Tag Archive for: segítő szervezet

Megváltozott munkaképességű személyek támogatása

Megváltozott munkaképességű személyek támogatása

A pályázati program célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése, szolgáltatások támogatása révén.

Ki pályázhat?

  • Akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók, valamint
  • megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossággal élő személyeket tömörítő, vagy segítő szervezet, intézmény,
  • amely legalább 2020. január 1-jétől végzi tevékenységét.

A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szükséges szerepelnie a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű személyeknek, mint célcsoportnak.

A pályázó megfelel az alábbi követelményeknek és a pályázathoz csatolja az erre vonatkozó dokumentumokat:

  • 2020. január 1-jétől folyamatosan végzi a célcsoport munkavállalásra történő felkészítését, fejlesztését, bemutatja az erre vonatkozó szakmai tevékenységét, szakmai követelményrendszerét,
  • nyilatkozik arról, hogy 2020. január 1-jétől hány fő célcsoportba tartozó személy részére nyújtott foglalkoztathatóságot elősegítő szolgáltatást,
  • nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásakor hány fő célcsoportba tartozó személlyel áll az elhelyezkedése érdekében kapcsolatban.

Pályázati programok, tevékenységek:

Pályázni kizárólag legalább 1 nyílt piaci munkáltatóval megkötött együttműködési megállapodással és a munkáltatói állásajánlatokra történő elhelyezés érdekében megtervezett szolgáltatások nyújtásával lehetséges.

A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a pályázat közvetlen célcsoportjára irányulóan:

a) a célcsoport felmérése,
b) rehabilitációs terv elkészítése,
c) foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;
d) felkészítés, rehabilitációs szolgáltatások nyújtása (tanácsadás, önismereti tréning,
életvezetési tanácsadás, tehetséggondozás, mentorálás stb.)
e) munkáltatók feltárása,
f) munkaközvetítés,
g) elhelyezés,
h) azonos célcsoportba tartozó személyek hálózati keretek közötti segítése, fejlesztése,
i) egyéb, a pályázati célhoz illeszthető tevékenységek,
j) egyéb, innovatív szolgáltatási elemek biztosítása.

Elhelyezés alatt a határozatlan idejű, vagy legalább 6 hónapig tartó határozott idejű nyílt munkaerőpiaci munkaviszonyban történő foglalkoztatást értjük.

Bevonás: az elhelyezési indikátor teljesíthetősége érdekében a pályázó szervezettől elvárás, hogy a bevont célcsoport legalább 10%-a olyan új programrésztvevő legyen, aki 2022. évben nem vett részt foglalkoztatási programokban (ideértve minden hazai és uniós forrásból támogatott elhelyezkedést segítő programot).

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Pályázati regisztrációs díj:

5.000,- Ft – 30.000,- Ft között, az igényelt összegtől függően.

Pályázat megvalósítási időszak:

2023. június 1. – 2024. május 31.

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30.23:59.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Érdekel a pályázat? Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!