Tag Archive for: idősotthon

állatterápiás programok idősotthonokban

Állatterápiás programok létrehozására idősotthonokban civileknek

A fővárosi közösségi költségvetés első évében 1 milliárd forint felhasználásáról dönthettek a fővárosiak. Ennek keretében az Állatterápiás programok idősotthonokban projektmegvalósítására 25 millió Ft keretösszeg került biztosításra. A beérkezett pályázatok esetében nem került felhasználásra a teljes összeg, ezért a rendelkezésre álló több, mint 19 millió Ft felhasználására pályázatot ír ki civil szervezeteknek.

Ki pályázhat?

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon

 • egyesület vagy alapítvány, amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett
 • aki az állatasszisztált terápiát a Magyar Terápiás és Segítő Kutyás Szövetség Egyesület (a továbbiakban: MATESZE) által kiállított aktív tanúsítvánnyal rendelkező párossal (párosokkal) tartja és
 • a tevékenységüket a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet alapján végzi.

Tevékenységek, amelyek támogathatók:

 • A Főváros közigazgatási területén, vagy a fővárosi illetőségű természetes személyekre vonatkozóan ellátási kötelezettséggel rendelkező
 • állami vagy önkormányzati fenntartásban működő idősotthonban
 • állatasszisztált program megvalósítása.
 • Civil, egyházi és egyéb fenntartású intézmények is bevonhatóak a programba, abban az esetben, ha a megállapított átlagos térítési díj összege nem haladja meg a napi 7 000 Ft-ot.
 • Tevékenység formái:
  – csoportos foglalkozás (alkalmanként minimum 6, maximum 10 fő), és/vagy
  – egyéni foglalkozás (nem mobilizálható – ágyban fekvő – ellátottak részére, alkalmanként legalább 3 fő).

A támogatás összege:

A támogatás mértéke legfeljebb 12 000 Ft/alkalom (egy alkalom minimum 60 perc).
Az elnyerhető teljes támogatás, benyújtott pályázatonként legfeljebb 1 200 000 Ft.

A támogatás elnyerése esetén az idősotthontól további ellentételezés nem kérhető, sem a terápiáért, sem egyéb kapcsolódó költségekre (pl. útiköltség).

Előleg:

a támogatás teljes összegének 50%-a előlegként kerül folyósításra, a fennmaradó támogatási összeg a teljesítés 40%-ával történő elszámolást követően kerül átadásra.

Támogatás formája:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

Támogatás mértéke:

100%

Hány pályázat nyújtható be?

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázó, egy telephelyen egyszerre egy pályázat keretében végezheti a szerződésben foglalt tevékenységét.

Pályázatbeadási határidő: 2023. augusztus 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!