Tag Archive for: vidéken újrakezdők

Családi Portaprogram

Családi Portaprogram – Szociális földprogram

A Pályázat támogatja a vidéken élő, hátrányos helyzetű családok, falvakba költöző rászoruló családok konyhakertjeinek megművelését, hozzájárul a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, az önellátás alapjainak megszilárdításához.

Ki pályázhat?

 • Szociális szövetkezetek;
 • Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei;
 • Települési önkormányzat;
 • Települési önkormányzatok társulása;
 • Települési nemzetiségi önkormányzat;
 • Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság;
 • Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei;
 • Egyházi jogi személy.

Pályázati tevékenységek:

Kiemelt célok:

 • a vidéki településen élők életminőségének javítása a rendezett települések, működő családi porták kialakításával;
 • a családi gazdálkodás alapjainak kialakítása, a családi porták fejlesztése, a családok termelési funkciójának megerősítése az élelmiszertermelés hagyományos, illetve korszerű formáinak (pl. egyedi termékek előállítása) elterjesztésével a rendelkezésre álló szabad területek, műveletlen kertek bevonásával, hasznosításával;
 • a falusi hagyományos művelési kultúra megtartása, megszilárdítása, újjáélesztése különösen a városból érkező, többnyire fiatal, gyermeket nevelő családok körében, akik a falusi életvitel, kultúra (beleértve a kertművelést, kisállattartást) alapjait nem ismerik;
 • a biogazdálkodás szemléleti alapjainak megismertetése, a meglévő tapasztalatokra alapozva új módszerekkel történő bővítése.

A Családi Portaprogram hozzájárul:

 • a területi hátrányok mérsékléséhez;
 • a Kedvezményezett családok aktivizálásához, a családtagok foglalkoztathatósági szintjének javításához;
 • Kedvezményezett családok önellátó gazdálkodási képességének kialakításához és fejlesztéséhez,
 • a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához;
 • a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához – a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által;
 • a fenntartható családi gazdálkodás szemléleti alapjainak bevezetéséhez és erősítéséhez.

A Pályázati felhívás célcsoportja (végső kedvezményezett családok köre):

A Családi Portaprogram céljai érdekében egy Pályázat keretében legalább 10, legfeljebb 40 családot szükséges bevonni.

Pályázati feltételek:

A helyi együttműködés erősítése céljából a Pályázónak minimum 1 (egy), a településen székhellyel vagy telephellyel bejegyzett egyházi vagy társadalmi szervezettel, vagy roma nemzetiségi önkormányzattal, helyi települési önkormányzattal, vagy szociális szövetkezettel együttműködési megállapodást kell kötni a vállalt célok közös megvalósítására.

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Pályázati regisztrációs díj:

3.000,- Ft

Támogatás mértéke:

maximum 100%

 • Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 602 000 Ft, legalább 10 család bevonása esetén.
 • Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3 090 000 Ft, 40 család bevonása esetén. 
 • A fenti összegek a bio–/ökológiai gazdálkodás valamint az előkerítés, gazdasági épületek felújítása vonatkozásában igényelhető többlettámogatás összegeit nem tartalmazzák, melyek hozzáadásával a maximálisan igényelhető támogatási összeg 3 710 000 Ft.

 Pályázat megvalósítási időszak: 2023. július 1. – 2024. november 30.

 

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.19. 23:59

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Érdekel a pályázat? Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!