50 ÉV FELETTI MUNKARŐ BÉRTÁMOGATÁSA

50 év feletti álláskeresők bértámogatása

 

A támogatás célja:

Hátrányos helyzetű álláskeresők munkatapasztalat-szerzést segítő bértámogatása.

Kik vehetik igénybe: 

 • 50 év feletti álláskeresők.

A támogatás időtartama:

A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet.

Támogatás mértéke:

 • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 100 %-a, de teljes munkaidő esetén a támogatás havi korlátja a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 150%-a. 
 • Részmunkaidő esetén a havi korlátot arányosítani szükséges. 
 • A teljes támogatási összeg nem haladhatja meg a megállapításkori havi korlát háromszorosát.
 • A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – az adókedvezmények (például a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általi kedvezmények) is érvényesíthetőek. 
 • Teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.

Munkaadói vállalások: 

 • közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát,
 • a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát,
 • munkaadónak vállalnia szükséges, hogy próbaidőt nem köt ki,
 • létszámbővítést hajt végre,
 • A munkáltató 10 munkavállalóig (a teljes állomány figyelembevételével) egyidejűleg legfeljebb 2 álláskereső után részesülhet támogatásban,
 • 10 munkavállaló felett egyidejűleg a teljes munkavállalói állományi létszám legfeljebb 30%-a után részesülhet támogatásban, azzal, hogy tört szám esetén a kerekítés szabályai szerint kell eljárni.

A támogatás nem vehető igénybe: 

 • Nem vehető igénybe támogatás, korábban elbocsátott munkavállalók visszavételéhez.
 • Olyan hátrányos helyzetű álláskereső után, aki korábban bármilyen munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásban vett részt. 

Támogatási alapfeltétel a munkaadók részéről: 

 • Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik
 • Megfelel a munkaerő-piaci programban meghatározott feltételeknek, különösen
  • a rendezett munkaügyi kapcsolatok – a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti – feltételeinek, és
  • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
Azoknak a cégeknek, akik ezeknek az alapfeltételeknek nem felelnek meg, nincs esélyük a foglalkoztatással összefüggő támogatások igénybevételére. 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!