázhat? 

 • szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyeknek a szépirodalom a fő profiljuk.
 • egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek

A pályázat időtartama: A 2022. július 1. és 2023. december 31. között megjelenő kiadványokra lehet.

A pályázható darabszám: Egy pályázó maximum 2 kiadvánnyal pályázhat. 

Finanszírozás módja: előlegként kerül kifizetésre 

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% Áfát is, de minimum 5.000 Ft-ot, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

Saját forrás biztosítása: nem szükséges.  

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

A szerzői jogdíj – 20 %-t kell erre fordítani, amely az alábbi lehet:

 • írói tiszteletdíj/szerzői jogdíj,
 • illusztrátori tiszteletdíj/jogdíj,
 • fotós tiszteletdíja/jogdíj,
 • sajtó alá rendezés tiszteletdíja,
 • jegyzetírás tiszteletdíja,
 • szöveggondozás tiszteletdíja,
 • fordítói tiszteletdíj/jogdíj,
 • lektorálás tiszteletdíja,
 • szerkesztő tiszteletdíja,
 • főszerkesztő tiszteletdíja,
 • olvasószerkesztő tiszteletdíja,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja,
 • képszerkesztő tiszteletdíja,
 • kontrollszerkesztő tiszteletdíja,
 • sorozatszerkesztő tiszteletdíja,
 • névmutató készítésének tiszteletdíja,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
  • grafikai tervezés, borítótervezés,
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),
 • marketing és hirdetési költségek (erre a jogcímre az NKA-tól igényelt támogatás max. 10%-a kérhető, illetve a megítélt támogatás max. 10%-a számolható el),
 • kapcsolódó CD/DVD költségei (anyag-, gyártási- és csomagolási költség).

A pályázat a fenti jogcímeken kívüli költségeket, azaz más jogcímet nem támogat.

Személyi juttatásként fizetett tiszteletdíj részeként a munkaadókat terhelő adók és járulékok igényelhetőek/elszámolhatóak a támogatás terhére.

A pályázat beadásához kötelezően benyújtandó anyagok:

 1. könyvkiadási tevékenység igazolása,
 2. kézirat: a megjelentetendő kiadvány terjedelmének minimum 80%-a
 3. Idegen nyelvű könyv magyar fordításának kiadását célzó pályázat esetén minimum 30 oldalt fel kell tölteni a magyar fordításból,
 4. kézirat részletes szinopszisa és tartalomjegyzéke (maximum 3+2 oldal terjedelemben), 
 5. Idegen nyelvű könyv magyar fordításának kiadását célzó pályázat esetén, a szinopszisnak tartalmaznia kell az eredeti, idegen nyelvű könyv kiadási adatait (idegen nyelvű kiadó, kiadás helye, éve), a könyv eredeti megjelenésének körülményeit, a mű fogadtatását, valamint az író bemutatását
 6. a szerző vagy a szerkesztő, továbbá amennyiben a kiadvány képzőművészeti illusztrációt tartalmaz, az illusztrátor (grafikusművész) szakmai életrajza,
 7. az Országos Széchényi Könyvtártól kötelespéldány igazolást kell kérni. Az igazolást akkor is ki kell kérni, ha a most pályázott könyv lesz a pályázó első kiadványa!,
 8. nyilatkozat a szerzői tiszteletdíj kifizetéséről és képzőművészeti illusztrációról,
 9. nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról,
 10. a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 11. a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről.

A pályázat beadásánál az alábbiakra NINCS hiánypótlására lehetőség:

 • kézirat,
 • nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata.

 

Egyéb információ: 

A támogatottnak 20 könyvtárba kötelezően el kell juttatnia – a könyv megjelenésekor – a támogatott kiadványból 1-1 példányt. A beszállított könyvek Áfája a támogatott pályázót terheli.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!