Tag Archive for: óvoda

Tesco pályázat helyi közösségi programok megvalósítására

Tesco pályázat helyi közösségi programok támogatására

Pályázati cél: a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása

A pályázók köre:

 • A 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket,
  munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat)
 • a Ptk. alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
 • 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), melyek profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel;
 • a Ptk. és a Ctv. alapján létrehozott magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt, forgalma 50 millió EUR alatt és mérlegfőösszege 43 millió EUR alatt van)
 • közoktatási intézmények: iskolák, óvodák, bölcsődék;
 • szociális intézmények;
 • legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek;
 • informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz. A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fentiekben írtaknak.

Támogatható tevékenységek:

 • a környezet megszépítése /és vagy a helyi közösségi élet előmozdítása a helyi közösség aktív közreműködésével
 • oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek
  számára
 • Az egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítása

A támogatás feltétele:

A megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.

A támogatás formája és mértéke:

A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia. A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható.

A pályázat keretösszege: 42.000.000 forint. 60. szavazási körzetre
A támogatás összege: a szavazási körzetben első helyezett: 400.000 forint.

                                     a szavazási körzetben második helyezett: 200.000 forint.

                                     a szavazási körzetben harmadik helyezett: 100.000 forint.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 • pályázati projektek benyújtása: 2024. május 3-ig;
 • pályázati projektek kiválasztása: 2024.  június 14-ig;
 • vásárlói szavazás a körzetenként kiválasztott 3 projektre 2024. július 15. és augusztus 11. között;
 • vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2024. szeptember eleje.
 • A pályázati projekt futamideje: 2024. szeptember 1. és 2025. március 31. között

A SZAVAZÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

 • A helyi közösségekre kifejtett hatás – a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja;
 • A helyi közösség bevonása – a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg;
 • A Tesco munkatársainak bevonása – a projekt a Tesco munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg, önkéntes lehetőséget biztosítanak lehetőség szerint a Tesco munkatársainak;
 • Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható
 • Láthatóság – a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival
  és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal;
 • Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

  Bölcsöde és óvoda felújítási támogatás Bács-Kiskun Vármegyében

  A MERKBAU Zrt. létrehozta a MerkÚjítók programot azzal a céllal,  hogy segítsen olyan közintézmények felújításában ott,  ahol erre nagy szükség van. Ennek keretében lehet pályázni a Bács-Kiskun Vármegyében található, felújításra szoruló óvodák vagy bölcsödék részéről.

  Kik pályázhatnak?

  • Bács-Kiskun vármegyei önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék;
  • meghívásos pályázat!
  • nem pályázhat: állami, központi költségvetésből támogatott, alapítványi, egyházi fenntartású, valamint magánkezelésben lévő óvoda és bölcsőde, vagy az az óvoda, bölcsőde, amely megtévesztő, vagy valótlan adatokat nyújt be, vagy jelen pályázat céljával össze nem egyezhető magatartást tanúsít.

  A benyújtás határideje és módja: 2024. március 31. 24 óra, elektronikus úton

  Eredményhirdetés: 2024. április 15.

  Megvalósulás időtartama: támogatói szerződés alapján a nyári szünet ideje alatt

  A részvétel feltételei:

  • a pályázatban be kell mutatni az óvodát, bölcsödét (létszám, pedagógusok, működés, fenntartás), a felújítandó területet (fényképfelvételek, stb.) igazolni kell, hogy az épület és annak tetőszerkezete teljesíti az előzőekben írt követelményeket;
  • a pályázatban be kell mutatni, miért ez az intézmény a leginkább érdemes a támogatásra és kik fogják évezni az eredményét;
  • rövid bemutatkozás a social médiában történő megjelenéshez;
  • hozzájárulás a médiamegjelenéshez;

   

   

   

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!