KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program

KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

Jelen pályázati felhívás két komponensből áll:

 1. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december
  havi energiaköltség növekmények fedezésére
 2. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen
  belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

Ki pályázhat a támogatásra?

Magyarországi székhellyel rendelkező KKV, amelyek az alábbi tevékenységi körben működnek:

o    10 Élelmiszergyártás
o    11  Italgyártás
o    12 Dohánytermék gyártása
o    13 Textília gyártása
o    14 Ruházati termék gyártása
o    15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
o    16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
o    17 Papír, papírtermék gyártása
o    18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
o    19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
o    20 Vegyi anyag, termék gyártása
o    21  Gyógyszergyártás
o    22 Gumi-, műanyag termék gyártása
o    23 Nemfém, ásványi termék gyártása
o    24 Fémalapanyag gyártása
o    25 Fémfeldolgozási termék gyártása
o    26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
o    27 Villamos berendezés gyártása
o    28 Gép, gépi berendezés gyártása
o    29 Közúti jármű gyártása
o    30 Egyéb jármű gyártása
o    31 Bútorgyártás
o    32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
o    33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

 1. energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás− A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.
  − A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba
  tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.
  − A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3 százalékát.
  − A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
  − Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei  támogathatóak.
  − A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

  Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

− A vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül.
− Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi                                 Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan                             kialakított hitelt kíván felvenni.
− Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási                     Hitel keretében.

Támogatási időszak:

 • 2022. október 1. és 2022. december 31. közötti időszak.
 • Az A. támogatás (energiaköltség-növekmény támogatás) esetén támogatási kérelmet a különböző hónapokra külön-külön, a tárgyhónapot követően is be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra vonatkozó támogatási igény egyszerre, a támogatással érintett hónapokat követően történő benyújtására is.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!