Tag Archive for: tető

Bp. VII. kerületi önkormányzat támogatása társasházak felújításához

Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendő támogatást nyújt a kerület társasházai számára az épületek felújításához.

Kik pályázhatnak?

 • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

  –          társasházak

  –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

  –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

 • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

A támogatás formája, mértéke

A támogatás részben vissza nem térítendő,részben visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, a támogatás mértéke:

a) gázvezeték felújítása: max 4.000.000,-Ft;

b) közös tulajdonban lévő teherhordó épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek rendeltetését gátló, veszélyeztető állapotot megszüntető munkák, melyek élet- és balesetveszélyes állapotát igazolni kell.

 • ha hatósági kötelezés van: max. 6.000.000,- Ft;
 • ha szakvélemény az elektromos hálózat felújításának szükségességéről: max. 4.500.000,-Ft;
 • kéményseprési szakhatóság véleménye alapján kéményfelújítás (bélelés kivételével): max. 4.000.000,-Ft;
 • tartószerkezeti munkavédelmi szakvélemény alapján: max 6.000.000,-Ft;

c) igazolás nélkül is támogatható munkálatok:

 • közterületet érintő leromlott műszaki állapot megszüntetése: max: 6.000.000,- Ft. (saroképület esetén max: 9.000.000,-Ft);
 • tető héjalás, tető szerkezet: 4.500.000,-Ft (saroképület esetén: 6.700.000,-Ft)
 • telekhatáron belüli leromlott műszaki állapot megszüntetése: max 7.500.000,- Ft.;
 • épületgépészeti felújítások és építések: max 4.500.000,- Ft;
 • belső tereket érintő szépészeti felújítási munkák: max. 1.500.000,-Ft;
 • hatósági kémény-felújítási, bélelési kötelezettség,: max. 3.700.000,-Ft;
 • postaláda csere az albetétszám függvényében: 7.500,-Ft /postaláda;

c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

Önrész:

 • rendeltetést gátló javító munkák és gázkizárt pályázat esetében 30%;
 • általános társasház felújítási munkák esetében 50%.

Határidők:

 • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra; gázkizárt pályázatok benyújtása: a költségvetési keret felhasználásáig, de legkésőbb 2024. december 31-ig lehet.
 • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
 • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap
 • a munkák elvégésének határideje (a támogatási szerződés megkötésétől számítva):

– rendeltetést gátló javító munkák esetén 90 nap

– gázkizárt pályázat esetén 90 nap

– általános társasház felújítási munkák esetén 365 nap

 • Elszámolási határidő (a támogatási szerződés megkötésétől számítva):

 

– rendeltetést gátló javító munkák esetén 120 nap

– gázkizárt pályázat esetén 120 nap

– általános társasház felújítási munkák esetén 395 nap

 

A támogatás feltétele:

 • A meghatározott pályázat típusok  nem átjárhatóak, a társasházi pályázat csak a közgyűlési határozatban meghatározott pályázat típusok tekintetében nyújtható be;
 • Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni, kivéve a gázvezeték felújítást, ha a gázszolgáltató a társasházat sikertelen tömörségi nyomáspróba azaz műszaki ok miatt kizárta a gázszolgáltatásból;
 • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
 • Gázkizárt pályázatot a gázszolgáltatásból történő kizárást követő 60 napon belül lehet benyújtani.
 • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Bp. VI. ker. Önkormányzat támogatása társasházi felújításhoz

  Kik pályázhatnak?

  • Budapest VI. kerület közigazgatási területén lévő;
  • azon társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek;
  • ahol a magánszemélyek tulajdoni hányada eléri az összes tulajdoni hányad 50 %-át;
  • amelyek rendelkeznek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, alapszabállyal;
  • rendelkeznek a társasházi közgyűlés  összes tulajdoni hányad szerinti, legalább egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával a pályázaton való részvételről;
  • rendelkeznek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról, a közös
   tulajdonba kerülő épületberendezés (személyfelvonó) létesítéséhez az összes
   tulajdonostárs egyhangú határozatával;
  • nincs az Önkormányzat felé lejárt tartozásuk, vagy egyéb köztartozásuk.
  • nem adható támogatás olyan társasházaknak,
   amelyek homlokzatain településképi szempontból szabálytalanul helyeztek el reklámot.

  A támogatás formája:

  Visszatérítendő, 5 éves futamidejű kamatmentes hitel. Ha a társasház vállalja a 3 éven belüli visszatérítést, csak 70 %-ot kell visszafizetni.

  A részvétel feltételei:

  • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
   beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;

  Határidők:

  • Benyújtás: 2024. március 1- 2024. szeptember 30., hétfő 12.00 óráig
  • A felújítási munkák befejezési határideje: az elnyert felújítási támogatás folyósítására vonatkozó szerződés aláírásától számított 12 hónap. Indokolt esetben egyszer meghosszabbítható 6 hónappal.

  A támogatásban részesíthető munkálatok és a támogatás mértéke:

  1. Társasházi közös és szövetkezeti tulajdonú épületszerkezetek felújítása:
  • belső homlokzat felújítása, közös tulajdonú nyílászárók cseréje (kivitelezési költség 50 %-a);
  • tetőhéjazat felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
  • tartószerkezetek felújítása; (kivitelezési költség 40 %-a);
  • kéményfelújítás, helyreállítás (kivitelezési költség 40 %-a);
  • kéményseprő járda felújítás (kivitelezési költség 40 %-a);
  • bejárati kapu cseréje, felújítása. Ezen felújítási munkánál a kapuk melletti kirakatszekrényeket, kirakatvitrineket, hirdető berendezéseket meg kell szüntetni (kivitelezési költség 80 %-a)
  • lépcsőház felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
  • kapualj felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
  • falak szigetelése (kivitelezési költség 50 %-a);
  • főpárkány  helyreállítása (kivitelezési költség 50 %-a).
  • nem adható támogatás karbantartási munkára.

         2. Társasházi közös és szövetkezeti tulajdonú épületgépészeti rendszerek felújítására,
  korszerűsítésére:

  • víz- és szennyvízvezetékek cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
  • gázvezetékek cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
  • elektromos hálózat cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
  • társasházi, egyedi központi fűtés esetében fűtési rendszer cseréje, kazáncserével (kivitelezési költség 30 %-a);
  • személyfelvonó közép- vagy nagyjavítása, létesítése (kivitelezési költség 50 %-a);
  • kaputelefon-rendszer kiépítése, felújítása (kivitelezési költség 50 %-a).

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!