Tag Archive for: beruházástámogatás

Energetikai támogatás civileknek

Komplex Energetikai Program támogatása

A pályázat címe: Komplex Energetikai Program

A támogatás célja: Társadalmi vállalkozások, Start szociális szövetkezetek, valamint a Gazdaságélénkítő Programokban támogatást nyert szervezetek működési körülményeinek (helyi közösségek, hátrányos helyzetű kistérségek gazdaság élénkítő, munkahelymegőrzése) javítása.

Ki pályázhat?

Kizárólag magyarországi székhellyel rendelkező

 • társadalmi vállalkozások
 • szociális szövetkezetek
 • Gazdaságélénkítő Programokban támogatást nyert szervezetek

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a Fókusz Támogatási Programot eredményesen lezáró Start szociális szövetkezetek és a Start szociális szövetkezetek, amelyeknél a közfoglalkoztatásért felelős miniszter állami képviselőt jelölt ki.

A támogatás formája, mértéke, összege:

 • Azonnali támogatás a támogatott szervezetek energetikai kiadásainak csökkentése érdekében

  A támogatás összege
  : max. 10 millió Ft.
  A támogatás legfeljebb 12 hónapig nyújtható.
  A támogatás mértéke legfeljebb a támogatott társadalmi vállalkozás rendelkezésére álló csekély
  összegű támogatási keret mértéke lehet.
 • Részbeni, vagy teljes energetikai függetlenséget elősegítő támogatásA támogatás összege:100%.
  A támogatás feltétele a támogatott beruházás teljes körű elvégzése.
  A támogatás mértéke: vissza nem térítendő támogatás
  A támogatás keretösszege legfeljebb 25 millió Ft.
  A támogatás utófinanszírozású, de a beruházás értékének 50%-a előlegként igényelhető.

A támogatási előlegre vonatkozó szabályok:

  • a támogatás és az előleg folyósításának is feltétele a Támogatott köztartozás mentességének igazolása
  • az előleg összege nem haladhatja meg a megítélt támogatási összeg 50 %-át
  • az előleg az igénylési kérelem hiánytalan beérkezésétől számított 15 napon belül kerül folyósításra
  • az előleg folyósítása egy részletben történik
  • az elszámolásokra benyújtott és elfogadott számviteli bizonylatok összegének 60%-a az előleg
   törlesztésére kerül elszámolásra az előleg visszafizetéséig.
  • legkésőbb a záró beszámoló benyújtását megelőzően kötelező elszámolni a teljes folyósított előleggel

Támogatott tevékenységek:

 • a termék előállításhoz, gyártáshoz, szolgáltatás nyújtásához szükséges energiaköltség növekményhez támogatást csak a Start szociális szövetkezetek veheti igénybe
 • energetikai megtakarítást eredményező ingatlanfejlesztés, felújítás, beruházás

A támogatás részletei:

 • azonnali támogatás az energetikai kiadások csökkentése a termék előállításhoz, gyártáshoz, esetleg szolgáltatás nyújtásához esetén
  – a támogatás összege a Start szociális szövetkezetek esetében 80-100% között változik
  – az összeg mértékét foglalkoztatotti létszám és a vállalt energetikai megtakarítás határozza meg
  – 8 órás munkaidőben min. 2 fő foglalkoztatott  szükséges
  – a bírálati szempontok között az energiatudatos tevékenységeket is mérlegelik
  – a támogatást negyedévente folyósítják

A támogatási összeg meghatározásának alapja a Támogatott által benyújtott beszámoló (költségfelosztás, energiatakarékossági intézkedések, statisztikai állományi létszám). A támogatás a költségnövekményre (nem a teljes számlaértékre) vonatkozik. A foglalkoztatást és az üzemi működést a regionális szakmai munkatársak rendszeres időközönként monitorozzák.

 • részbeni, vagy teljes energetikai függetlenséget elősegítő beruházások támogatását olyan Start szociális szövetkezet igényelheti,
  – akinek min. 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van,
  – az adott üzleti évet megelőző évben árbevétele max.  3 millió Ft-ot és
  – vállalja, hogy a támogatási időszak időtartamában (12 hónap) a statisztikai állományi létszámát megtartja.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházások esetében a beruházás a részletes költségterv
figyelembevételével, a benyújtott pénzügyi bizonylatok alapján kerül elszámolásra.

Elszámolható költségek:

Azonnali támogatás az  energetikai kiadásainak csökkentése érdekében (energiaköltségek előre nem látható növekedését kompenzáló támogatás):

– Közüzemi költségek: elektromos áram, gáz

A részbeni, vagy teljes energetikai függetlenséget elősegítő, hatékonyságot növelő
beruházások támogatása

Anyagköltségek, Épületgépészet:

  • Világítás (pl.: beltéri fényforrás, lámpatest cseréje, stb.)
  • Kis értékű eszközök, építő- és szigetelőanyagok

Igénybe vett szolgáltatások:

  • Az energetikai korszerűsítést végző szakember, szolgáltató költsége
  • Kiviteli terv készítésének költsége
  • Energetikai tanúsítvány kiállításának költsége
  • Engedélyezési eljárás hatósági díja (építéshez kapcsolódó hatósági engedélyek)

Beruházások, Tárgyi eszközök:

  • a szövetkezet bejegyzett székhelyének vagy telephelyének fejlesztése
  • jelentős mértékű megtakarítást eredményező fejlesztések (pl.: geotermikus vagy hőszivattyús fűtési/hűtési rendszerek kivitelezése, hőszigetelés és nyílászáró korszerűsítés elvégzése)

Az elvégzett beruházás költségét értéknövelő beruházásként szükséges aktiválni az ingatlanra.

Épületgépészet:

  • Elektromos hálózat korszerűsítése
  • Hőszigetelés
  • Használati melegvíz ellátás támogatása
  • Nyílászárók korszerűsítése és cseréje
  • Fűtési rendszer komplex korszerűsítése
  • Napkollektor

Termelés-technológiához köthető:

  • Gyártó-, termelőeszköz cseréje
  • Sűrített levegő – Kompresszor cseréje
  • Egyéb ipari folyamatokat támogató energetikai beruházás

Egyéb szolgáltatások:

  • Engedélyezési eljárás hatósági díja (építéshez kapcsolódó hatósági engedélyek).

A rendelkezésre álló 12 hónap alatt a teljes beruházást meg kell valósítani. Környezetvédelmi szempontból hátrányos átalakítás nem támogatható abban az esetben sem, ha az átalakítás az energiafelhasználás költségeinek csökkenésével járna.


Támogatási kérelem benyújtási határideje: 2023. május 21.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!