Tag Archive for: szabadalom

Nemzetközi piacra lépés magyar szabadalmi kérvénnyel

Nemzetközi piacra lépésben segít a Visegrádi Szabadalmi Intézet

Megnyílt a lehetőség a magyar bejelentők számára is, hogy magyar szabadalmi bejelentésükkel kapcsolatban úgynevezett nemzetközi jellegű újdonságkutatást (international-type search, ITS) kérjenek, amelyet a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) készít el.
Ez a későbbiekben nagy segítséget nyújthat a nemzetközi (PCT) vagy külföldi szabadalmi bejelentés megtételében is.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet új szolgáltatásának célja a technika állásának feltárása: ez lényeges annak meghatározásához, hogy a szabadalmi bejelentés szerinti találmány, amelyre oltalmat igényelnek, új-e, illetve feltalálói tevékenységen alapul-e.

Ennek megállapítása elengedhetetlen annak eldöntéséhez, hogy érdemes lehet-e nemzetközi (PCT) vagy külföldi szabadalmi bejelentést tenni az adott megoldással kapcsolatban.

A nemzetközi jellegű kutatás iránti kérelmet közvetlenül az SZTNH-nál kell benyújtani, az érintett szabadalmi bejelentéshez kapcsolódóan és meg kell jelölni, hogy mely nemzetközi kutatási szervtől (ISA) kéri a kutatási jelentést a bejelentő.

Magyarország vonatkozásában az egyik kompetens nemzetközi kutatási szerv a Visegrádi Szabadalmi Intézet, amely nemzetközi jellegű kutatást is végez. A VSZI a nemzetközi jellegű kutatást attól a naptól számított három hónapon belül készíti el, amelyen mind a kérelmet tartalmazó űrlap, mind a kutatás díja beérkezett a VSZI-hez.

A Visegrádi Szabadalmi Intézet által készített nemzetközi jellegű kutatás díja 600 euró, amennyiben azt egy magyar elsőbbségű bejelentéssel kapcsolatban igénylik.

A VSZI által kibocsátott nemzetközi jellegű kutatási jelentés ugyanakkor a későbbiekben díjkedvezményre jogosíthatja fel a bejelentőt a nemzetközi fázisban, amennyiben az adott magyar bejelentés alapján a későbbiekben megtett PCT bejelentése kapcsán a VSZI-t jelöli meg nemzetközi kutatási szervként.

A VSZI által végzett nemzetközi jellegű kutatással kapcsolatos további információk az alábbi oldalon találhatók: https://vpi.int/hu/12-nemzetkozi-jellegu-kutatas/

(forrás: sztnh.gov.hu)

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

  Szellemi alkotások szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása

  Szellemi alkotások szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása

  A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

  Ki pályázhat?

  Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

  • Vállalkozás, azaz jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok,
  • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek,
  • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek.

  Tevékenységek, amelyek támogathatók:

  I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
  II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
  III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
  IV. Európai szabadalom hatályosítása
  V. Hazai védjegy bejelentés
  VI. Európai uniós védjegy bejelentés
  VII. Nemzetközi védjegy bejelentés
  VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
  IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés.

  Területi korlátozás:

  Jelen Felhívás keretében nincs területi alapú korlátozás.

  A támogatás összege:

  300.000 – 3 000 000,- Ft közötti összeg, tevékenységtől függően.

  Támogatás formája:

  A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

  Támogatás mértéke: 100%

  Megvalósítási időszak:

  A támogatási kérelemben foglalt tevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 18 hónap.
  A tevékenység megvalósítása a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 12 hónappal előbb kezdhető meg.

  Pályázatbeadási határidők:

  • 2023. augusztus 31.

  • 2023. október 31.

  • 2023. december 15. 12:00 óráig.

  Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható, viszont támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

  Ugyanazon támogatást igénylő a jelen Felhívás futamideje alatt többször is nyújthat be támogatási kérelmet, de egy adott tevékenység esetében ugyanazon tárgyú iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában kizárólag egyszer részesülhet támogatásban.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

  Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!