BARANYA MEGYE pályázat vállalkozást segítő támogatás

ISMÉT megnyílt BARANYÁBAN a Vállalkozóvá válást segítő támogatás!

Ki pályázhat?

 • minimum egy hónapja álláskeresőként nyilvántartásba vette a Kormány Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
 • aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott – min. 1 hónapja – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi és pénzügyi készségeket megszerzi, azaz részt vesz egy képzésen
 • aki egy üzleti tervben bemutatja a leendő vállalkozását, annak működését és pénzügyi eredményeit
 • rendelkezik Önerővel, a vállalkozás indításhoz adható tőketámogatás legalább 20%-val
 • aki vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén önfoglalkoztatóként bankszámlát nyit és a
  Támogató javára szóló, a számlavezető pénzintézet által záradékolt, azonnali beszedési
  megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a hatósági szerződés aláírásakor, a támogatás fedezetére valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan becsatolja
 • a kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként/mezőgazdasági őstermelőként/gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozói jogviszonyban biztosítja

A támogatás mértéke:

 • 6 hónapon keresztül 200.000,- Ft/hó és
 • egyszeri 2 millió forint tőketámogatás

A két támogatási elem csak együttesen igényelhető. Azok, akik a támogatást elnyerik vállalják, hogy legalább két évig fenntartják a főállású önfoglalkoztatást.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás!

 

Tőketámogatás mire használható fel?

 • a kérelem benyújtása előtt be nem szerzett és még nem használt, üzembe nem helyezett gép
  műszaki berendezés, felszerelés, egyéb berendezés, tárgyi eszköz, amely a vállalkozási
  tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálja
 • immateriális javak (pl.: szoftverek) megvásárlására. A teljes beruházási költség legfeljebb 25%-a fordítható
 • a vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő felépítménnyel rendelkező, nem lakáscélú
  ingatlan (műhely, üzlet, iroda), valamint telek vásárlásához. Ingatlan vásárlás esetén a
  vállalkozás székhelyeként vagy telephelyeként be kell jegyezni az ingatlant
 • forgóeszköz, valamint indulókészlet megvásárlására a teljes beruházási költség legfeljebb 15 %-a fordítható

Határidők:

Álláskeresési támogatási regisztráció után

A Vállalkozás indítási program képzésére a jelentkezést legkésőbb 2022. szeptember 25-ig lehet leadni.

A képzés – amelyet az állami foglalkoztatási szerv szervez és nyújt, és amely a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségek megszerzését tartalmazza – után a támogatásra  legkésőbb 2022. november 14. napjáig lehet bejelentkezni.

A támogatás keretében nem támogatható tevékenységek:

 • egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység (pl. vagyon- és biztonsági őr, futárszolgálat, csomagküldő szolgálat)
 • üzletviteli és egyéb tanácsadás-, pénzügyi-, biztosítási-, befektetési és egyéb ügynöki
  tevékenység, ingatlanközvetítői tevékenység, direkt és online marketing értékesítési
  tevékenység, kereskedelmi ügynöki tevékenység
 • italbolt, kocsma, játékterem, nyerőgépek üzemeltetése
 • piaci és mozgó árusítás
 • használt cikk kereskedelem
 • csomagküldő, internetes kereskedelem (pl.: webshop)
 • személygépkocsival történő személyszállítás (pl.: taxi)
 • minden olyan tevékenység, amely esetében a termék változatlan formában kerül
  tovább értékesítésre

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!