Tag Archive for: Erzsébetváros

Bp. VII. kerületi önkormányzat támogatása társasházak felújításához

Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendő támogatást nyújt a kerület társasházai számára az épületek felújításához.

Kik pályázhatnak?

 • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

  –          társasházak

  –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

  –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

 • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

A támogatás formája, mértéke

A támogatás részben vissza nem térítendő,részben visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, a támogatás mértéke:

a) gázvezeték felújítása: max 4.000.000,-Ft;

b) közös tulajdonban lévő teherhordó épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek rendeltetését gátló, veszélyeztető állapotot megszüntető munkák, melyek élet- és balesetveszélyes állapotát igazolni kell.

 • ha hatósági kötelezés van: max. 6.000.000,- Ft;
 • ha szakvélemény az elektromos hálózat felújításának szükségességéről: max. 4.500.000,-Ft;
 • kéményseprési szakhatóság véleménye alapján kéményfelújítás (bélelés kivételével): max. 4.000.000,-Ft;
 • tartószerkezeti munkavédelmi szakvélemény alapján: max 6.000.000,-Ft;

c) igazolás nélkül is támogatható munkálatok:

 • közterületet érintő leromlott műszaki állapot megszüntetése: max: 6.000.000,- Ft. (saroképület esetén max: 9.000.000,-Ft);
 • tető héjalás, tető szerkezet: 4.500.000,-Ft (saroképület esetén: 6.700.000,-Ft)
 • telekhatáron belüli leromlott műszaki állapot megszüntetése: max 7.500.000,- Ft.;
 • épületgépészeti felújítások és építések: max 4.500.000,- Ft;
 • belső tereket érintő szépészeti felújítási munkák: max. 1.500.000,-Ft;
 • hatósági kémény-felújítási, bélelési kötelezettség,: max. 3.700.000,-Ft;
 • postaláda csere az albetétszám függvényében: 7.500,-Ft /postaláda;

c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

Önrész:

 • rendeltetést gátló javító munkák és gázkizárt pályázat esetében 30%;
 • általános társasház felújítási munkák esetében 50%.

Határidők:

 • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra; gázkizárt pályázatok benyújtása: a költségvetési keret felhasználásáig, de legkésőbb 2024. december 31-ig lehet.
 • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
 • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap
 • a munkák elvégésének határideje (a támogatási szerződés megkötésétől számítva):

– rendeltetést gátló javító munkák esetén 90 nap

– gázkizárt pályázat esetén 90 nap

– általános társasház felújítási munkák esetén 365 nap

 • Elszámolási határidő (a támogatási szerződés megkötésétől számítva):

 

– rendeltetést gátló javító munkák esetén 120 nap

– gázkizárt pályázat esetén 120 nap

– általános társasház felújítási munkák esetén 395 nap

 

A támogatás feltétele:

 • A meghatározott pályázat típusok  nem átjárhatóak, a társasházi pályázat csak a közgyűlési határozatban meghatározott pályázat típusok tekintetében nyújtható be;
 • Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni, kivéve a gázvezeték felújítást, ha a gázszolgáltató a társasházat sikertelen tömörségi nyomáspróba azaz műszaki ok miatt kizárta a gázszolgáltatásból;
 • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
 • Gázkizárt pályázatot a gázszolgáltatásból történő kizárást követő 60 napon belül lehet benyújtani.
 • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása társasházak energiahatékonysági fejlesztéséhez

  Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt nyújt nyújt a kerület társasházai számára energiahatékonysági és klímavédelmi munkáik támogatására.

  Kik pályázhatnak?

  • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

   –          társasházak

   –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

   –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

  • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

  A támogatás formája, mértéke

  a) A támogatás visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, az önerő mértéke: 50%.

  b) A támogatás mértéke:

  • osztatlan közös tulajdonban lévő terek világítása: max 750.000,-Ft;
  • falak és légaknák hőszigetelése: max 15.000.000,- Ft;
  • padlásfödémek hőszigetelés: max. 3.750.000,-Ft;
  • pincefödémek hőszigetelés: max. 2.250.000,-Ft;
  • osztatlan közös tulajdonú napelem energiatárolóval: max. 3.750.000,-Ft;
  • osztatlan közös tulajdonú napkollektor: max. 3.750.000,-Ft;
  • osztatlan közös tulajdonú hőszivattyú: max. 15.000.000,-Ft;

  c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

  Határidők:

  • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra;
  • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
  • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap

  A támogatás feltétele:

  •  Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni.
  • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
  • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása magasnyomású mosóberendezés beszerzéséhez társasházak számára

   A pályázat célja

   A pályázat célja a kerület köztisztasági állapotának javítása.

   Kik pályázhatnak?

   • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

    –          társasházak,

    –          lakásszövetkezetek

   A támogatás formája, mértéke

   támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, mértéke: a beszerzési költség  100 %-a lehet, legfeljebb: 110.000,- Ft.

   Határidők:

   • benyújtás: 2024. szeptember 30. napja 24:00 óra;
   • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2024. november 30.;
   • a pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje:  a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 3 hónap;
   • a támogatás folyósítása: Az elszámolás elfogadását követő 60 nap.

   A támogatás feltétele:

   • A pályázó társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell, hogy a beszerzett magasnyomású mosóberendezés támogatásától számított 3 éven keresztül, időjárástól függően, fagyveszély mentes időben, előreláthatóan március 15-től – november 30. napjáig, legalább heti 2 alkalommal elvégzik/elvégeztetik a társasházi ingatlanhoz kapcsolódó járdaszakasz vizes takarítását;
   • A támogatás a benyújtást megelőző hat hónapon beszerzett magasnyomású mosóeszköz beszerzési költségének megtérítésére is igénybe vehető.

    

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!