térségfejlesztési pályázat

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

a) Helyi önkormányzatok (GFO 321)
b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
c) Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);
d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);
e) Egyházi jogi személyek (GFO 55);
f) Térségi fejlesztési tanács (GFO 362)
g) Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 144)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is2 van lehetőség.

 1. h) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű alábbi GFO kóddal rendelkező civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján

(GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).
azaz

GFO 517 – Egyéb szövetség

GFO 521 – Sportegyesület

GFO 529 – Egyéb egyesület

GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye

GFO 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

GFO 569 – Egyéb alapítvány

 

Milyen tevékenységek támogathatóak?

 1. Térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
 2. a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
 3. b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
 4. c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása,
  meglévők fejlesztése
 5. A térségben jelentős természeti örökség turisztikai fejlesztése
 6. a) Meglévő, többségi önkormányzati tulajdonú gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai
  infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése
 7. b) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek,
  natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek
  egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései
 8. c) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai
  infrastruktúrájának fejlesztése
 9. d) Természetes fürdőhelyek alapján a fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
 10. Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
 11. a) Kerékpáros turizmus fejlesztése
 12. b) Megyén belüli aktív hálózatok kialakítása, fejlesztése gyalogos, vízi, lovas jármódok
  esetében
 13. c) Egyéb, nem hálózatos aktív turisztikai fejlesztések
 14. d) Horgászturizmus fejlesztése
 15. Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása
 16. Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és
  szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében- Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás
  – Parkolók építése
  – Meglévő Tourinform irodák felújítása
  – Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása
  – Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek
  fejlesztése, interpretációja)
  – Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve attrakcióinak jobb megismertetése
  érdekében
  – Turisták által preferált helyeken (attrakció közelében, illetve településközponti helyeken)
  nyilvános mosdók kialakítása
  – Pihenőhelyek létesítése
  – Ivókutak elhelyezése
  – Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt kialakítása
  – Internet hozzáférési pontok biztosítása
  – Szeméttárolók (szelektív) kihelyezése.

A támogatás vissza nem térítendő.

 

Mennyi előleg igényelhető?
25% – 100% között, szervezettől függően.


Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre

 

Hol valósítható meg a projekt?

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéinek települései; kivéve Budapest.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!