Tag Archive for: baranya megyei vállalkozások fejlesztése

Baranyai kis- és középvállalkozások fejlesztése

Baranyai kis- és középvállalkozások fejlesztése

Ki pályázhat?

 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Betéti társaság (117)
 • Szociális szövetkezet (121)
 • Egyéb szövetkezet (129)
 • Egyéni cég (228)
 • Egyéni vállalkozó (231)
 • Egyéb önálló vállalkozó (232)
 • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
 • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
 • Mezőgazdasági őstermelő (most)

 Tevékenységek, amelyek támogathatók:

Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

 1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
  • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
 2. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
  • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő- felújítása, korszerűsítése
 3. Új épület, építmény építése
  • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
 4. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
  • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítás
 5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
 6. Rendezvényszervezés
  • Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

 1. Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
 2. Projektarányos akadálymentesítés
 3. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
 4. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
 5. Immateriális javak beszerzése
 6. Marketing tevékenység
 7. Minőségbiztosítási rendszerhez valócsatlakozás

Területi korlátozás:

Adorjás
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Baranyahídvég

Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bogdása
Csarnóta
Csányoszró
Cún
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egyházasharaszti
Felsőszentmárton
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton

Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kemse
Kémes
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kisszentmárton
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Kórós
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly

Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Matty
Márfa
Márok
Nagycsány

Nagyharsány
Nagytótfalu
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Peterd
Pécsdevecser
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

 

Pályázatonkénti támogatási összeg:

minimum 200 000 Ft maximum 3 000 000 Ft.

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az összes elszámolható költség 60%-a, települési önkormányzat, civil szervezet és nonprofit szervezet (beleértve a nonprofit kft.) esetén az összes elszámolható költség 95%-a.
Munkahelyteremtés esetén a projekt további 15% százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosult, vagyis ez esetben a támogatási intenzitás 75%.

Előleg biztosítása:

50%, de maximum 1 500 000 Ft.

Önerő szükséges-e?

Igen.

Pályázat megvalósítási időszak:

Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

Fenntartási időszak:

A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30. napig

A felhívás indokoltsága és célja:

A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

pályázatfigyelés

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!