Tag Archive for: belső homlokzat

Bp. VI. ker. Önkormányzat támogatása társasházi felújításhoz

Kik pályázhatnak?

 • Budapest VI. kerület közigazgatási területén lévő;
 • azon társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek;
 • ahol a magánszemélyek tulajdoni hányada eléri az összes tulajdoni hányad 50 %-át;
 • amelyek rendelkeznek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, alapszabállyal;
 • rendelkeznek a társasházi közgyűlés  összes tulajdoni hányad szerinti, legalább egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával a pályázaton való részvételről;
 • rendelkeznek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról, a közös
  tulajdonba kerülő épületberendezés (személyfelvonó) létesítéséhez az összes
  tulajdonostárs egyhangú határozatával;
 • nincs az Önkormányzat felé lejárt tartozásuk, vagy egyéb köztartozásuk.
 • nem adható támogatás olyan társasházaknak,
  amelyek homlokzatain településképi szempontból szabálytalanul helyeztek el reklámot.

A támogatás formája:

Visszatérítendő, 5 éves futamidejű kamatmentes hitel. Ha a társasház vállalja a 3 éven belüli visszatérítést, csak 70 %-ot kell visszafizetni.

A részvétel feltételei:

 • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
  beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;

Határidők:

 • Benyújtás: 2024. március 1- 2024. szeptember 30., hétfő 12.00 óráig
 • A felújítási munkák befejezési határideje: az elnyert felújítási támogatás folyósítására vonatkozó szerződés aláírásától számított 12 hónap. Indokolt esetben egyszer meghosszabbítható 6 hónappal.

A támogatásban részesíthető munkálatok és a támogatás mértéke:

 1. Társasházi közös és szövetkezeti tulajdonú épületszerkezetek felújítása:
 • belső homlokzat felújítása, közös tulajdonú nyílászárók cseréje (kivitelezési költség 50 %-a);
 • tetőhéjazat felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
 • tartószerkezetek felújítása; (kivitelezési költség 40 %-a);
 • kéményfelújítás, helyreállítás (kivitelezési költség 40 %-a);
 • kéményseprő járda felújítás (kivitelezési költség 40 %-a);
 • bejárati kapu cseréje, felújítása. Ezen felújítási munkánál a kapuk melletti kirakatszekrényeket, kirakatvitrineket, hirdető berendezéseket meg kell szüntetni (kivitelezési költség 80 %-a)
 • lépcsőház felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
 • kapualj felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
 • falak szigetelése (kivitelezési költség 50 %-a);
 • főpárkány  helyreállítása (kivitelezési költség 50 %-a).
 • nem adható támogatás karbantartási munkára.

       2. Társasházi közös és szövetkezeti tulajdonú épületgépészeti rendszerek felújítására,
korszerűsítésére:

 • víz- és szennyvízvezetékek cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
 • gázvezetékek cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
 • elektromos hálózat cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
 • társasházi, egyedi központi fűtés esetében fűtési rendszer cseréje, kazáncserével (kivitelezési költség 30 %-a);
 • személyfelvonó közép- vagy nagyjavítása, létesítése (kivitelezési költség 50 %-a);
 • kaputelefon-rendszer kiépítése, felújítása (kivitelezési költség 50 %-a).

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!