Tag Archive for: vállalkozásfejlesztés

Nemzetközi piacra lépés magyar szabadalmi kérvénnyel

Nemzetközi piacra lépésben segít a Visegrádi Szabadalmi Intézet

Megnyílt a lehetőség a magyar bejelentők számára is, hogy magyar szabadalmi bejelentésükkel kapcsolatban úgynevezett nemzetközi jellegű újdonságkutatást (international-type search, ITS) kérjenek, amelyet a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) készít el.
Ez a későbbiekben nagy segítséget nyújthat a nemzetközi (PCT) vagy külföldi szabadalmi bejelentés megtételében is.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet új szolgáltatásának célja a technika állásának feltárása: ez lényeges annak meghatározásához, hogy a szabadalmi bejelentés szerinti találmány, amelyre oltalmat igényelnek, új-e, illetve feltalálói tevékenységen alapul-e.

Ennek megállapítása elengedhetetlen annak eldöntéséhez, hogy érdemes lehet-e nemzetközi (PCT) vagy külföldi szabadalmi bejelentést tenni az adott megoldással kapcsolatban.

A nemzetközi jellegű kutatás iránti kérelmet közvetlenül az SZTNH-nál kell benyújtani, az érintett szabadalmi bejelentéshez kapcsolódóan és meg kell jelölni, hogy mely nemzetközi kutatási szervtől (ISA) kéri a kutatási jelentést a bejelentő.

Magyarország vonatkozásában az egyik kompetens nemzetközi kutatási szerv a Visegrádi Szabadalmi Intézet, amely nemzetközi jellegű kutatást is végez. A VSZI a nemzetközi jellegű kutatást attól a naptól számított három hónapon belül készíti el, amelyen mind a kérelmet tartalmazó űrlap, mind a kutatás díja beérkezett a VSZI-hez.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet által készített nemzetközi jellegű kutatás díja 600 euró, amennyiben azt egy magyar elsőbbségű bejelentéssel kapcsolatban igénylik.

A VSZI által kibocsátott nemzetközi jellegű kutatási jelentés ugyanakkor a későbbiekben díjkedvezményre jogosíthatja fel a bejelentőt a nemzetközi fázisban, amennyiben az adott magyar bejelentés alapján a későbbiekben megtett PCT bejelentése kapcsán a VSZI-t jelöli meg nemzetközi kutatási szervként.

A VSZI által végzett nemzetközi jellegű kutatással kapcsolatos további információk az alábbi oldalon találhatók: https://vpi.int/hu/12-nemzetkozi-jellegu-kutatas/

(forrás: sztnh.gov.hu)

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

  Pályázati lehetőségek 2024-ben

  Hamarosan már pályázhatók a GINOP+ források

  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP+) keretében összesen mintegy 910 milliárd forint EU-forrás meghirdetése várható a következő hónapokban, amelyből két pályázati keretösszeget már jövő héten közzétesz a kormány, és a vállalkozásfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó hitelnél nulla százalékos kamatlábról határoztam – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

  A miniszter jelezte: a GINOP Plusz programban mintegy 910 milliárd forint áll rendelkezésre, két prioritásban:

  • A vállalkozásfejlesztés terén 450 milliárd forintos a keret, amelynek nagy része visszatérítendő, tehát hitel alapú forrás.
  • A munkaerőpiaci aktivitás növelése: erre 460 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Ez a keret nagyrészt vissza nem térítendő támogatásokat takar.

  A pályázatok célterületei kapcsán rámutatott, hogy a K+F, a munkahelymegtartás és munkahelyteremtés, a modern technológiák bevitele a gazdaságba, a fenntartható gazdaság működtetése és a zöld energiák kiemelten fontosak.

  A miniszterelnök utasítása értelmében ezeket a forrásokat a lehető leggyorsabban kell a gazdaságba juttatni – mondta a miniszter. Ezért a tárca és a kamara szorosan együttműködik, és mintegy 6-8 pályázati program meghirdetése várható a következő hónapokban.

  A várható menetrend kapcsán jelezte: jövő héten azt a két pályázatot jelentik be, amelyek már márciusban indulnak.

  Az egyik pályázat a vállalkozásfejlesztési prioritáshoz tartozik, 130 milliárd forintos lesz a keretösszege, a másik az aktivitásnövelési prioritáshoz tartozik és 130-150 milliárd forint körüli kerettel várható. A továbbiakat illetően jelezte:

  A következő negyedévekben újabb programokat fogunk bejelenteni, és azt szeretnénk, hogy a 900 milliárd forint a jövő év közepéig el is fogyna – folytatta bejelentését a miniszter.

  Felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalkozásfejlesztési keret (450 milliárd forint) nagy része hitelt takar, és ennek kapcsán a tárcavezető bejelentette: „nulla százalékos kamatot határoztam meg”. Ez főként a kkv-szektort fogja érinteni, és főként beruházások finanszírozására megy majd a forrás.

  A pályázati pénzek minél gyorsabb gazdaságba juttatása kapcsán arról is említést tett, hogy az intézményrendszer területén mi várható. A hitelforrásokat az MFB Pontokon keresztül juttatják majd el az érintettekhez, két bankon keresztül (MBH, Gránitbank), amelyekkel egy közbeszerzési eljárás nyomán szerződött le az MFB. Az aktivitásnövelést segítő pályázatokat pedig az Országos Foglalkoztatási Alapon keresztül bonyolítják majd le.

  (forrás:portfolio.hu)

  Készüljön fel a pályázatokra velünk!

  Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

   Munkatarsak fejlesztese, kepzesekkel

   Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

   A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

   A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

   Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

   • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

    Választható képzések:

   1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
   2. Soft skill képzés
   3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
   4. Nyelvi képzés

   A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

   A támogatás összege, mértéke:

   • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
   • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
   • önerő szükséges minimum 30 %.

   Elszámolható költségek:

   • képzési költség
   • bértámogatás
   • projekt-előkészítés
   • projektmenedzsment költés
   • szakmai megvalósítói költség

   A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

   • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
   • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

   Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

   • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
   • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
   • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

   Ki nem vehet részt a pályázaton?

    • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
    • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
    • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
    • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
    • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
    • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
    • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
    • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

   Támogatás folyósításának módja:

   • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
   • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

   Pályázati feltételek:

   • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
   • A képzés utolsó napja utáni 12. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
   • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
    • közös megegyezéssel vagy
    • felmondással vagy
    • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
   • A képzésben résztvevő személy részére – a képzés utolsó napja utáni 12. hónap utolsó napjáig bezárólag – béremelést ad.
   • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
   • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony és béremelés esetén) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
   • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

   Kérelem beadási határidő: 2024.06.30.

   A pályázati leírás nem teljeskörű, információért kérjük keressen email címünkön.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Felzárkózó települések FETE program

    Vállalkozás indítás Felzárkózó Településeken

    A pályázat célja olyan helyi, közösségi gazdaságfejlesztési beavatkozások támogatása, amelyek a Felzárkózó Települések Program (FETE program) valamely településén vagy településein valósulnak meg hálózatban.

    A helyi erőforrások innovatív hasznosítására irányulnak, közvetlen részvételt kínálnak a helyben élő hátrányos helyzetű embereknek, ugyanakkor kifejezetten közösségi célokat szolgálnak.

    A projektek fokozott figyelemmel vannak a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóságra, követik az európai klímacélokat, fokozzák az érintett közösség önellátó, önfenntartó képességét és külső hatásokkal szembeni ellenálló képességét.

    Ki pályázhat?

    A Felzárkózó Települések Program (FETE) települési szintű megvalósítói, valamint a velük együttműködési megállapodás keretei között a FETE céljait támogató, a FETE megvalósítók körétől nem független jogi személyek.

    A FETE helység lista (300 település) IDE KATTINTVA érhető el.

    A pályázó újonnan alapított jogi személy is lehet, GFO kód szerinte az alábbiak:

    a) Egyéb egyesület (GFO 529)

    b) Egyéb alapítvány (GFO 569)

    c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)

    d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)

    e) Szociális szövetkezet (GFO 121)

    f) Egyéb szövetkezet (GFO 129)

    g) Vallási egyesület (GFO 525)

    h) Közalapítvány (GFO 561)

    i) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

    j) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

    k) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)

    l) Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)

    m) Nonprofit betéti társaság (GFO 576)

    Pályázat szolgáltatás:

    A pályázat céljában meghatározottak megvalósítására irányuló tevékenységekre, beruházásokra lehet pályázatot benyújtani:

    a) Közösségi mintakertek kialakításának és üzemeltetésének eszközigényei, szaporítóanyag szükséglet biztosítása, a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság felé mutató megoldások beépítése, kipróbálása;

    b) Közösségi konyhák, időszakosan üzemelő mezőgazdasági feldolgozók, kertészethez kapcsolódó egyéb közösségi foglalkoztató műhelyek, kisállattartási programok (pl. méhészet) létrehozásának, felújításának, eszköz- és humánerőforrás igényének biztosítása.

    c) Közösségi gazdasági keretek között működő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását célzó egyéb (könnyűipari, kézműipari, szolgáltatói) tevékenységek, beleértve kiemelten a hulladékgazdálkodáshoz (pl. textil újrahasznosítás) kapcsolódó tevékenységeket, és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítését.

    Nem nyújtható be pályázat olyan tevékenységre, amelynek elsődleges célja a pályázó szervezet anyagi, üzleti haszonszerzésének elősegítése.

    Ugyanakkor piaci árbevételt a program fenntarthatósága érdekében szükséges tervezni a közösségi célokkal összefüggésben, illetve a hátrányos helyzetű résztvevők jövedelmi helyzetének erősítése érdekében.

    A Támogató olyan pályázatokat vár, amelyek a helyi, közösségi gazdaságfejlesztés keretei között a szociális (közösségi) gazdaság eszközrendszerével kívánnak megvalósítani önállóan is működőképes, fenntartható tevékenységeket.

    Pályázati feltételek: 

    a) Pályázatot csak a fenti célokkal összhangban, a fent tevékenységekre lehet benyújtani.

    b) Egy pályázó egy tevékenységgel pályázhat.

    c) Településenként adott tevékenységre egy szervezet nyújthat be pályázatot. Konzorcium nem nyújthat be támogatási igényt.

    d) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.

    e) A támogatás formája egyösszegű, előleg-finanszírozás formájában történik, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os támogatási intenzitású, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

     Pályázaton való részvétel nyilatkozatai: 

    1. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek,
    2. az adott tárgyban további támogatási igényt benyújtott korábban, illetve támogatásban részesült;
    3. hitelt érdemlően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által kiállított okirattal igazolja, hogy a FETE programban résztvevő szervezet vagy annak kizárólagos tulajdonában álló jogi személy;
    4. nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, csődeljárás vagy a megszüntetésére irányuló, eljárás nincs folyamatban;
    5. engedélyköteles tevékenység esetén vállalja, hogy a hatósági engedélyeket megküldi a Támogató részére;
    6. vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással, illetve lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja;
    7. a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul;
    8. a támogatói okiratban feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul;
    9. az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása.

    Területi korlátozás: 

    A FETE helység lista (300 település) IDE KATTINTVA érhető el.

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Támogatás mértéke:

    A pályázat nem köt ki sem minimális, sem maximális pályázati összeget.

    Pályázati keretösszeg, amely kiosztásra kerül:

    150 millió forint.

    Önerő szükséges-e?

    Nem, de előnyt jelent az önerő igazolása és biztosítása a döntéshozatalnál.

    Támogatás mértéke:

    100%, beleértve az általános forgalmi adót is (ÁFA).

    Mérföldkövek tervezése:

    A pályázat megvalósításához 5 mérföldkövet szükséges meghatározni, amelynek elérésekor beszámolót szükséges beadni.

    Pályázat megvalósítási időszak:

    A projektet 2023. október 1 – 2025. december 31. között lehet megvalósítani. Ez a maximális időszak, ennél lehet rövidebb is a pályázat megvalósítási időszak.

    Pályázatbeadási határidő: 2023.július 31. 23:59 perc – Hiánypótlásra nincs lehetőség!

    Pályázati végső döntés határideje: 2023. szeptember 30.

    Pályázat folyósítása:

    A támogatási összeget – a szerződéskötést követően – előfinanszírozás formájában, egy összegben, a pályázó által kizárólag a projekt pénzforgalmának kezelésére fenntartott bankszámlára utalja át.

    Pályázat folyósításához bankszámlával kell rendelkezni, és nyitni szükséges egy alszámlát a pályázati összeg kezeléséhez.

     Fenntartási időszak:

    A projekt működésére vonatkozó fenntartási időszak 12 hónap, amelyet az Üzleti koncepcióban és a Mérföldkövek meghatározásával szükséges előre betervezni.

    A beszerzett eszközök, ideértve az ingatlant is, fenntartási időszaka az utolsó beszámoló elfogadásától számított 5 év.

    Ez alatt az időtartam alatt az eszközök tulajdonjoga nem ruházható át semmilyen jogcímen.

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    pályázatfigyelés

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     FETE településlista

     Megye Település
     Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújszolnok
     Baranya Alsószentmárton
     Borsod-Abaúj-Zemplén Alsóvadász
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Aranyosapáti
     Borsod-Abaúj-Zemplén Arló
     Borsod-Abaúj-Zemplén Ároktő
     Borsod-Abaúj-Zemplén Aszaló
     Heves Átány
     Hajdú-Bihar Bagamér
     Csongrád-Csanád Baks
     Borsod-Abaúj-Zemplén Baktakék
     Borsod-Abaúj-Zemplén Balajt
     Somogy Beleg
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Beregdaróc
     Hajdú-Bihar Berekböszörmény
     Borsod-Abaúj-Zemplén Beret
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Besenyőd
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Beszterec
     Borsod-Abaúj-Zemplén Bódvalenke
     Baranya Bogádmindszent
     Hajdú-Bihar Bojt
     Borsod-Abaúj-Zemplén Boldogkőújfalu
     Somogy Bolhó
     Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodbóta
     Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodszirák
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Botpalád
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Bököny
     Somogy Büssü
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Csaholc
     Csongrád-Csanád Csanádalberti
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Csegöld
     Borsod-Abaúj-Zemplén Csenyéte
     Jász-Nagykun-Szolnok Csépa
     Baranya Cserdi
     Borsod-Abaúj-Zemplén Csernely
     Nógrád Csesztve
     Somogy Csököly
     Zala Csörnyeföld
     Borsod-Abaúj-Zemplén Dámóc
     Baranya Dencsháza
     Zala Dióskál
     Borsod-Abaúj-Zemplén Domaháza
     Baranya Drávafok
     Somogy Drávagárdony
     Baranya Drávaiványi
     Nógrád Ecseg
     Nógrád Egyházasgerge
     Baranya Egyházasharaszti
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Encsencs
     Nógrád Endrefalva
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Eperjeske
     Heves Erdőkövesd
     Heves Erk
     Tolna Értény
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Fábiánháza
     Borsod-Abaúj-Zemplén Fáj
     Borsod-Abaúj-Zemplén Farkaslyuk
     Borsod-Abaúj-Zemplén Felsődobsza
     Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőgagy
     Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőregmec
     Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőtelekes
     Borsod-Abaúj-Zemplén Felsővadász
     Borsod-Abaúj-Zemplén Forró
     Borsod-Abaúj-Zemplén Fulókércs
     Tolna Fürged
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Gacsály
     Somogy Gadány
     Borsod-Abaúj-Zemplén Gadna
     Borsod-Abaúj-Zemplén Gagybátor
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Gemzse
     Békés Geszt
     Borsod-Abaúj-Zemplén Gesztely
     Baranya Gilvánfa
     Borsod-Abaúj-Zemplén Girincs
     Borsod-Abaúj-Zemplén Göncruszka
     Somogy Görgeteg
     Heves Gyöngyösoroszi
     Borsod-Abaúj-Zemplén Györgytarló
     Somogy Gyugy
     Tolna Gyulaj
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyüre
     Hajdú-Bihar Hajdúszovát
     Heves Halmajugra
     Borsod-Abaúj-Zemplén Hangács
     Borsod-Abaúj-Zemplén Hangony
     Borsod-Abaúj-Zemplén Hejőszalonta
     Hajdú-Bihar Hencida
     Borsod-Abaúj-Zemplén Hernádszentandrás
     Borsod-Abaúj-Zemplén Hernádvécse
     Heves Hevesaranyos
     Baranya Hirics
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Hodász
     Borsod-Abaúj-Zemplén Homrogd
     Nógrád Hugyag
     Somogy Iharos
     Somogy Iharosberény
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Ilk
     Nógrád Ipolytarnóc
     Somogy Istvándi
     Borsod-Abaúj-Zemplén Jákfalva
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Jánkmajtis
     Borsod-Abaúj-Zemplén Járdánháza
     Nógrád Kálló
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Kántorjánosi
     Nógrád Karancsság
     Somogy Kastélyosdombó
     Borsod-Abaúj-Zemplén Kázsmárk
     Somogy Kazsok
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Kékcse
     Borsod-Abaúj-Zemplén Kelemér
     Heves Kerecsend
     Borsod-Abaúj-Zemplén Kesznyéten
     Csongrád-Csanád Királyhegyes
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisar
     Somogy Kisbajom
     Zala Kistolmács
     Tolna Kisvejke
     Baranya Kisszentmárton
     Tolna Kocsola
     Hajdú-Bihar Kokad
     Hajdú-Bihar Konyár
     Borsod-Abaúj-Zemplén Kovácsvágás
     Somogy Kőkút
     Heves Kömlő
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Kömörő
     Borsod-Abaúj-Zemplén Köröm
     Hajdú-Bihar Körösszakál
     Borsod-Abaúj-Zemplén Krasznokvajda
     Békés Kunágota
     Somogy Kutas
     Somogy Lábod
     Borsod-Abaúj-Zemplén Lácacséke
     Borsod-Abaúj-Zemplén Lak
     Somogy Lakócsa
     Borsod-Abaúj-Zemplén Léh
     Nógrád Litke
     Nógrád Lucfalva
     Baranya Lúzsok
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Magosliget
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Magy
     Nógrád Magyargéc
     Tolna Magyarkeszi
     Borsod-Abaúj-Zemplén Martonyi
     Nógrád Mátraverebély
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Méhtelek
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Mezőladány
     Hajdú-Bihar Mezősas
     Somogy Mike
     Zala Mikekarácsonyfa
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Milota
     Baranya Mindszentgodisa
     Borsod-Abaúj-Zemplén Monaj
     Nógrád Nagybárkány
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagycserkesz
     Veszprém Nagydém
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagydobos
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyecsed
     Csongrád-Csanád Nagyér
     Heves Nagyfüged
     Borsod-Abaúj-Zemplén Nagykinizs
     Somogy Nagykorpád
     Nógrád Nagylóc
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyszekeres
     Tolna Nagyszokoly
     Borsod-Abaúj-Zemplén Nemesbikk
     Somogy Nemesdéd
     Somogy Nikla
     Nógrád Nógrádmegyer
     Nógrád Nógrádszakál
     Borsod-Abaúj-Zemplén Novajidrány
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbéltek
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírkáta
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírmihálydi
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírparasznya
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírpilis
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírvasvári
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Olcsva
     Baranya Old
     Zala Oltárc
     Borsod-Abaúj-Zemplén Ónod
     Tolna Ozora
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Ököritófülpös
     Somogy Ötvöskónyi
     Somogy Pálmajor
     Tolna Pári
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Paszab
     Baranya Patapoklosi
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Penészlek
     Borsod-Abaúj-Zemplén Pere
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Piricse
     Baranya Piskó
     Hajdú-Bihar Pocsaj
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Porcsalma
     Borsod-Abaúj-Zemplén Prügy
     Somogy Pusztakovácsi
     Veszprém Pusztamiske
     Borsod-Abaúj-Zemplén Rakaca
     Borsod-Abaúj-Zemplén Rakacaszend
     Borsod-Abaúj-Zemplén Rásonysápberencs
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Rétközberencs
     Borsod-Abaúj-Zemplén Ricse
     Nógrád Rimóc
     Somogy Rinyaszentkirály
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Rohod
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Rozsály
     Nógrád Ságújfalu
     Borsod-Abaúj-Zemplén Sajókaza
     Borsod-Abaúj-Zemplén Sajónémeti
     Borsod-Abaúj-Zemplén Sajópetri
     Borsod-Abaúj-Zemplén Sály
     Hajdú-Bihar Sáp
     Fejér Sárkeresztúr
     Tolna Sárpilis
     Borsod-Abaúj-Zemplén Selyeb
     Borsod-Abaúj-Zemplén Semjén
     Baranya Siklósnagyfalu
     Baranya Somogyapáti
     Somogy Somogyfajsz
     Baranya Somogyhatvan
     Somogy Somogysámson
     Somogy Somogyszentpál
     Somogy Somogyvámos
     Nógrád Sóshartyán
     Baranya Sósvertike
     Baranya megye Sumony
     Somogy Szabás
     Borsod-Abaúj-Zemplén Szakácsi
     Nógrád Szalmatercs
     Borsod-Abaúj-Zemplén Szalonna
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Szamoskér
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Szatmárcseke
     Nógrád Szátok
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Székely
     Borsod-Abaúj-Zemplén Szemere
     Borsod-Abaúj-Zemplén Szendrőlád
     Heves Szentdomonkos
     Zala Szentpéterúr
     Hajdú-Bihar Szerep
     Nógrád Szilaspogony
     Borsod-Abaúj-Zemplén Szin
     Nógrád Szirák
     Borsod-Abaúj-Zemplén Taktabáj
     Borsod-Abaúj-Zemplén Taktakenéz
     Borsod-Abaúj-Zemplén Taktaszada
     Somogy Tarany
     Heves Tarnabod
     Heves Tarnalelesz
     Heves Tarnaörs
     Heves Tarnaszentmiklós
     Heves Tarnazsadány
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tarpa
     Somogy Táska
     Pest Tatárszentgyörgy
     Somogy Tengőd
     Baranya Téseny
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Timár
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszaadony
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabecs
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabercel
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabezdéd
     Jász-Nagykun-Szolnok Tiszabő
     Jász-Nagykun-Szolnok Tiszabura
     Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszacsermely
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszadada
     Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaderzs
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszadob
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszaeszlár
     Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaigar
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszakanyár
     Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszakarád
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszakerecseny
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszamogyorós
     Heves Tiszanána
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszarád
     Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszatarján
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavid
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tisztaberek
     Hajdú-Bihar Told
     Jász-Nagykun-Szolnok Tomajmonostora
     Borsod-Abaúj-Zemplén Tornanádaska
     Borsod-Abaúj-Zemplén Tornaszentjakab
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tunyogmatolcs
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Túristvándi
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Túrricse
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Tuzsér
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Újkenéz
     Hajdú-Bihar Újléta
     Szabolcs-Szatmár-Bereg Uszka
     Heves Vécs
     Baranya Vejti
     Baranya Versend
     Borsod-Abaúj-Zemplén Vilmány
     Borsod-Abaúj-Zemplén Viss
     Borsod-Abaúj-Zemplén Vizsoly
     Nógrád Zabar
     Baranya Zádor
     Borsod-Abaúj-Zemplén Zádorfalva
     Zala Zajk
     Zala Zalakomár
     Borsod-Abaúj-Zemplén Zemplénagárd

      

     Tanácsadás vállalkozásoknak Budapest, Pest megye

     Tanácsadás budapesti és pest vármegyei vállalkozásoknak!

     A program támogatást nyújt a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott vállalkozások számára, annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a piaci viszonyok által támasztott fokozódó technológiai, szervezeti és emberi erőforrásokat érintő kihívásokhoz.

     Ki pályázhat?

     • mikro-, kis- és középvállalkozások
      • amelyek Budapest vagy Pest vármegye területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek;
      • amelyek kettős könyvvitelt vezetnek;
      • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
      • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt,
      • amelyek az alábbi gazdálkodási formakód szerint működnek:
       113 Korlátolt felelősségű társaság
       141 Európai részvénytársaság (SE)
       226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
       114 Részvénytársaság
       116 Közkereseti társaság231 Egyéni vállalkozó 113 Korlátolt felelősségű társaság
       228 Egyéni cég
       117 Betéti társaság

     Pályázat szolgáltatás:

     Tanácsadási szolgáltatás igénybevétele.

     • előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint
     • részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípus.

     A projekt keretein belül az alábbi 5 főkategóriából lehet választani, maximum egy fő kategóriát!

     1., Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás

     – Folyamatok és működés átvilágítása új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos
     tanácsadás céljából
     – Vállalatirányítási rendszer (ERP) megtervezése
     – Meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálásának megtervezése vállalatirányítási
     rendszerhez
     – Online integráltság bevezetéséhez, fejlesztéséhez (pl.: VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI
     adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek, stb.) kapcsolódó tanácsadás
     – Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés

     2., Arculati és grafikai tanácsadás

     – Weboldalon, közösségi média felületeken való megjelenés megtervezése
     – Weblap használhatóságra (Usability) irányuló fejlesztés a felhasználói elégedettség növelésére
     – Vállalati és termék logók és egyéb arculati elemek elkészítése online felületekhez
     – Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés

     3., Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás

     – Ügyfélkapcsolatok, eladási folyamat és eladási rendszerek feltérképezése
     – Új ügyfélkapcsolati rendszer és ahhoz kapcsolódó folyamatok megtervezése, kialakítása és
     bevezetése
     – CRM informatikai rendszer bevezetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás
     – Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés

     4., A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás

     – A vállalkozás szervezetének, folyamatainak és működésének átvilágítása azok digitalizáltsága
     és digitalizálhatósága szempontjából
     – Digitális transzformációs stratégia elkészítése
     – Javaslatok és eljárások kidolgozása új, digitális, értékteremtő vállalati/üzleti modellre, azon
     alapuló új szervezeti működésre, és az ahhoz szükséges szervezeti átalakulásra

     5., Zöld vállalati folyamatok és működés, valamint jelentéstétel tanácsadás esetében:

     – Energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési tanácsadás
     – Alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata

     Pályázati feltételek:

     A projektnek minimum 50, maximum 150 tanácsadói órát kell tartalmaznia.

     A felhívás keretében csak és kizárólag tanácsadói óradíjak számolhatók el.

     Területi korlátozás:

     • Budapest vagy Pest vármegye területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek;

     A támogatás formája:

     vissza nem térítendő támogatás

     Támogatás mértéke:

     maximum 80%

     Önerő szükséges-e?

     Igen, minimum 20 %

     Pályázat megvalósítási időszak:

     A projektet legkésőbb 2023. augusztus 31-ig be kell fejezni.

     Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.30. 12:00

     A felhívás indokoltsága és célja:

     A program támogatást nyújt a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott vállalkozások számára, annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a piaci viszonyok által támasztott fokozódó technológiai, szervezeti és emberi erőforrásokat érintő kihívásokhoz.

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     pályázatfigyelés

      

     Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

      Baranyai mikrovállalkozások fejlesztése

      Baranyai mikrovállalkozások fejlesztése

      Ki pályázhat?

      • Korlátolt felelősségű társaság (113)
      • Egyéni vállalkozó (231)
      • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
      • Betéti társaság (117)
      • Természetes személy
       • kizárólag akkor jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben lakhelye 2022. január 1. előtt a Zengő-Duna HACS területén volt.
       • Lakóhellyel rendelkező természetes személy vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóvá válik, és az egyéni vállalkozóvá válással együtt vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi a vállalkozás tevékenységi köre közé azt a tevékenységet, amelyhez a fejlesztés kapcsolódik.
      • Mikrovállalkozás
       • Mikrovállalkozás kizárólag akkor jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben székhelye/telephelye 2022. január 1. elött a Zengő-Duna HACS területén volt.
        Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az új tevékenységhez kapcsolódó beszerzések esetében az új tevékenységet az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell vennie a vállalkozás tevékenységi körébe.

      Pályázati feltételek:

      1. Kizárólag a Zengő-Duna LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.
      2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
      3. A támogatást igénylőnek üzleti tervet kell készíteni, amely a tervezett projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt komplex módon mutatja be.
      4. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak alatt folyamatosan fent kell tartania.
      5. A bázislétszám alapját a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A projekt keretében vállalt munkahelyteremtést a bázislétszámhoz viszonyítva kell meghatározni, megvalósítani és fenntartani.
      6. A projekt keretében vállalt létszámbővítést a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés és/vagy munkaköri leírás, stb.) csatolásával igazolja.

      Tevékenységek, amelyek támogathatók:

      Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

      1. Építési tevékenység: a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése, illetve meglévő építmény/épület felújítása, bővítése, korszerűsítése.
      2.  Eszközbeszerzés: a támogatást igénylő tevékenységéhez/új tevékenységéhez kötődő új eszköz(ök) beszerzése
      3. Gépbeszerzés: a támogatást igénylő tevékenységéhez/új tevékenységéhez kötődő új gépek(ek) – nem mezőgazdasági célú – beszerzése (ide értve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 40 kW teljesítményig)

      Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

      1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

      Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

      1. Projektmenedzsment
      2. Műszaki ellenőri tevékenység
      3. Projektelőkészítés

      Területi korlátozás:

      Apátvarasd, Babarc, Belvárdgyula, Berkesd, Borjád, Bóly, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Hásságy, Hidas, Kátoly, Kékesd, Kisbudmér, Liptód, Lovászhetény, Martonfa, Máriakéménd, Mecseknádasd, Monyoród, Nagybudmér, Nagypall, Olasz, Óbánya, Ófalu, Pereked, Pécsvárad, Pócsa, Szajk, Szederkény, Szellő, Szilágy, Töttös, Versend, Zengővárkony

      A támogatás formája:

      vissza nem térítendő támogatás

      Pályázatonkénti támogatási összeg:

      minimum 200 000 Ft maximum 6 000 000 Ft.

      Előleg biztosítása:

      50%, de maximum 3 000 000 Ft.

      Támogatás mértéke:

      60%

      Önerő szükséges-e?

      Igen.

      Pályázat megvalósítási időszak:

      Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

      Fenntartási időszak:

      A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

      Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.31. napig

      A felhívás indokoltsága és célja:

      A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      pályázatfigyelés

       

      Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

       Mikorvállalkozások fejlesztése BAZ vármegyében

       Mikrovállalkozások fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

       Ki pályázhat vállalkozásfejlesztési tevékenységre?

       Őstermelő (most)
       Korlátolt felelősségű társaság (113)
       Betéti társaság (117)
       Szociális szövetkezet (121)
       Egyéni cég (228)
       Egyéni vállalkozó (231)

       Egyéb önálló vállalkozó (232)

       Pályázati feltételek:

       1. A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a támogatási kérelem benyújtásához viszonyítva legalább 1 lezárt üzleti évvel, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 365 napja az adóhatósághoz bejelentett vállalkozási tevékenységgel.
       2. támogatást igénylőnek rendelkeznie kell az alább felsorolt települések valamelyikén székhellyel és /vagy telephellyel, és/vagy fiókteleppel legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 365 napja.
       3. A támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a megvalósítási hely településen már fizetett helyi iparűzési adót, amennyiben az adott településen ez releváns.
       4. Támogatást igénylő egy alkalommal jogosult támogatási kérelem benyújtására (az elutasított és visszavont támogatási kérelem ez esetben nem releváns).
       5. Amennyiben a támogatást igénylő az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület által korábban meghirdetett helyi felhívások valamelyikén már támogatásban részesült, úgy csak abban az esetben lehetséges támogatási kérelmet benyújtani, amennyiben a másik projekt esetében legalább egy alkalommal kifizetési igénylést nyújtott be.
       6. támogatást igénylő mikrovállalkozásnak minősül – A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

       Tevékenységek, amelyek támogathatók:

       1. Eszköz- és/vagy gépbeszerzés: a helyi felhívás és a projekt céljaihoz kapcsolódó, a támogatást igénylő vállalkozási tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök, gépek, erőgépek, munkagépek beszerzése.
       2. Építési tevékenység: A vállalkozás helyszínéül szolgáló, a támogatást igénylő által végzett tevékenységhez és/vagy szolgáltatás biztosításához szükséges épület, építmény építése, felújítása, bővítése.
       3. Megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beszerzése, telepítés: Kizárólag a vállalkozás helyszínéül szolgáló épületre vonatkozóan megújuló energia hasznosító berendezés, napelem telepítése.

       Kötelező elem:

       1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

       Választható elem:

       1. Marketing tevékenység
       2. Projektarányos akadálymentesítés
       3. Általános költségekhez kapcsolódó
        tevékenységek
       4. Immateriális javak beszerzése

       Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk ,Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Putnok, Sajógalgóc, Sajókaza, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony

       A vállalkozásfejlesztési támogatás formája:

       vissza nem térítendő támogatás

       Pályázatonkénti támogatási összeg:

       minimum 500 000 Ft maximum 20 000 000 Ft.

       Előleg biztosítása: 50%, de maximum 10 000 000 Ft.

       Önerő szükséges-e?

       Igen.

       Pályázat megvalósítási időszak:

       Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

       Fenntartási időszak:

       A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

       Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.31. napig

       A felhívás indokoltsága és célja:

       A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       pályázatfigyelés

        

       Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

        Fejlesztési lehetőségek Badacsony és környékén

        Új eszközökkel, gépekkel fejlesztene? Badacsony és környékén ezt most megteheti!

        A pályázat neve:
        Megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztések, új eszközök és gépek beszerzésének támogatása

        A pályázati felhívás kódja: VP6-19.2.1.-97-2-17

        A pályázat célja:

        Működő vállalkozások számára tevékenységük gazdaságos működtetéséhez és indításához szükséges fejlesztés, valamint mezőgazdasági termelés, feldolgozás elindításához korszerű technológiák, eszközök, gépek beszerzésének támogatása.

        beadási határidő: 2022. december 31.

        A támogatás formája és mértéke

        • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
        • A támogatás összege: 8.000.000 – 22.000.000 Ft
        • Támogatás mértéke: legfeljebb 75%
        • A támogatott pályázatok várható száma: 1–5 db

        A pályázat benyújtása:
        Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

        Kik pályázhatnak?

        • Egyéni cég
        • Egyéni vállalkozó
        • Korlátolt felelősségű társaság
        • Betéti társaság
        • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
        • Adószámmal nem rendelkező magánszemély

        Területileg pályázhatnak:
        Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Köveskál, Kővágóörs, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Zalahaláp

        Fenntartási kötelezettség

        A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

        A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő ÖNERŐVEL (min: 25%) kell rendelkeznie.

        Önerő állhat:
        – saját forrásból és
        – az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból.

        Támogatható tevékenységek

        Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

        • Gépek, eszközök beszerzése
        • Mezőgazdasággal összefüggő, termény feldolgozásához új eszközök, gépek beszerzése
        • Megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés
        • Megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés: napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a vállalkozás villamosenergia-ellátásához;
        • Növénytelepítés

        Választható önállóan támogatható tevékenységek:

        • Építés
        • Új épület építése, meglévő felújítása
        • Infrastruktúra kiépítése
        • Infrastruktúra kiépítés, kizárólag a termeléshez, feldolgozáshoz kapcsolódóan (pl. tárolókonténer, kútfúrás, faház)

        Egyéb támogatható tevékenységek:

        • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
        • Projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek
        • Projektmenedzsment

        Elszámolható költségek:

        1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
        2. Eszközbeszerzés költségei
        3. Építéshez kapcsolódó költségek
        4. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
        5. Projektelőkészítés költségei
        6. Projektmenedzsment költség


        Pályázat benyújtási határidő: 2022. december 31.

        Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!