Tag Archive for: szabadidősport

Élménysport, szabadidősport pályázat

Élmény- és szabadidősport program szervezésére pályázat

Magyarországon több éve megrendezésre kerülő élmény- és szabadidősport események támogatása az aktív életmód népszerűsítése érdekében. A Program célja az emberek egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti vágy felkeltése, a rendszeres mozgás ösztönzése.

Ki pályázhat?

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 – Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (többek között)

 • 515 – Országos sportági szakszövetség
 • 516 – Egyéb sportszövetség
 • 517 – Egyéb szövetség
 • 521 – Sportegyesület
 • 525 – Vallási egyesület
 • 528 – Nemzetiségi egyesület
 • 529 – Egyéb egyesület
 • 556 – Bejegyzett egyház
 • 561 – Közalapítvány
 • 569 – Egyéb alapítvány
 • 591 – Egyesülés
 • 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Pályázati téma:

 • sport vagy egyéb rendezvények részletes, költségvetéssel alátámasztott bemutatása

 Pályázat elszámolható költségek:

 • A Program keretein belül csak az esemény megszervezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.
 • Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére nem számolható el költség. A saját teljesítés alatt az egyes szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).
 • A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az eszköz a Program céljának teljesítéséhez közvetlenül szükséges és azzal arányos mértékű, az esemény lebonyolításának része.

Pályázati követelmény: Nyilvánosság biztosítása a támogatott tevékenység megvalósítása során

A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:

 1. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyvi kivonata, alapszabály, társasági szerződés),
 2. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, 30 napnál nem régebbi törzskönyvi kivonat),
 3. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.
 4. Önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének csatolása a Támogatási kérelem benyújtásáról.

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás, egy összegben előlegként kerül folyósításra.

Támogatás mértéke:

100%

Pályázat megvalósítási időszak:

2023. augusztus 31- 2024. március 31.

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.07. 12:00

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!