Országos Bringapark Program

Országos Bringapark Program

A pályázat neve: Országos Bringapark Program

A pályázat célja: Tartalmas szabadidő eltöltési lehetőségek megteremtése új bringaparkok kialakításával, és
a már meglévő bringaparkok felújításának támogatásával.

A támogatott attrakciók típusai:

 • kerékpáros pumpapálya
 • BMX racing pálya
 • erdei kerékpáros egynyomos pálya
 • dirt/freeride pálya
 • BMX freestyle pálya
 • kerékpáros triál pálya

valamint a kiszolgáló létesítmények és kiegészítő szolgáltatások nyújtására alkalmas elemek.

Ki pályázhat?

 • vállalkozás, nonprofit gazdasági társaság , egyéb gazdasági szervezet
 • költségvetési gazdálkodó szerv
 • nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

A támogatás formája, mértéke, összege:

 •  összesen max. 50 millió forint (több ugyanolyan típusú pálya esetén is)

A támogatás maximális összege pályatípusonként:

 • kerékpáros pumpapálya: 25.000 000 Ft
 • BMX racing pálya: 20.000 000 Ft
 • erdei kerékpáros egynyomos pálya: 15.000 000 Ft
 • dirt/freeride pálya: 10.000 000 Ft
 • BMX freestyle pálya: 20.000 000 Ft
 • kerékpáros triál pálya: 2.000 000 Ft

Ezek költségei beleszámítanak az adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe:

 • infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások: 3.000 000 Ft
 • szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény: 4.000 000 Ft

A szükséges önrész összege: az összköltség 50%-a
Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el.

A támogatás intenzitása ettől eltérő, max. 75 % lehet a a 105/2015. (IV. 23.) Korm.rendelet ben meghatározott kedvezményezett település esetén.  Az igényelhető támogatás összege ezen Támogatást igénylő esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget. A támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt saját forrást is a projekt megvalósítására fordítja.

A pályázatban vállalt indikátorok egyes pályatípusokhoz kapcsolódóan:

 • pumpapálya: nyomvonal hossza 100 méter
 • bmx racing pálya: nyomvonal hossza 300 méter
 • erdei kerékpáros singletrail pálya: nyomvonal hossza 500 méter
 • dirt/freeride pálya: épített elemek száma 5 darab
 • BMX freestyle: épített elemek száma 8 darab
 • triál pálya: épített elemek száma 6 darab

A vállalt indikátort kötelező teljesíteni. Nem teljesülés esetén, a Támogatott, a támogatás arányos részét köteles visszafizetni.

Elszámolható költségek:

I. Működési kiadások

1. Anyagköltség

2. Igénybevett szolgáltatások

  • Szállítás, tárolás-raktározás
  • Bérleti díjak (pl. eszköz-, gépbérlet, terembérlet)
  • Jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás
  • Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat 0,5 %
  • Közbeszerzési költségek 1 %
  • Egyéb szakértői szolgáltatás
  • Projektmenedzsment költség 2,5 %
  • Hatósági díjak, engedélyek

3. Személyi jellegű költségek

  • Bérköltség
  • Személyi jellegű egyéb kifizetések
  • Bérjárulékok
  • Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

II. Beruházási kiadások

  • Építési beruházások
  • Építés, helyiségek kialakítása, terület-előkészítés
  • Felújítás (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások, korszerűsítések)
  • Eszközbeszerzés
  • Egyéb beruházáshoz kapcsolódó költségek
  • Tervezés (pl. engedélyes, kivitelezési tervek, vázlattervek, létesítménytervek)
  • Üzembe helyezési munkák (mérnöki szolgáltatások, amennyiben az aktiváláshoz szükségesek) 4 %
  • Immateriális javak
  • Szellemi termékek felhasználási joga, licencek
  • Szellemi termékek beszerzése (szoftvertermékek, formatervezési minta, szabadalom)

Pályázatbeadási határidő: 2023. február 17.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!