Tag Archive for: elhelyezkedési támogatás

elhelyezkedési juttatás közfoglalkoztatottaknak

Elhelyezkedési juttatás közfoglalkoztatottaknak

A támogatás célja: A közfoglalkoztatásban résztvevők ösztönzése a versenyszférában történő elhelyezkedésre. A közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően elhelyezkedők elhelyezkedési juttatásban részesülnek.

Ki igényelheti ezt a juttatást:

  • akinek legalább 1 hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül megszűnt az alábbi versenyszférában tevékenykedő munkaadó egyikével

– gazdasági társaság,
– szövetkezet(kivéve az iskolaszövetkezet),
– egyesület,
– alapítvány,
– egyéni vállalkozó,
– egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó,
– mezőgazdasági őstermelő,
– vízi társulat,
– erdőgazdálkodó,

a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és

aki a kérelem benyújtását megelőző 2  éven belül – ideértve az előző pontban meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is – legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

  • aki legalább 1 hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és mezőgazdasági idénymunkában 1 hónapon belül min. 14 napig részt vesz.

Az elhelyezkedési juttatás feltételei:

  • A versenyszférában tevékenykedő munkáltatóval munkaviszony létesítése.
  • A munkaviszonyban a munkaidő min. napi 6 óra, megváltozott munkaképességű személy esetében a min. napi 4 óra, és
  • a munkaviszony – legalább olyan időtartamig – folyamatosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.

A juttatás összege, folyósítása:

  • megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított összegének kétszeresével (45.600 Ft/hó), ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony – munkaviszony létesítése hiányában – fennállt volna.
  • a mezőgazdasági idénymunkában egy hónapon belül legalább 14 napig részt vevők elhelyezkedési juttatásának napi összege 2000 forint.
  • havonta utólag kerül folyósításra a támogatott bankszámlájára.
  • amennyiben több hónapot érintő folyamatos foglalkoztatás áll fenn, de csak a foglalkoztatás végén kerül benyújtásra a kérelem az egész foglalkoztatására vonatkozóan, akkor egy összegben történik a folyósítás.
  • a lakcímre való utalás lehetőségét is biztosítják, ebben az esetben a bérjegyzék munkaadó által hitelesített másolata szükséges.

Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.

A támogatás időtartama: 2023. március 1. – 2023. december 31.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!