Tag Archive for: helyi programok

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának területén található és tevékenységet folytató civil szervezetek számára, 2024. évi programjaik megvalósításának támogatása

15.kerületi civil szervezetek programjainak támogatása

A pályázat célja: Az Önkormányzat területén található és ott tevékenységet folytató civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása.

Ki pályázhat?

  • a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti
  • egyesület, szövetség, alapítvány:
  • amelyet a bíróság a pályázat benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett,
  • amelynek székhelye, telephelye a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata közigazgatási területén
    található és
  • ott rendszeres tevékenységet folytat, vagy
  • a civil szervezet nyilatkozik arról, hogy a támogatást a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata
    közigazgatási területén működő szervezeti egysége részére használja fel, amely az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat.

Támogatható tevékenységek:

Támogatható tevékenységek:
a) rendezvények, kirándulások szervezése,
b) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód népszerűsítése, terjesztése,
c) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
d) nevelési, oktatási tevékenység, elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
e) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,
f) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
g) természeti és épített környezeti értékek népszerűsítése az önkormányzattal és más közösségekkel
együttműködve,
h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
i) önkéntes tevékenységet népszerűsítő programok szervezése és lebonyolítása,
j) önkéntes tevékenység fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,
k) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

Területi korlátozás: van! Lásd fentebb.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 600.000,- Ft pályázatonként. Egy szervezettől csak egy pályázat támogatható.

A pályázaton elnyert összeg felhasználása 2024. január 1. és 2024. december 31. között lebonyolított programok
esetén történhet

Pályázatbeadási határidő: 2024. február 23. péntek 12:00 óra

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!