Tag Archive for: élménypedagógia

Gyermek és ifjúsági közösségi célú tevékenységek támogatása

 

A pályázók köre:

  • Természetes személyek (Ifjúsági közösségeket segítők, Diákönkormányzatot támogató és segítő pedagógus); – Nyilatkozat az intézmény vezetőjétől, hogy tud róla és támogatja
  • Civil szervezetek, Alapítványok, Egyesületek;
  • Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók;
  • Ifjúsági közösségek (pl DÖK); Szülői szervezetek a DÖK-kel együttműködésben. (Mentor szükséges)
  • NEM VEHET RÉSZT: 
    • politikai pártok, szakszervezetek közjogi, kormányzati jogi személyek, állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek és intézményeik, köztestületek, közalapítványok, kórházak és rendelőintézetek, állami (önkormányzati) költségvetésből gazdálkodó nonprofit közhasznú társaságok, egyház, szociális szövetkezet, azok a pályázók, akik az Alapítványtól a korábban elnyert támogatás felhasználásáról nem számoltak be.

 

Támogatható tevékenységek:

 

1. Közösségépítés és működtetés témakörben:

    • Ifjúságsegítő (együttműködés, empátia, demokratikus értékek kialakulását, fenntartását segítő) hálózat kialakítása, működtetése;
    • Közösségépítésben kortárs segítő csoportok, közösségek létrehozása, képzése, működtetése;
    • Közösségépítésben, kompetenciák fejlesztéséhez outdoor és kalandpedagógiai események és táborok szervezése; 1 hetes táborok támogatása (közösségi élmény, szervezési, kompetenciafejlesztő, stb. tartalommal);
    • Jó gyakorlatok megosztása.

2. Demokratikus értékek és működés támogatása témakörben

    • Demokratikus értékek és működéshez szükséges kompetenciák fejlesztése, modellek kidolgozása vagy / és alkalmazása;
      • Diákönkormányzat képzés (modul rendszerű, több rövidebb modulból, pl.: jogszabályismeret, kommunikáció, parlamentalitás, értékek és szükségletek, partnerség);
      • Diákvezetők, közösségi vezetők felkészítése, képzése: közösségek működtetése, érdekképviselet, demokrácia technikák, diákmédia,
      • Szülő, DÖK támogató, segítő tanárok, közösségeket támogatók képzése, segítése, fejlesztése;
      • Jó gyakorlatok bemutatására programok szervezése
      • Közösségépítő módszerek, demokrácia technikák, strukturált alkotási technikák, élménypedagógia, közösségszervezés, érdekképviselet, vitakészség, vitakultúra fejlesztése
      • Támogató felnőttek szervezése, aki a gyerek diák ifjúsági közösség támogatásával akar és képes foglalkozni. (tartalom, eszköz);

3. Tudatosság fejlesztése, önismeret, önfejlesztés témakörben

        • Tudatosság, tudatos gondolkodás fejlesztésében élménypedagógiai foglalkozások, táborok, önismereti foglalkozások, együttműködés fejlesztő foglalkozások, képzések szervezése, jó gyakorlatok megosztása (kiadványok, kisfilmek, közös táborok, programok)
          • Meditáció, relaxáció, stresszkezelési technikák elsajátítása, fejlesztése workshopok, saját élményű programok szervezése;
          • Táplálkozással kapcsolatos programok szervezése, a tudatos táplálkozás elsajátítása, programok szervezése, kiadványok, közös élményalapú kisfilmek készítése
          • Testmozgással kapcsolatos programok szervezése, elsajátítása (pl. Jóga)
          • Tanulási technikák elsajátítása, workshopok, közös programok szervezése, előadók meghívása;
          • Önismeret, önfejlesztés témakörben képzések, workshopok, élményalapú programok szervezése, táborok.

4. Szociális kompetenciák fejlesztése témakörben:

            • Szociális kompetenciák fejlesztéséhez képzések, workshopok, saját élményű programok, élménypedagógiai tréningek, csapatépítő tréningfolyamatok szervezése pl: konfliktuskezelés, asszertivitás, együttműködés.
              • Erőszakmentes kommunikáció elsajátítása, fejlesztése, workshopok, saját élményű programok szervezése;
              • Kompetencia fejlesztő élményalapú képzések, táborok;

5. Érzelmi intelligencia fejlesztése

                • Érzelmi intelligencia (EQ) fejlesztéséhez szükséges képzések, workshopok, saját élményű programok, tréningek, tréningfolyamatok szervezése pl: konfliktuskezelés, asszertivitás, együttműködés.
                  • Egymás megismerése, mások érzelmeinek felismerése;
                  • Az érzelmek testi tudatosítása
                  • Pozitív érzelmek megosztása;
                  • Az asszertív kommunikáció;
                  • Erőszakmentes kommunikáció (EMK);
                  • Érzelmeink kezelése a gyakorlatban, Érzelmeink szabályozása
                  • Konfliktus feldolgozása;

A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia. A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható.

 

A pályázat formája és mértéke

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: 100%, legfeljebb 1.500.000,- Ft

 

Határidők:

Beadási határidő: 2024. június 30.

Megvalósítás időszaka: 2024. augusztus 1 – 2025. május 31.

 

Kötelező vállalás a pályázatban:

Kötelező részt venni a kiíró által nyújtott workshopon .

A kiíró amennyiben indokoltnak tartja mentort biztosít a pályázat megvalósításához.

A mentorral való együttműködés tartalma:

  • Projekt nyitó megbeszélés
  • Pályázati tartalom és ütemterv szerint együttműködési tervet közösen készítenek
  • Legyen személyes találkozó legalább 2 alkalommal
  • On-line konzultáció időszakonként két havonta

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!