Tag Archive for: megváltozott munkaképességű

Bértámogatás fiatal munkavállalok alkalmazásához

Fiatalok (15-29 év) munkába állásának bértámogatása

A pályázat célja: Új munkahely(ek) teremtése, fiatal (15 és 29 év) közöttiek részére.
A pályázók köre:
 • Az a munkaadó,
 • aki  30. év alatti – azaz betöltött 15. év és még nem betöltött 30. év közötti,
  • nyilvántartott álláskeresőt vagy
  • megváltozott munkaképességű szolgáltatást kérőt vagy
  • átmeneti védelem alatt álló szolgáltatást kérőt foglalkoztat
 • munkaviszony keretében,
 • teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben és
 • ágazata/tevékenysége alapján nem tartozik a csoportmentességi rendelet szabályai által (651/2014/EU bizottsági rendelet alapján- mezőgazdaság, halászat, akvakultúra, szénipar, szénbányászat) kizártak közé ,
 • azon munkáltató, aki vállalja, hogy létszámbővítést hajt végre a kérelme benyújtásával, de minimum azt vállalja, hogy létszámát azonos szinten megtartja,
 • nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 • a munkavállalónak nem mond fel.

A bértámogatás mértéke:

 • fixen a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, a támogatás megállapításkori havi korlátja pedig maximum 250 ezer Ft (amelyik a kisebb, az korlátozza be a megállapított havi támogatást).
 • A havi korlát a részmunkaidős foglalkoztatások esetében arányosítandó.

A bértámogatás adható azon munkavállaló részére, amely munkavállaló az alábbi listában meghatározott hátrányok legalább egyikével küzd:

 1. az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban,
 2. 15 és 24 év közötti életkorú,
 3. nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban),
 4. egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt,
 5. etnikai kisebbséghez tartozó.

A fenti hátrányok egyikével sem küzdő programrésztvevők foglalkoztatása esetén is nyújtható a bértámogatás, amennyiben a munkaadó megfelel az erre a pályázatra vonatkozó „de minimis tájékoztatóban” részletezett szabályoknak.

A bértámogatás egyéb feltételei:

Bértámogatás adható fix 4 hónapra vagy fix 6 hónapra az alábbiak szerint:

1. fix 4 hónap az alábbi, a bértámogatás iránti kérelem benyújtásakor a munkaerőpiaci program felől meghatározott hátrányok egyikével sem küzdő programrésztvevők esetén; vagy

2. fix 6 hónap azon programrésztvevők esetén, akik az alábbiakban felsorolt, a munkaerőpiaci program felől meghatározott hátrányok közül legalább eggyel küzdenek a bértámogatás iránti kérelem benyújtásakor:

  • tartósan munkanélküli (aki legalább 12 hónapja folyamatosan munkanélküli),
  • 18 év alatti,
  • alacsony iskolázottságú (aki legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik),
  • vidéki területen élő (a lakcímkártyán szereplő vidéki, állandó lakóhely alapján, illetve az átmeneti védelem alatt állók esetében a részükre kiállított hivatalos okmányon szereplő vidéki szálláshely alapján – a pontos listáról bővebb információt adunk),
  • kisgyermeket nevelő (12 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülő),
  • pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott,
  • magát roma kisebbséghez tartozónak valló,
  • megváltozott munkaképességű,
  • ápolási feladatokat lát(ott) el (aki ápolási díjban részesül, vagy részesült az elmúlt 3 hónapban legalább egy napig).

Létszámtartási kötelezettség:

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy jelen támogatás időtartama alatt

 • közös megegyezéssel nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, illetve
 • a munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha szeretnéd a csapatodat bővíteni! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Megváltozott munkaképességű személyek támogatása

  Megváltozott munkaképességű személyek támogatása

  A pályázati program célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése, szolgáltatások támogatása révén.

  Ki pályázhat?

  • Akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók, valamint
  • megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossággal élő személyeket tömörítő, vagy segítő szervezet, intézmény,
  • amely legalább 2020. január 1-jétől végzi tevékenységét.

  A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szükséges szerepelnie a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű személyeknek, mint célcsoportnak.

  A pályázó megfelel az alábbi követelményeknek és a pályázathoz csatolja az erre vonatkozó dokumentumokat:

  • 2020. január 1-jétől folyamatosan végzi a célcsoport munkavállalásra történő felkészítését, fejlesztését, bemutatja az erre vonatkozó szakmai tevékenységét, szakmai követelményrendszerét,
  • nyilatkozik arról, hogy 2020. január 1-jétől hány fő célcsoportba tartozó személy részére nyújtott foglalkoztathatóságot elősegítő szolgáltatást,
  • nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásakor hány fő célcsoportba tartozó személlyel áll az elhelyezkedése érdekében kapcsolatban.

  Pályázati programok, tevékenységek:

  Pályázni kizárólag legalább 1 nyílt piaci munkáltatóval megkötött együttműködési megállapodással és a munkáltatói állásajánlatokra történő elhelyezés érdekében megtervezett szolgáltatások nyújtásával lehetséges.

  A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a pályázat közvetlen célcsoportjára irányulóan:

  a) a célcsoport felmérése,
  b) rehabilitációs terv elkészítése,
  c) foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;
  d) felkészítés, rehabilitációs szolgáltatások nyújtása (tanácsadás, önismereti tréning,
  életvezetési tanácsadás, tehetséggondozás, mentorálás stb.)
  e) munkáltatók feltárása,
  f) munkaközvetítés,
  g) elhelyezés,
  h) azonos célcsoportba tartozó személyek hálózati keretek közötti segítése, fejlesztése,
  i) egyéb, a pályázati célhoz illeszthető tevékenységek,
  j) egyéb, innovatív szolgáltatási elemek biztosítása.

  Elhelyezés alatt a határozatlan idejű, vagy legalább 6 hónapig tartó határozott idejű nyílt munkaerőpiaci munkaviszonyban történő foglalkoztatást értjük.

  Bevonás: az elhelyezési indikátor teljesíthetősége érdekében a pályázó szervezettől elvárás, hogy a bevont célcsoport legalább 10%-a olyan új programrésztvevő legyen, aki 2022. évben nem vett részt foglalkoztatási programokban (ideértve minden hazai és uniós forrásból támogatott elhelyezkedést segítő programot).

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Pályázati regisztrációs díj:

  5.000,- Ft – 30.000,- Ft között, az igényelt összegtől függően.

  Pályázat megvalósítási időszak:

  2023. június 1. – 2024. május 31.

  Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30.23:59.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Érdekel a pályázat? Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!