Tag Archive for: IFKA

Társadalmi Innovációs Díj

Társadalmi Innovációs Díj vállalkozásoknak

Az IFKA Társadalmi Innovációs Díj pályázat küldetése, hogy jogi formától függetlenül elismerje azokat az innovatív kezdeményezéseket, ötleteket, amelyek régóta meglévő környezeti, egészségügyi, közösségi és más problémákra kínálnak új megoldásokat a helyi közösség számára, illetve amelyek napjaink új kihívásaira (energiaválság; menekültválság; a digitalizáció munkaerőpiaci, oktatási és nevelési kihívásai; az idősödő társadalom stb.) adnak hatékony válaszokat.

Ki pályázhat az IFKA Társadalmi Innovációs Díjra?

 • A 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, illetve
 • az általuk képviselt informális közösségek;
 • magyarországi székhellyel rendelkező civil szervezetek (egyesületek, alapítványok,
  civil társaságok1), szociális szövetkezetek és nonprofit gazdasági társaságok;
 • magyarországi települési önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, intézmények.

Pályázati témák: 

1., Üzleti jellegű társadalmi innováció
A kategóriában olyan innovatív ötletet kívánnak elismerni, amely a társadalmi problémákra vállalkozási eszközökkel reagál, azokra üzleti megoldásokat kínál, és ily módon a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiájával összhangban erősíti a KKV szektor társadalomszervezési, közösségi szerepét, társadalmi hatását, valamint megbecsültségét.

2., Innovatív helyi kezdeményezés
Ebben a kategóriában olyan innovatív ötletet díjaznak, mely lokális (településrészi, települési, járási) szinten a közösség aktív bevonásával és helyi együttműködésekre alapozva kínál megoldásokat helyi, vagy globális problémákra.

Pályázati feltételek:

A pályázaton indulni kizárólag olyan ötletekkel lehetséges, melyek kidolgozását és megvalósítását  vagy tesztelését a pályázó 2021. január 1. után kezdte meg.

Az értékelés során a legmagasabb pontszámot elérő 10 pályázó lehetőséget kap arra, hogy innovatív
ötletét az SI Plus projekt zárórendezvényén szakmai zsűri előtt prezentálja (pitch).

A prezentációk időtartama maximum 5 perc. A kiválasztott pályázók a prezentáció megtartásához térítésmentes felkészítést (pitch tréning) kapnak.

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.08. 23:59  

 • A pályázatok értékelése 2023. május 8. és 2023. június 19. között folyamatosan történik.
 • A legjobban teljesítő 10 pályázót 2023. június 20-ig értesítjük.
 • A legjobban teljesítő 10 pályázó pitch felkészítése 2023. június 23-án és 27-én történik.
 • A Díj zárórendezvényének és a prezentációk bemutatásának időpontja: 2023. július 3.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

pályázatfigyelés

Ezt mindenképpen nézd meg, ha díjat akarsz nyerni! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Tanácsadás vállalkozásoknak Budapest, Pest megye

  Tanácsadás budapesti és pest vármegyei vállalkozásoknak!

  A program támogatást nyújt a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott vállalkozások számára, annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a piaci viszonyok által támasztott fokozódó technológiai, szervezeti és emberi erőforrásokat érintő kihívásokhoz.

  Ki pályázhat?

  • mikro-, kis- és középvállalkozások
   • amelyek Budapest vagy Pest vármegye területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek;
   • amelyek kettős könyvvitelt vezetnek;
   • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
   • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt,
   • amelyek az alábbi gazdálkodási formakód szerint működnek:
    113 Korlátolt felelősségű társaság
    141 Európai részvénytársaság (SE)
    226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
    114 Részvénytársaság
    116 Közkereseti társaság231 Egyéni vállalkozó 113 Korlátolt felelősségű társaság
    228 Egyéni cég
    117 Betéti társaság

  Pályázat szolgáltatás:

  Tanácsadási szolgáltatás igénybevétele.

  • előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint
  • részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípus.

  A projekt keretein belül az alábbi 5 főkategóriából lehet választani, maximum egy fő kategóriát!

  1., Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás

  – Folyamatok és működés átvilágítása új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos
  tanácsadás céljából
  – Vállalatirányítási rendszer (ERP) megtervezése
  – Meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálásának megtervezése vállalatirányítási
  rendszerhez
  – Online integráltság bevezetéséhez, fejlesztéséhez (pl.: VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI
  adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek, stb.) kapcsolódó tanácsadás
  – Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés

  2., Arculati és grafikai tanácsadás

  – Weboldalon, közösségi média felületeken való megjelenés megtervezése
  – Weblap használhatóságra (Usability) irányuló fejlesztés a felhasználói elégedettség növelésére
  – Vállalati és termék logók és egyéb arculati elemek elkészítése online felületekhez
  – Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés

  3., Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás

  – Ügyfélkapcsolatok, eladási folyamat és eladási rendszerek feltérképezése
  – Új ügyfélkapcsolati rendszer és ahhoz kapcsolódó folyamatok megtervezése, kialakítása és
  bevezetése
  – CRM informatikai rendszer bevezetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás
  – Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés

  4., A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás

  – A vállalkozás szervezetének, folyamatainak és működésének átvilágítása azok digitalizáltsága
  és digitalizálhatósága szempontjából
  – Digitális transzformációs stratégia elkészítése
  – Javaslatok és eljárások kidolgozása új, digitális, értékteremtő vállalati/üzleti modellre, azon
  alapuló új szervezeti működésre, és az ahhoz szükséges szervezeti átalakulásra

  5., Zöld vállalati folyamatok és működés, valamint jelentéstétel tanácsadás esetében:

  – Energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési tanácsadás
  – Alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata

  Pályázati feltételek:

  A projektnek minimum 50, maximum 150 tanácsadói órát kell tartalmaznia.

  A felhívás keretében csak és kizárólag tanácsadói óradíjak számolhatók el.

  Területi korlátozás:

  • Budapest vagy Pest vármegye területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek;

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Támogatás mértéke:

  maximum 80%

  Önerő szükséges-e?

  Igen, minimum 20 %

  Pályázat megvalósítási időszak:

  A projektet legkésőbb 2023. augusztus 31-ig be kell fejezni.

  Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.30. 12:00

  A felhívás indokoltsága és célja:

  A program támogatást nyújt a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott vállalkozások számára, annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a piaci viszonyok által támasztott fokozódó technológiai, szervezeti és emberi erőforrásokat érintő kihívásokhoz.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  pályázatfigyelés

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!