Tag Archive for: részben visszatérítendő támogatás

Bp. VI. ker. Önkormányzat támogatása társasházi külső homlokzat felújításához

Kik pályázhatnak?

 • Budapest VI. kerület közigazgatási területén lévő;
 • azon társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek;
 • ahol a magánszemélyek tulajdoni hányada eléri az összes tulajdoni hányad 50 %-át;
 • amelyek rendelkeznek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, alapszabállyal;
 • rendelkeznek a társasházi közgyűlés  összes tulajdoni hányad szerinti, legalább egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával a pályázaton való részvételről;
 • rendelkeznek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról, a közös
  tulajdonba kerülő épületberendezés (személyfelvonó) létesítéséhez az összes
  tulajdonostárs egyhangú határozatával;
 • nincs az Önkormányzat felé lejárt tartozásuk, vagy egyéb köztartozásuk.
 • nem adható támogatás olyan társasházaknak, amelyek homlokzatain településképi szempontból szabálytalanul helyeztek el reklámot.

A támogatás formája:

 Részben vissza nem térítendő, részben visszatérítendő támogatás: az elnyerhető támogatás 50 %-a visszatérítendő kamatmentes támogatás 10 (tíz) évre, és 50 %-a vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás összege

 • Keretösszeg: 1.000 millió forint
 • A támogatás mértéke: a bruttó kivitelezési költség maximum 80%-a.

A részvétel feltételei:

 • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
  beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;

Határidők:

 • Benyújtás: 2024. március 1- 2024. szeptember 30., hétfő 12.00 óráig
 • A felújítási munkák befejezési határideje: az elnyert felújítási támogatás folyósítására vonatkozó szerződés aláírásától számított 12 hónap. Indokolt esetben egyszer meghosszabbítható 6 hónappal.

A támogatásban részesíthető munkálatok:

Külső homlokzat felújítása a külső homlokzati nyílászáróknak a cseréje nélkül. Az épület homlokzatfelújításánál az engedély nélküli, szabálytalan és elavult hirdetőberendezéseket az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra csak településképi bejelentési eljárásban elfogadott berendezéseket lehet visszahelyezni. Külső homlokzat felújításával egyidejűleg kötelesek azon tűzfalak felújítását is elvégeztetni, amelyek az érintett társasházzal szomszédos, alacsonyabb épület(ek) tetőzete fölé nyúlnak.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!