Tag Archive for: 1 millió forint

Békéscsaba pályázat szociális célú tevékenységek támogatására

Békéscsaba pályázat szociális célú tevékenységek támogatására

A pályázat célja: Az állampolgárok és közösségek szociális célú tevékenységének támogatása

A pályázók köre:

A Békéscsabán működő

 • természetes személyek
 • az irányadó jogszabályok alapján nyilvántartásba vett szervezet közösségek
 • akinek/amelynek nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása
 • amennyiben szervezet pályázik, olyan szervezet, amely az Áht. 50. §-ának megfelelően átlátható szervezetnek minősül.
 • aki/amely vonatkozásában nem áll fenn a 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) értelmében összeférhetetlenség
 • civil szervezet esetén, ha a pályázó a 2011. évi CLXXV. törvény 28–30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségének a 2023. év vonatkozásában a támogatási szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon eleget tesz.
 • Nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely szervezet képviselőjének a megbízatása  a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartása szerint lejárt!

Egy szervezet, közösség csak egy pályázatot nyújthat be!

Támogatható tevékenységek:

A szociális területen végzett tevékenységek.

 • szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok számára szervezendő rendezvények, akciók
 • a pályázat elnyerésénél elsőbbséget élveznek a városi közösségek.
 • segély a támogatásból nem adható
 • nyugdíjasokkal kapcsolatos tevékenység e pályázat keretében nem támogatható

A támogatás formája és mértéke:

                    A támogatás összege: maximum 1.000.000. forint

                    A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás

A támogatás időpontjai:

 • A pályázat benyújtásának határideje:                  2024. május 31.
 • Támogatási időszak:                                               2024. május 1. – 2025. március 31.
 • Elszámolási határidő:                                             2025. március 31.
 • A pályázatok elbírálásának várható határideje:  2024. június 26.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

  Közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása

  A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma pályázati felhívást tett közzé a közművelődési  intézmények, egyesületek, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek számára, infrastrukturális
  fejlesztéseik megvalósításának támogatására, a szakmai feladatellátás színvonalának megőrzése, illetve növelése érdekében.

  Kik pályázhatnak

  • Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2023. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438), foglalkozó
  • költségvetési szervek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
  • egyesületek, alapítványok,
  • nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

  Határidők:

  • benyújtási határidő: elektronikusan az NKA portálján keresztül 2024. április 18-án éjfélig;
  • a pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. március 1. – 2024. december 31.

  Keretösszeg: 89 000 000,-Ft.

  Támogatás összege: legfeljebb 1 000 000,- Ft, a beruházás legfeljebb 100%-a.

  Nevezési díj: 10.000 Ft nevezési díjat kell befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon.

  Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

  Támogatható kiadások:

  • A közművelődési feladatellátás színvonalának növelését, ill. az elért színvonal megőrzését (pl.
   hangtechnikai eszközök, projektor-, ill. a meglévő nagyértékű eszközök használhatóságának feltételét
   jelentő tartozékok beszerzésének költségei) biztosító fejlesztések

  Értékelési szempontok

  • a benyújtott költségvetés megalapozottsága, realitása, esetlegesen egyéb forrásból származó támogatás megléte/aránya,
  • az elbírálásnál előnyt élveznek a kötelező feladatellátásban résztvevő intézmények,
  • A Kollégium döntésénél a minőségi szempontok érvényesítése mellett a támogatott projektek kiválasztása során a Kárpát-medence területének minél arányosabb területi lefedettségére törekszik,

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!